ปี 2565 นี้ ท่านใดประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอหนังสือเดินทาง Vaccinations ได้ที่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคโคโรนาไวรัส 2019

เปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์

สำหรับคนที่อยากรู้ การทำวัคซีนพาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร? บทความนี้นำข้อมูลดีๆ มาฝาก

วัคซีนหนังสือเดินทางคืออะไร?

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนหนังสือเดินทาง

พาสปอร์ตวัคซีน หรือที่เรียกว่า “ใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ” เป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

ผู้ที่สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนอย่างน้อย 2 โด๊ส และมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ละประเทศมีมาตรการรับรองการฉีดวัคซีนประเภทต่างๆ ต่างกันไป ดังนั้นผู้ที่ต้องการรับวัคซีนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องศึกษารายละเอียดการรับรองวัคซีนของแต่ละประเทศก่อนทุกครั้ง เงื่อนไขคืออะไร?

เอกสารประกอบการสมัครหนังสือเดินทาง

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 • หนังสือเดินทาง: มีอายุมากกว่า 6 เดือน
 • หลักฐานการเดินทาง : ตั๋วเครื่องบินหรือ e-ticket ที่ระบุวันเดินทางไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่สมัครทำหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 : ใบรับรองการฉีดวัคซีนจริง 1 ใบ ตามข้อมูลที่แสดงในใบสมัครพร้อมแพทย์ ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข รพ.รัฐหรือเอกชน 1 ฉบับ
 • ราคาเล่มละ 50 บาท
SEE ALSO  วิธีใช้งานชุดตรวจ ATK จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Arinanikitina

ฉันจะรับวัคซีนหนังสือเดินทางปี 2022 ได้ที่ไหน

ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศสามารถนำเอกสารไป ติดต่อขอหนังสือเดินทางฉีดวัคซีนได้ ขอแนะนำให้โทรนัดหมายล่วงหน้า หรือคุณสามารถขอนัดทำวัคซีนหนังสือเดินทางและรับสำเนาหนังสือทางออนไลน์ได้ทาง แอพหมอพร้อมแล้ว ดังต่อไปนี้

 • เลือกเมนูใบรับรองระหว่างประเทศ
 • เลือก “ขอใบรับรอง”
 • กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง
 • อัปโหลดหลักฐานภาพถ่าย เช่น หน้าหนังสือเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19
 • เลือกรูปแบบการรับใบรับรอง: ยอมรับด้วยตนเอง และจัดส่งให้ถึงที่
 • เลือกวิธีการชำระเงิน
  • กดเพื่อยอมรับว่าข้อความที่แสดงด้านบนนี้เป็นความจริง และต้องการขอใบรับรอง
  • ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนกด ยืนยันคำขอออกใบรับรอง

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


เมื่อผู้สมัครต้องการขอใบรับรองแต่ไปสมัครทำวัคซีนพาสปอร์ตด้วยตัวเองไม่ได้ หนังสือมอบอำนาจสามารถมีอำนาจดำเนินการแทนได้โดยใช้เอกสารหรือหลักฐาน 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เอกสารอัยการ

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ตัวจริงและสำเนา (พร้อมสำเนาพร้อมลายเซ็นที่ถูกต้อง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงและสำเนา (พร้อมสำเนาพร้อมลายเซ็นที่ถูกต้อง)
 • ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองเล่มละ 50 บาท
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทย ระบุว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว ทั้งตัวจริงและสำเนา (พร้อมสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)

ส่วนที่ 2 เอกสารอัยการ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงและสำเนา (พร้อมสำเนารับรอง)
SEE ALSO  ไอเดียของขวัญปีใหม่ 2022 เพื่อสุขภาพที่ดี | Arinanikitina

หากต้องการสมัครวัคซีนหนังสือเดินทางด้วยตนเองก่อนเดินทางไปต่างประเทศ สามารถสมัครได้ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด หากคุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้แสดงเจ้าหน้าที่เต็มจำนวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เวลาไม่นาน ตัวอย่างเช่น สถานที่ที่สามารถไปได้ วัคซีน Passport มีให้สำหรับ:

อาคารบางรักเมดิคอลเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ (ข้างสถานีรถไฟฟ้า เซนต์หลุยส์)

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว สถาบันป้องกันและควบคุมโรค (Urban KMUTNB)

 • เวลาทำการ: 08:30-15:00 น.
 • วันทำงาน : จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
 • นัดรับเท่านั้น.
  • 0-2521-0943 ถึง 5
  • 0-2521-1668 และ
  • 0-2521-0943
 • เว็บไซต์: http://vacn.ddc.moph.go.th

ด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • โทร 0-2134-0134 หรือ
 • นัดหมายล่วงหน้าได้ที่อีเมล porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

 • เวลาทำการ: 09h00-12h00
 • วันทำงาน: วันจันทร์และวันพุธ
 • โทรศัพท์: 0-2590-3232
SEE ALSO  วัยเริ่มทำงาน วางแผนเกษียณอย่างไรให้สำเร็จ | Arinanikitina

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับวัคซีนเพื่อขอหนังสือเดินทางในเขตจังหวัด ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.รัฐหรือเอกชน ตรวจเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่ออกใบรับรองภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ


เที่ยวต่างประเทศอย่างสบายใจกับ AXA

พกความอุ่นใจไปกับคุณในกระเป๋า พร้อมประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศจากแอกซ่าในทุกแผนการเดินทางและทุกจุดหมายปลายทาง แอกซ่าให้การรักษาทางการแพทย์สำหรับ Coronavirus (COVID-19) และโรคติดเชื้อเฉียบพลัน

จุดเด่นของประกันภัยการเดินทางแอกซ่า

 • แผนป้องกันโควิด-19 และโรคติดต่อเฉียบพลันทั้งหมด
 • นอนโรงพยาบาลในเครือไม่ต้องจอง
 • วีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินเต็มจำนวน
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินตลอดทาง
 • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล
 • อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline ตลอด 24 ชม. เพียงโทร 0-2118-8111

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ข้อมูลอ้างอิง: ไทยรัฐออนไลน์, คมชัด ชัดลึก ออนไลน์

บทความแนะนำ

 • ตรวจจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ได้ที่ไหน? (ข้อมูลล่าสุด)
 • เช็คเงื่อนไข-วิธีลงทะเบียน เที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายเวลาถึง ต.ค.65
 • อัพเดทข้อมูลสถานที่สร้างพาสปอร์ตใหม่ ไปไหนดี?