บทลงโทษสำหรับทหารหนีภัย

ทหารวันนี้เด็กในท้องถิ่นมาเล่นเกมที่ฉันเปิดร้าน พอรู้ว่าเด็กคนนี้หนีทหาร วันนี้ไม่รู้จะเขียนบทความไหนดี เลยแซวว่าถ้าหนีเกณฑ์ทหาร บทลงโทษมีอะไรบ้าง และต้องหมดอายุอีกกี่ปี? และทำไมพวกเขาถึงหนีทหาร? ที่สำคัญถ้าหนีทหารจะได้ไปทำงานหรือไม่? เลยไปค้นในเน็ต ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการ แต่พอเข้าใจว่าจุดโทษไม่รุนแรงอย่างที่คิด มาดูกัน.

ทหาร

บทลงโทษสำหรับทหารหนีภัย

บทที่ 7 กำหนดบทลงโทษ

มาตรา 42 หนังสือที่เจ้าพนักงานให้ไว้แก่บุคคลใดหากชำรุดหรือสูญหาย บุคคลนั้นมิได้แจ้งตนต่อนายอำเภอในท้องที่ การขอรับใหม่ตามมาตรา 9 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือมาตรา 40 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท

SEE ALSO  รู้ไส้ รู้พุง ครีมบัวหิมะภายใน 5 นาที | สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครีมบัวหิมะที่ถูกต้องที่สุด

มาตรา 43 ทหารส่วนเกินหรือทหารสำรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 12 ทวิ หรือมาตรา 15 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีกรมทหารราบตามมาตรา 16 แล้ว แต่ยังไม่เป็นนายร้อยทหารบกที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 หรือมาตรา 12 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 44 ผู้ใดไม่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไม่เข้าบัญชีทหารสำรองใหม่ตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ยอมขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๑ หรือไม่ได้รับหมายเรียกที่อำเภอตามมาตรา ๒๕ ต้องรับผิด ให้จำคุก เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้ยื่นขอจดทะเบียนในกองทัพส่วนเกินหรือขอจดทะเบียนใหม่ในกองทัพส่วนเกิน หรือมารับหมายเรียกที่อำเภอด้วยตัวเองหรือมีบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและไว้วางใจให้มาแทน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

SEE ALSO  วิธีแก้Neroให้เป็นภาษาไทย | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับnero 12 full+key ภาษาไทย

มาตรา 45 ผู้ใดเลี่ยงหรือขัดขืนให้คณะกรรมการคัดเลือกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารตามหมายเรียกของนายอำเภอหรือมาแต่ไม่เข้าสอบคัดเลือกหรือไม่จนกว่าการคัดเลือกจะเสร็จสิ้น หรือหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนด้วยประการใดๆ เพื่อมิให้พระองค์รับราชการทหารประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดที่จะรับราชการในกองทัพแทนผู้อื่น หรือเรียก รับ หรือตกลงที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้ใดไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร ต้องระวางโทษจำคุก เป็นระยะเวลาไม่เกินสามปี

มาตรา 46 ทหารหรือทหารสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนในการเข้ารับราชการ ทหารเรียกกองทหารเข้ารับการฝึกทหารหรือเพื่อทดสอบความอุดมสมบูรณ์หรือในการระดมกำลังตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี

มาตรา 47 ทหารหรือทหารสำรองผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนในการเข้ารับราชการ ทหารที่เรียกให้ตรวจตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

SEE ALSO  FitFest เบเบ้สอนออกกำลังกายด้วย ยางยืดของเบเบ้ | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับยางยืดออกกําลังกายเพิ่งได้รับการอัปเดต

มาตรา 48 ผู้ใดทำร้ายตนเองหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการเพื่อออกจากราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ ความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงแปดปี
ผู้สมรู้ร่วมคิดตั้งใจทำร้ายร่างกายเพื่อการนี้ ความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี

มาตรา 49 บุคคลใดจงใจหลอกให้เจ้าหน้าที่เชื่อและหลีกเลี่ยง ตั้งแต่เข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนสำเร็จหรือยุยงสอนจนมีความผิดตามมาตรานี้ ความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี

จากที่อ่านคร่าวๆก็พอเข้าใจได้ว่า ถ้าหนีจากเกณฑ์ทหารจะติดคุกประมาณ 3 เดือน แต่ก็ต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปีด้วย อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกและบทลงโทษมากขึ้นเช่นกัน หากนี่ไม่ใช่รายงาน หากจับได้จูบก็จะถูกดำเนินคดี ค่าปรับมีไม่มาก และอาจจะติดคุกนิดหน่อยแต่ยังไงก็ต้องเป็นทหารอยู่ดี ยังไงก็ลองศึกษาจากกฎหมายให้ดีนะครับ ไม่วิ่งหนีดีกว่าทหาร จริงไหม? …

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น