“Biosign” (“BIS”) บริษัทยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำสำหรับสัตวแพทย์ ได้ยื่น IPO เพื่อขยายธุรกิจ

– พัฒนาวัคซีนเชิงรุกกับ สวทช. สู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีชีวภาพในอาเซียน งบกำไรขาดทุน 9 เดือนแรก เติบโต 49.8%

– ธุรกิจขยายตัวได้ดีตามอุตสาหกรรมอาหารและการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ไบโอไซน์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) (ทวิ) ผู้นำธุรกิจยาและสัตวแพทยศาสตร์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO สมัครเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลงทุนพัฒนาวัคซีนสำหรับปศุสัตว์กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotech) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตอกย้ำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ วัคซีนสัตว์ครบวงจร ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ธุรกิจเติบโตตามอุตสาหกรรมอาหารและการส่งออกเนื้อสัตว์ พร้อมขยายตลาดปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอไซน์ Animal Health จำกัด (มหาชน) หรือ BIS กล่าวว่า, “Biosign Animal Health Group เป็นบริษัทยาและเวชภัณฑ์ของไทยสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาระดับนานาชาติมากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 18 ปี วัคซีนและยารักษาสัตว์กว่า 446 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำของโลก และมีหลากหลายแบรนด์เป็นของตัวเอง บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีมูลค่าการส่งออกอาหารสูงที่สุดในโลก เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในครัวของโลก กระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารจะเกิน 1,000,000 ล้านบาทในปี 2564 และปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกมากกว่า 21 ล้านตันต่อปี

SEE ALSO  ความแตกต่างของกางเกงคาร์โก้ กับทรงช่าง epนี้ มีคำตอบ | อัปเดตใหม่กางเกงคาร์โก้ผู้ชายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

“สุขภาพสัตว์ไบโอไซน์” มุ่งสู่การเป็นหนึ่งเดียว ในผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม เอส เคิร์ฟ ใหม่ รัฐบาลเน้นพัฒนาวัคซีนสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์ครบวงจรสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูงขึ้นและเข้มงวดมากขึ้น ในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดทั้งในสัตว์และในมนุษย์ ธุรกิจจำหน่ายยา ดังนั้นวัคซีนและเวชภัณฑ์ของบริษัทจึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น”

สัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอไซน์ แอนิมอล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทวิ เปิดเผยว่า “Biosign Animal Health” เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และมีความสามารถในการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทย่อย 5 แห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในแต่ละตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ปัจจุบัน Biosign Animal Health เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในด้านสัตวแพทยศาสตร์ วัตถุเจือปนอาหารและวัตถุดิบซึ่งครอบคลุมการจำหน่ายทั้งตลาดปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง จากผู้ผลิตระดับโลกนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำจากกว่า 13 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เกาหลีใต้ เป็นเจ้าของแบรนด์สัตวแพทยศาสตร์ที่หลากหลาย มีโรงงานผลิตของตัวเองที่ได้มาตรฐานสากล บริษัทมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์อย่างครบถ้วน ได้แก่: 1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์ 2. อาหารเสริมและวิตามินสำหรับสัตว์ (ผลิตภัณฑ์โภชนาการ) 3. ผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยสำหรับสัตว์ (ครบถ้วน) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์) 5. ผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ และ 6. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กลุ่ม “Biosign Animal Health” รายได้รวมปี 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 1,525.99 ล้านบาท 1,884.27 ล้านบาท และ 1,783.71 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่รายได้รวมงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายนปี 2563 และ 2564 เท่ากัน เป็น 1,288.36 ลบ. และ 1,418.31 ลบ. และกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงปี 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 29.78 ล้านบาท 61.35 ล้านบาท และ 54.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 1.95%, 3.26% และ 3.05 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่กำไรสุทธิสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายนสำหรับปี 2563 และ 2564 เท่ากับ 35.21 ลบ. และ 52.76 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.73%, 3.72% ตามลำดับ โดยมีการเติบโตตรงกันข้าม ภาวะเศรษฐกิจ ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีในการบริหารธุรกิจ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจมากมายทั้งบริษัทต่างประเทศและไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารธุรกิจอาวุโส อดีตผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและนักวิชาการด้านสาธารณสุขในระดับสากล BIS จึงเป็นบริษัทที่มีผู้บริหารมืออาชีพคล่องตัวสูงและมีผลงานที่ดี การปกครอง

SEE ALSO  [spin9] 20 ปี Haier กับไฮไลท์เครื่องใช้ไฟฟ้าน่าซื้อ | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแอร์ไฮเออร์ดีไหมที่อัปเดตใหม่

“บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคสุกรในสุกรกับสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน คือ สามารถลดการพึ่งพาวัคซีนนำเข้าจากต่างประเทศได้ โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสู่การเป็น ผู้นำในอุตสาหกรรมไบโอเทคของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนขยายการผลิตวิตามินและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย หลังสถานการณ์โคโรนาไวรัสเริ่มคลี่คลาย”

ทั้งนี้ กลุ่ม Biosigns Animal Health ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศไทย ริแกนนำสุกรออกสู่ตลาดซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้พัฒนาชุดทดสอบระบบ PCR แบบเรียลไทม์สำหรับใช้ในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง

SEE ALSO  Internet Download Manager IDM 6.32 Full Crack [2018] | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับidm 6.32 fullล่าสุด

บริษัท ไบโอไซน์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทวิ มีทุนจดทะเบียน 157 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท โดยมีแผนเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 94 ล้านหุ้น (พาร์ 0.50 บาท) ให้กับนักลงทุนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไบโอไซน์ แอนิมอล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทวิ

บริษัท ไบโอไซน์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS ด้วยทุนจดทะเบียน 157 ล้านบาท ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพครบวงจรสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง Bioscience Animal Health Group มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่าด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสัตว์
ในภูมิภาคอาเซียน

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น