10 ประเทศที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลก

สารบัญ

วันหยุด! วันหยุดอีกแล้ว! วันหยุดจะสิ้นสุด เมื่อไหร่จะมีวันหยุดต่อไป?
อันที่จริง ฉันคิดว่าคนไทยเป็นคนที่สนุกกับวันหยุดได้อย่างมีประโยชน์ ถ้าจะทำบุญออกไปกับครอบครัว เก็บชุดล่าสุดไว้ทั้งวันทั้งคืน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศใดมีวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก??

ประเทศที่มีวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก

10 อันดับประเทศที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์มากที่สุดในโลก ได้แก่…
อันดับที่ 10 เกาหลีใต้และเนเธอร์แลนด์ มีวันหยุด 27 วัน
อันดับที่ 9 ในสหราชอาณาจักรมีวันหยุด 28 วัน
อันดับที่ 8: อาร์เจนตินา เยอรมนี ไอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีวันหยุด 29 วัน
อันดับที่ 7 ในออสเตรเลียมีวันหยุด 30 วัน
อันดับที่ 6 นิวซีแลนด์ มีวันหยุด 31 วัน
โคลอมเบียมีวันหยุด 33 วัน
อันดับที่ 4: สเปนและเดนมาร์กมีวันหยุด 34 วัน
อันดับที่ 3 ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส และบราซิล มีวันหยุด 35 วัน
อันดับที่ 2 อิตาลี และ สวีเดน มีวันหยุด 36 วัน
รัสเซีย No.1 หยุด 40 วัน!!
แต่เอ๊ะ! พี่ไทยเราหายไปไหน?? … อันที่จริงฉันไม่เคยไปที่ไหนเลย แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวันหยุดพักผ่อนมากที่สุดในโลกอันดับที่ 24 โดยมีวันหยุด 21 วัน จึงไม่อยู่ในสิบอันดับแรก

วันอาสาฬหบูชา 2558

พูดถึงวันหยุด วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาถัดไป คุณวางแผนจะไปที่ไหน?
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ สมัยพุทธกาล มีเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการ คือ
๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา สู่แป้นปัญจวักทั้ง ๕ ในป่าอิสิพตมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
๒. เป็นวันที่พระศาสดาทรงมีสาวกองค์แรก คือ โกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นโสตบรรณองค์แรก
๓. เป็นวันประสูติของพระภิกษุรูปแรก คือ พระอัญญาโกธัญญะ หลังจากบรรลุธรรมเป็นภิกษุโสดขออุปสมบท พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา
๔. เป็นวันประสูติของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะเวลาที่พระภิกษุมาชมการประดับไฟ การเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งอย่างบริบูรณ์ มิใช่เพียงการตรัสรู้ของคนๆ เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

ประเพณีวันอาสาฬหบูชา

คนโบราณเชื่อว่าการศึกษาใด ๆ การเรียนรู้ใด ๆ ที่จะกลายเป็นอาจารย์ ชื่นชมความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ เราต้องศึกษาหลักครูก่อนนั่นคือเราจะศึกษาธรรมะอย่างชัดเจน เราต้องศึกษาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อน
โดยปฏิบัติทั่วไปในวันอาสาฬหบูชา จะมีอาหารทำบุญถวายภัตตาหารเพล เข้าวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เปรียบเสมือนการทบทวนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เพื่อให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้นแน่นอน

ความคิด

แนวความคิดที่กล่าวถึงคือสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ต้องมีหลักการที่ชัดเจนที่ทุกคนต้องยึดถือ โดยหลักการนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา ได้นำไปปฏิบัติจนได้หลักธรรมอันดีงามเหล่านี้มาเป็นลักษณะประจำชาติจึงจะสามารถทำได้และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบสุข
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้คุณวางแผนจะไปไหว้พระทำบุญที่ไหน? มาแชร์กัน แต่ถ้าจะเดินทางไกลอย่าลืมเช็คสภาพรถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน Arinanikitina
ขอขอบคุณข้อมูล : ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สนุก, เด็กดี, OKNation