มาสเตอร์การ์ด สำรวจความต้องการบริจาคของผู้บริโภคใน 14 ประเทศ ผลสำรวจผู้บริโภคเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ 50.4) ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศล ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 49.9% ในปี 2558 และการสำรวจรายงานว่าผู้บริโภคชาวเวียดนาม 78% บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริโภคชาวไทย 66.3% รองลงมาคือผู้บริโภคในเวียดนาม ฮ่องกง 60.2%

จากการสำรวจล่าสุดของมาสเตอร์การ์ดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการกุศล ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิก 37.8% บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนก่อน แสดงความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในอนาคต อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่ผู้บริจาคต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดยการรายงานเกี่ยวกับการบริจาคทางสังคมดังกล่าว จัดทำโดย MasterCard It สำรวจความต้องการบริจาคของผู้บริโภคใน 14 ประเทศและเผยแพร่ผลการบริจาคในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน สอดคล้องกับวันสำคัญของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันการกุศลสากล

SEE ALSO  Upgrade to Windows 10 v1909 with SCCM Endpoint Manager! | sccm คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

การสำรวจผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพบว่าผู้บริโภคมากกว่าครึ่งที่ตอบแบบสำรวจ (ร้อยละ 50.4) เข้าร่วม ในการกุศลผ่านการบริจาค ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 49.9% ในปี 2558 และการสำรวจรายงานว่าผู้บริโภคชาวเวียดนาม 78% บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริโภคชาวไทย 66.3 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือผู้บริโภคในเวียดนาม ฮ่องกง 60.2%

SEE ALSO  ฉู่เฉียว จอมใจจารชน 2 l สปอย l เล่าเรื่อง l EP. 1-61 ฟังรวดเดียว 14 ชั่วโมง | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าว ตำนาน ฉู่ เฉียว ภาค 2ล่าสุด มูล

นางจอร์จ ตัน รองประธานอาวุโสฝ่ายการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “เราได้รับกำลังใจอย่างมากจากผลการสำรวจในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและตอบแทนสังคม นอกจากนี้ ความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้บริโภคในภูมิภาคของเราต้องการสนับสนุนการศึกษาและสุขภาพของเด็กและเยาวชนจากโปรแกรมของมาสเตอร์การ์ดอย่างไร เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรของเราเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริจาคเพื่อการกุศลได้ง่ายขึ้น ความร่วมมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสังคมก่อนซื้อของ เป็นความพยายามร่วมกันในการสร้างสังคมแห่งความช่วยเหลือทั่วทั้งภูมิภาค”

นายโดนัลด์ ออง ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์มาสเตอร์การ์ดกล่าวว่า “การดูแลเด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ปีนี้เป็นอีกปีที่มาสเตอร์การ์ดประเทศไทยร่วมกับ Club 21 และ Food4Good ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ Purchase with Purpose ทุกการใช้จ่ายของมาสเตอร์การ์ดที่ Club 21 จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านโปรแกรม Food4Good โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในปัญหาที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญซึ่งขาดโอกาสในสังคมไทย และให้ความสนใจกับพวกเขาตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กและเยาวชนเหล่านั้น”

การบริจาคเงินเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ผู้บริโภคในภูมิภาคได้ตอบแทนสังคม ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 53.2 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนสังคม ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะพิจารณาสินค้าและบริการที่ต้องการให้มีกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายที่เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือรายได้บางส่วนไปสนับสนุนการกุศล? ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น

SEE ALSO  กระทรวงการคลัง เตรียมแจกซิมคนจนเครือข่าย TOT ฟรี ส่วนสมาร์ทโฟนขอคิดดูก่อน | Arinanikitina

ผลการสำรวจโดยละเอียด

  • นอกจากวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กและเยาวชนแล้ว ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังให้ความสำคัญกับภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.7 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนยากจนและขาดสารอาหาร 32.1%
  • ผู้บริโภคร้อยละ 58.5 ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย 56.8% เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 44.4% เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำรายได้บางส่วนมาสู่องค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ผู้บริโภคชาวจีนร้อยละ 75.2 ชาวไทยร้อยละ 67.6 ชาวมาเลเซียร้อยละ 65.7 และชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 64.6 จะซื้อจากพ่อค้าหรือเจ้าของที่พิจารณาว่าเป็นการค้าที่เป็นธรรม
  • ในขณะที่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น 20.4% ไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของความชอบธรรมทางการค้า รวมทั้งชาวเกาหลี 28% และชาวสิงคโปร์ 29.1%
0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น