โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ตวันนี้ได้มีโอกาสอ่านข่าวการศึกษาไทย โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับแท็บเล็ต เลยลองอ่านดู คาดว่าเป็นโครงการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป และสร้างหนังสือเรียนสำหรับการประกวด ดังนั้นลองอ่านและดูรายละเอียดดังนี้…

OTPC App Contest - โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต
OTPC App Contest – โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

การประกวดการจัดการโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการสอนสำหรับใช้กับอุปกรณ์แท็บเล็ต ครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ebook มัลติมีเดีย, การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์, e-Cartoon และแอปพลิเคชันการเรียนรู้แบบ Leaning Application และวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สื่อดังกล่าวโดยสื่อที่ผลิตและจัดประกวดร่วมกับอุปกรณ์ Tablets ในโครงการ OTPC สื่อการเรียนรู้สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตจะครอบคลุม สองชั้นชั้นใน กลุ่มวิชาหลัก 5 กลุ่มคือ เกรด 1 ถึง 3 และเกรด 1 ถึง 3 ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ภาษาไทย และสังคมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอน สนับสนุนโครงการ OTPC สำหรับครู 1,000 คนทั่วประเทศและจัดหาเครื่องมือในการสร้างสื่อการสอนดังกล่าวด้วยวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ OTPC และจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการสอนเพื่อสนับสนุน OTPC อย่างต่อเนื่อง โครงการ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโครงงานสร้างการประกวดสื่อการเรียนรู้…ลงแท็บเล็ต

SEE ALSO  Hướng dẫn Fix lỗi IDM Fake Serial Number - Gỡ bỏ hoàn toàn Download IDM | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับidm แก้ fake serialล่าสุด

1. โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ … สู่แท็บเล็ตจากหลักการและแนวคิดอะไรบ้าง

เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบันมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บ จดหมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

จากนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของครูและ ประชาชนทั่วไปในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนดังกล่าว จึงมีการจัดประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…เป็นแท็บเล็ตซึ่งส่งเสริมสื่อคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนและจูงใจบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไร?

1. เพื่อเพิ่มระยะโดยประมาณของสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบแอพพลิเคชั่นแบบกว้างบนระบบปฏิบัติการ Android

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบการสมัครบนระบบปฏิบัติการ Android

SEE ALSO  Hướng dẫn cài đặt driver máy in canon LBP 3050 cho windows 7 64 bit | เนื้อหาwindows 7 64 bit ล่าสุดที่แม่นยำที่สุด

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีกี่ประเภท?

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Learning Media Application หมายถึง แอปพลิเคชั่นที่นำเสนอเนื้อหาให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชั่นสำหรับฝึกอ่าน-เขียน เป็นต้น

2. แอปพลิเคชันสื่อการสอน หมายถึง แอปพลิเคชันที่ใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับครู เช่น แอปแสดงการปะทุของภูเขาไฟ แอพแสดงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมนุษย์เป็นตัน

3. แอปพลิเคชั่นสร้างองค์ความรู้ (Construction Media) หมายถึง แอพพลิเคชั่นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างชิ้นงาน/ผลงานเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นสร้างรูปทรงสามมิติ แอปพลิเคชันการวัดระยะทางหรือพื้นที่ ฯลฯ

4. เป้าหมายของการประกวดสื่อการเรียนรู้ครั้งนี้คืออะไร?

1. แบบฟอร์มใบสมัครสื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ที่มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มขึ้น

2. แบบฟอร์มใบสมัครสื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้น

SEE ALSO  iOS 7.1.1 อัพเดทแล้วสำหรับ iPhone 4 – iPhone 5s / iPad / iPod touch แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ | Arinanikitina

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 2,000 คน รูปแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 รูปแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android

5. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครควรดำเนินการอย่างไร?

สมัครและส่งผลงานเข้าประกวดทางเว็บไซต์ www.otpcappcon.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยมีผู้สนใจส่งผลงาน จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ดังนี้ ครูและนักการศึกษามีสิทธิ์สมัครและเข้าร่วมหลักสูตรอบรม 4 วัน เรื่อง ”การสร้างสื่อการสอน พร้อมเครื่องมือและโปรแกรมสร้างสื่อบนแท็บเล็ต” ฟรี และมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com กลุ่มคนธรรมดาที่มีสิทธิ์สมัครและอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.otpcappcon.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าร่วมอบรมออนไลน์จะได้รับการปฐมนิเทศชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.otpcappcon.com

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น