เรื่องการทำพาสปอร์ตลูกหรือพาสปอร์ต ก็เหมือนตั๋วให้ลูกไปประเทศนั้นเลย แต่ถ้าพ่อแม่หย่ากันล่ะ? โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยวควรทำอย่างไร?
แน่นอนทำพาสปอร์ตลูกไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่กงสุลจะขอดูหนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครองก่อนเพื่อค้นหาว่าใครเป็นผู้มอบอำนาจให้เด็กในระหว่างการเดินทาง หากคุณกำลังมองหาพาสปอร์ตสำหรับเด็ก มันจะช่วยให้เด็กๆ ได้เดินทางไปต่างประเทศตามความฝันของพวกเขา แล้วเราจะทำพาสปอร์ตที่ไหน? ใช้เอกสารทำพาสปอร์ตลูกอย่างไร? เราจะมาดูกัน….

มาทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ตลูก” กันก่อน

ทำพาสปอร์ตลูก


หนังสือเดินทางของเด็กคือ หนังสือเดินทางต่างประเทศสำหรับเด็ก ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งต้องขอให้ผู้ปกครองติดต่อหนังสือเดินทางของเด็กเป็นการส่วนตัว
และเด็กอายุ 15-20 ปี ในกรณีนี้ เด็กเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้มีอํานาจปกครองเหนือเด็กที่ตกลงจะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากอําเภอ/อําเภอให้แสดงตัวก่อนขอหนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ปกครองคนเดียวที่ต้องการทำหนังสือเดินทางให้บุตร อายุต่ำกว่า 15 ปี แฟรงค์ควรแบ่งตามสถานการณ์ดังนี้

1.ถ้าพ่อแม่แยกทางแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า

หากบิดามารดาแยกกันอยู่แต่ยังจดทะเบียนสมรสและไม่สามารถส่งบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ ขอย้ำว่า “พ่อแม่ต้องเซ็นทั้งสองฝ่าย ลงนามยินยอมการเดินทางสำหรับเด็ก ได้ แต่ถ้ามีความจำเป็น เราไม่สามารถมาลงชื่อได้ ขอแนะนำให้ทำดังต่อไปนี้:

  • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถลงนามในวันที่ยื่นคำร้อง จะต้องร่างหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานเขต สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องที่
  • แต่ถ้าพ่อแม่อยู่ต่างประเทศแล้วทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทย แล้วขอให้ตัวแทนที่อายุครบ 20 ปีเป็นตัวแทนพาลูกไปสมัครทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน
SEE ALSO  ช้อปปิ้งออนไลน์ ยังไงไม่ให้เงินรั่ว | Arinanikitina

อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองตกลงที่จะนัดพบ ก็สามารถมาในวันที่ออกหนังสือเดินทางให้เด็กได้ มันจะง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องขอบันทึก เดี๋ยวไปเซ็นชื่อพ่อแม่

2. กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า แต่บุตรอยู่ในความดูแลของทั้งสองฝ่าย

หากพ่อแม่หย่าร้างแต่ยังมีสิทธิดูแลลูกด้วยกัน “สิ่งนี้จะต้องให้ผู้ปกครองทั้งสองลงนามยินยอมให้เด็ก ขอหนังสือเดินทาง” หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องที่ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรณีที่บิดามารดาอาศัยอยู่ต่างประเทศให้ทำการมอบอำนาจจากสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วให้ตัวแทนผู้บรรลุนิติภาวะ นำบุตรไปสมัครทำหนังสือเดินทางของเด็กในวันเดียวกัน

3. กรณีที่มีการขอหย่าโดยผู้ปกครองแต่เด็กอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

กรณีจดทะเบียนหย่าเป็นพ่อคนเดียวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกไปทำหนังสือเดินทาง “ใครก็ตามที่มีอำนาจรักษาเด็กไว้สามารถลงนามในความยินยอมได้เพียงฝ่ายเดียว ด้วยบัตรประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี ดังนี้

  • ถ้าลูกอาศัยอยู่กับแม่ต้องขอให้แม่ติดต่อเขตทำหนังสือเลี้ยงเดี่ยว หลังจากนั้นแม่ก็เซ็นอนุมัติฝ่ายเดียวได้
  • หากเด็กอาศัยอยู่กับบิดาจะต้องขอให้บิดาไปศาลเพื่อขออำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว บิดาจึงลงนามยินยอมได้ แต่ฝ่ายเดียว

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำ PASSPORT ของเด็ก?

ทำพาสปอร์ตลูก


เมื่อเราพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ คุณจะต้องทำหนังสือเดินทางด้วย หลักฐานยืนยันตัวตนเด็กต้องเตรียม Passport อะไรแบบนี้? เอาเป็นว่าไม่ยากอย่างที่คิด เราจะดู

1.สูติบัตรตัวจริงของเด็ก
ต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยัน หากบุตรของท่านอายุ 7 ขวบขึ้นไป (มีบัตรประจำตัว) สามารถนำบัตรประจำตัวของบุตรของท่านมาด้วยได้ ทำพาสปอร์ตลูก

2. บัตรประจำตัวตัวจริงของบิดามารดาหรือคณะผู้ปกครอง
เพียงนำบัตรประชาชนมาเซ็นต์ชื่อกับเจ้าหน้าที่ (บัตรประจำตัวยังใช้ได้อยู่) หากบิดาและมารดาได้เปลี่ยนชื่อแล้ว ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อด้วย กรณีมารดาหย่าร้างและจดทะเบียนสมรสใหม่ สามารถใช้นามสกุลใหม่ของสามีได้และต้องนำทะเบียนสมรสฉบับใหม่มายืนยันด้วย
3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาลงชื่อในวันสมัครได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้เดินทางจากเด็กที่ได้รับการรับรองจากเขตหรือเขต อย่าลืมเอกสารนี้เด็ดขาด
4. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพ่อเลี้ยงเดี่ยวและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการนำบุตรหลานมาทำหนังสือเดินทาง
หากพ่อแม่หย่าร้าง ต้องนำเอกสารการเลี้ยงดูบุตรหรือเอกสารการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมที่ระบุว่าเด็กอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาอย่างชัดเจนรวมทั้งเอกสารการหย่าร้าง แต่ถ้ามารดาฟ้องหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องแสดงหลักฐานการสมรสใหม่ด้วย ,หรือถ้าพ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งเสียชีวิต ต้องเตรียมใบมรณะบัตรตัวจริงด้วย

SEE ALSO  วิธีประหยัดเงินในกระเป๋า ยางประหยัดน้ำมัน | Arinanikitina

5. ค่าธรรมเนียม
ท้ายที่สุดมันเป็นสิ่งจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กจะลดลงเหลือ 1,000 บาทต่อคน หากคุณต้องการส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าบริการจัดส่งแบบ EMS 40 บาท ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ หรือหากต้องการแบบด่วน (PSP) จะมีค่าบริการจัดส่ง 60 บาท ใช้เวลาเพียง 3 วันทำงานแต่เท่านั้น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครับ

จะทำพาสปอร์ตให้ลูกได้ที่ไหนดี?

ทำพาสปอร์ตลูก


หากคุณต้องการทำพาสปอร์ตลูกแต่ไม่รู้จะไปขอพาสปอร์ตได้ที่ไหน วันนี้ Penguin Frank จะแสดงทรัพย์สินในเขตกรุงเทพฯ ด้วย ทั้ง 3 สาขา เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น แบ่งเป็นสาขาดังนี้

  • สถานที่ 1: กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เบอร์ติดต่อ 02 981 7257 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 15.30 น.
  • สถานที่ 2: สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค โซน E เบอร์ติดต่อ 02 136 3800-01 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
  • สถานที่ 3: สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น 2 (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02 422 3431 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.
SEE ALSO  สาเหตุง่ายๆ ที่ต้องเปลี่ยนยางรถยนต์บ่อยๆ | Arinanikitina

สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ว่าควรทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหน ขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ www.consular.go.th เลย

ระยะเวลาในการออกหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก

ทำพาสปอร์ตลูก


ทำพาสปอร์ตลูก จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ นับแต่เวลาที่เราได้รับบริการ ณ จุดให้บริการ ตรวจสอบเอกสารจนถึงวันที่รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ในกรณีไม่สะดวกมารับเอง สามารถขอให้คนอื่นเอาหนังสือมาแทนได้ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะเพื่อให้ผู้อื่นเข้ามาแทนที่
ทำพาสปอร์ตลูก
คุณเห็นไหม? คือการทำพาสปอร์ตให้ลูก กรณีพ่อแม่หย่าร้าง แม้จะยุ่งยากนิดหน่อย แต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนข้างต้น ก็จะง่ายทันที และหากเด็กหรือผู้ใหญ่เดินทางไปต่างประเทศ อย่าลืมทำประกันการเดินทางกับเราคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วยหรือป่วยระหว่างการเดินทาง ตลอด 24 ชม. หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทันที หรือถ้ายังไม่รู้จะพาลูกไปเที่ยวที่ไหน ลองดูครับ 31 ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ในปี 2019 มาเลย เพียงแค่ใช้หนังสือเดินทางของคุณและเดินทาง ฉันรับรองกับคุณว่างานนี้จะเปิดหูเปิดตาของคุณอย่างแน่นอน

ประกันการเดินทาง

#แมเลยงเดยว #พอเลยงเดยว #อยากพาลกเทยว #ตองทาพาสปอรตเดกยงไง #อายตำกวา #ป

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *