สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำพัฒนาสื่อการสอน “World of Smart Devices”

15 ตุลาคม 2564 กรุงเทพฯ – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำพัฒนาสื่อการสอน “World of Smart Devices” ส่งต่อครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ ต่อยอดความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กและเยาวชน กระตุ้นความสนใจก่อนที่จะนำไปสู่การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน คาดว่าบทเรียนจะนำไปใช้ในการสอนจริงแก่เด็กและเยาวชนกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ พร้อมขยายไปสู่โครงการ Coding in Your Area และ Codekathon

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นพ.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเพื่อพัฒนาสื่อการสอนในบทเรียน “World of Smart Devices” ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อให้กับครูวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ให้เด็กและเยาวชนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ จากบริบทของตัวพวกเขาเอง ซึ่งกระตุ้นความสนใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และนำไปสู่การแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น

SEE ALSO  แท็บเล็ต ราคาถูก สเปคดี ไม่เกิน 3000 บาท | สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแท็บเล็ตราคาไม่เกิน3000ที่ถูกต้องที่สุด

บทเรียน “โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ” ครอบคลุมพื้นฐานของฟาร์มอัจฉริยะ, ชีวิตอัจฉริยะ, สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ และความรู้ชุมชนอัจฉริยะที่นำเสนอผ่านเกม เพื่อเป็นสื่อในการสอดแทรกความสนุกสนานพร้อมความรู้ ซึ่งจะช่วยทำให้การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหมายต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น บทเรียนนี้ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของดีป้าและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดเนื้อหา ในขณะที่ทีมอาจารย์จากแต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเนื้อหาบทเรียนตามบริบทของภูมิภาคนั้นๆ ไปถ่ายทอดให้อาจารย์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับผิดชอบในการส่งบทเรียนให้กับอาจารย์จาก โรงเรียนในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ย้ายไปภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ดีป้ามุ่งให้ครูดาวน์โหลดสื่อการสอนและเรียนรู้วิธีใช้ ตัวเองผ่าน Youtube : depa Thailand ซึ่งคาดว่าบทเรียนนี้จะนำไปใช้สอนเด็กและเยาวชนกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ ก่อนเตรียมขยายไปสู่โครงการ Coding in Your Area ที่เน้นจุดประกายการเรียนรู้การเขียนโค้ดของ Keep Youth close by โดยใช้ตัวอย่างนวัตกรรมในท้องถิ่น เช่น การเข้ารหัสเพื่อควบคุมเทอร์โมมิเตอร์แบบหมัก การเข้ารหัสเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อวัดปริมาณน้ำยางข้นและมัสยิดอัจฉริยะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีแผนจะเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนกว่า 15,000 คนทั่วประเทศและพื้นที่เปิดโล่งสำหรับเยาวชนในการสร้างสรรค์และแสดงนวัตกรรมที่แท้จริงผ่านฟอรัมการแข่งขัน Codekathon ซึ่ง จะเปิดให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมงานภายในสิ้นปี 2564

SEE ALSO  Nero 9 serial number HD | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับซีเรียลนัมเบอร์ nero 9

“กิจกรรมการโอนบทเรียนจัดขึ้น 10 ครั้งผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสไลด์บทเรียนและเกมการสอน พวกเขายังเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและเทคนิคการสอนที่จะช่วยให้ครูสามารถนำบทเรียนและเกมไปใช้กับกิจกรรมการสอนจริงได้อย่างมั่นใจ สิ่งนี้ได้รับการยอมรับจากอาจารย์มากกว่า 700 คน หลังจากจัดกิจกรรมเพียงหนึ่งเดือน พบว่ามีครูมากกว่า 300 คนใช้สื่อการสอนในห้องเรียนการสอนจริง โดยมีนักเรียนมากกว่า 16,000 คนได้รับความรู้” น้าบอก

—————————————————————————

เสียงตอบรับจากนักเรียนและอาจารย์
“น่าแปลกใจที่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน ฉันไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ มันแปลกมากสำหรับฉัน” คุณณัฐวุฒิ อัษฎาธรรม นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

“เด็กๆ มีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย ยิ่งเด็กในต่างจังหวัดอาจไม่ค่อยเห็นเทคโนโลยีมากนัก พวกเขาจะรู้แต่เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เด็กๆ หลายคนยังคงตื่นเต้นกับ Smart Door Lock ที่เราเห็นในคอนโดแทบทุกหลัง หลังจากได้รับบทเรียนนี้ ฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ พวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่พวกเขาจะเผชิญในอนาคต” คุณปิลัดดา ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา

SEE ALSO  การ Sum ข้อมูลข้าม Sheet ความลับ Excel | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรันเลขหน้า excel ระหว่างชีทที่ถูกต้องที่สุดทั้งหมด

“บทเรียนนี้ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพว่าเทคโนโลยีอยู่ใกล้พวกเขามากขึ้นเพียงใด ขอให้เขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะของตัวเอง และสามารถนำไปสู่การเรียนรู้การเขียนโค้ดได้ในอนาคต” นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนและเรียนรู้การใช้สื่อ รายละเอียดมีดังนี้
บทเรียนเรื่อง “โลกแห่งสมาร์ทดีไวซ์”
กลุ่มวิชาเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาบทเรียน 45 นาที
สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ม.6
วัตถุประสงค์ของบทเรียน: เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เช่น Smart Farm | สมาร์ทลิฟวิ่ง | สภาพแวดล้อมที่ชาญฉลาด | ชุมชนอัจฉริยะ

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น