แบบอักษรรัฐบาล

วันนี้ได้มีโอกาสอ่านเรื่องลิขสิทธิ์ Font จากเพจ font.com เลยลองหาข้อมูลฟอนต์ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่า คำตอบคือ มีสิทธิ์ แล้วคำถามก็เกิดขึ้น แล้วถ้ารัฐบาลจะใช้หรือคนทั่วไปจะใช้ทำงานไม่มีเงินซื้อลิขสิทธิ์ จะหาได้ที่ไหน? มีของฟรีที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือไม่?

แบบอักษร

แบบอักษรประจำชาติ มักเรียกขานว่า Fontsipa (“Sipa” เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) คือชุดแบบอักษรสิบสามแบบ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยแพร่หลังจากมีการจัดประกวด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างชุดฟอนต์เป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ชุดแบบอักษรสิบสี่ชุดและฉบับแก้ไขสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Font.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ชุดแบบอักษรนี้เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และโอเพ่นซอร์ส THAI OS ระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Mac OS

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติให้หน่วยงานธุรการทั้งหมดใช้ฟอนต์ชุดเดียวกัน “ธ. สารบูรณ์ PSK” เป็นมาตรฐาน แทนที่ชุดฟอนต์ดั้งเดิมที่ซื้อจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดฟอนต์ “อังสนา นิว”, “บรอวัลเลีย นิว”, “คอร์เดีย นิว” และ “ยูโครเซียยูพีซี” ตาม “โครงการฟอนต์มาตรฐานของรัฐบาลไทย” ที่กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ เทคโนโลยี.[4] เขาแย้งว่า “…ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์ต่างๆ ไม่มีมาตรฐานในเอกสารราชการ นอกจากนี้ การใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหากับคดีละเมิดลิขสิทธิ์…” ความร่วมมือกับสภานิติบัญญัติและตุลาการยังสนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้

SEE ALSO  Unboxing IPhone 11 purple || 🌷💜 เครื่องแรก // ลองเคส+ตั้งค่า | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดไอโฟน11สีม่วง

ราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนแบบอักษร “อังสนาใหม่” เป็น “ธ. สารบูรณ์ PSK” ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฉบับแรกที่ปรากฏคือพระราชกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอนที่ 1 ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 ซึ่งมีการแจ้งเตือนแปดฉบับ โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ทำความตกลงกับประเทศไทยเพื่อขอรับใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553”

ตราประทับปัจจุบันของวิกิพีเดียภาษาไทย ผู้ชนะการประกวดในปี 2551 ใช้ชุดฟอนต์ “TH Sarabun PSK” ออกแบบโดย ปรัชญา สิงห์โต เจ้าของเว็บไซต์ Font.com

ลิขสิทธิ์

แบบอักษรแห่งชาติมีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้งานในที่สาธารณะ ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่ายซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ห้ามขาย ยกเว้นเมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนฟอนต์สามารถทำได้แต่อย่าใช้ชื่อฟอนต์เดิมและห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้พัฒนาในโฆษณาสำหรับฟอนต์ดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ฟอนต์ที่ดัดแปลงมาจากฟอนต์ประจำชาติต้องได้รับอนุญาตให้ใช้กับเงื่อนไขเดียว ด้วยแบบอักษรประจำชาติ ซึ่งเป็นใบอนุญาตข้อยกเว้น GPL + Font

SEE ALSO  !!พาไปบุก!!สนามข้างอารีน่าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อไปชมและซื้อเสื้อแข่งฤดูกาลใหม่ล่าสุดถูกใจจัดเลย | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดเสื้อบุรีรัมย์ 2022

รายละเอียดฟอนต์ทั้ง 13 แบบ

1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย ศุภกิจ เฉลิมลาภ

K9669113-6

2. ทีเอช จามรมาน ออกแบบโดย คุณเอกลักษณ์ เพียรปณเวช

K9669113-0

3. TH Krub ออกแบบโดย คุณเอกลักษณ์ เพียรปณเวช

K9669113-1

4. ทีเอช ศรีศักดิ์ ออกแบบโดย ทีมงานอักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักษ์พงษ์, คุณบวร จารดอน)

K9669113-2

5. TH Niramit AS ออกแบบโดยทีมงานอักษราเมธี (นายไพโรจน์ เปี่ยมประจักษ์พงษ์, นางสาวบวร จารดอน)

K9669113-3

6. TH Charm of AU ออกแบบโดยคุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุฒิ

K9669113-4

7. ทีเอช คชสาร ออกแบบโดย คุณกันสุดา เปี่ยมประจักษ์พงษ์

K9669113-5

8. TH K2D 8 ก.ค. (8 ก.ค.) ออกแบบโดย กันต์ รอดสวัสดิ์

SEE ALSO  Adobe Illustrator for Beginners | FREE COURSE | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องadobe illustrator freeที่แม่นยำที่สุด

K9669113-7

9.TH มะลิ ป.6 ออกแบบโดยคุณสุดารัตน์ เลิศศรีทอง

K9669113-8

10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ โพธิ์วิบูลย์ศิริ

K9669113-9

11. TH ใบจามจุรี ซีพี ออกแบบโดย ทีมงาน PITA (คุณรพี สุวิรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

K9669113-10

12. TH KoHo ออกแบบโดย KH Group (คำจาตุรงค์กุล, คุณกนกวรรณ ปานไธสง, คุณกนิษฐา สิทธิธรรม)

K9669113-11

13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย Team Sib Et (นายกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทรวัฒน์)

K9669113-12

ดาวน์โหลดฟอนต์ประจำชาติ 13 แบบได้ฟรีที่…

font.com
สิปา

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย และ font.com

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น