หลังจากที่ประเทศไทยเผชิญกับไวรัส covid19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงซึ่งประเมินค่าไม่ได้ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะตอนนี้ที่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่ในภาวะวิกฤต และอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการล้มละลายของเครือโรงแรม รถรับส่ง สายการบิน ตลอดจนร้านอาหาร ฯลฯ ทำได้ อนาคตท่องเที่ยวไทยใกล้จะล้มละลาย การว่างงานเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยวไทยถูกคุกคามด้วยการล้มละลาย การว่างงานเพิ่มขึ้น

เหตุใดการท่องเที่ยวไทยจึงถูกคุกคามด้วยการล้มละลาย - การว่างงานยังคงเพิ่มขึ้น

จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว ไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อสะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันและพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต (รายไตรมาส) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรน่า โรคระบาดที่ทุกประเทศในโลกกำลังเผชิญอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ ภายในประเทศ ได้แก่

  • 1. เศรษฐกิจของประเทศที่เข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ทำให้สนามบินต้องปิดทำการ และควบคุมการเข้าประเทศอย่างเต็มที่ ภาคการผลิตประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบซึ่งนำไปสู่การผลิตและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการไม่สามารถขึ้นได้ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง
  • 2. รายได้จากภาคการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนลดลง ได้แก่ โรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านอาหาร และบริการ ทั้งหมดปิดชั่วคราวเนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง
  • 3.ปัญหาภัยแล้ง คาดปีนี้หนักสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลโดยตรงต่อรายได้เกษตรกร จึงเชื่อมโยงกับกำลังซื้อและการท่องเที่ยวภายใน
  • 4. ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้นิติบุคคลและครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์
SEE ALSO  สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับกลุ่มอุทธรณ์รอบ3และกลุ่มแจ้งเลขที่บัญชีใหม่ | Arinanikitina

ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำสุดรอบ 10 ปี

“ชัยรัตน์ ไตรราชพร” ประธานสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว 2/2563 ที่แล้ว จากการสำรวจผู้ประกอบการ 770 ราย ระหว่างวันที่ 10 พ.ค.-25 พ.ค. 2563 เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ที่ 12 ต.ค. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสแรกของปี 2563 ที่ 62 สะท้อนว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวยังถือว่าต่ำกว่าระดับปกติมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มมีความมั่นใจผู้ประกอบการทัวร์ ตั้งแต่ปี 2553 และดัชนีความเชื่อมั่นสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 37 สถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อน แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขปกติเช่นกัน “สำหรับการอ่านดัชนีควรอยู่ระหว่าง 0 ถึง 200 หากดัชนีสูงกว่า 100 จะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 100 จะเป็นสถานการณ์เดียวกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และหากน้อยกว่านั้น กว่า 100 แห่ง แสดงว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวย่ำแย่กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

วิธีรับสินเชื่อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้าน3ล้าน

ผู้คนกว่า 2.6 ล้านคนตกงานและธุรกิจปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ภาคย์ เทพารักษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจพบว่า ในไตรมาส 2 ปี 2563 ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ “ปิดชั่วคราว” ประมาณ 65% ของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมด และแรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังสูญเสียการจ้างงาน “ชั่วคราว” ถึง 65% หากวิเคราะห์จำนวนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวประมาณ 4 ล้านคน จะเห็นได้ว่าในไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีแรงงานในภาคการท่องเที่ยวประมาณ 65% อยู่ที่ 2.6 ล้านคนที่เป็น ” ว่างงาน” รับเงินชดเชยรายได้จากกองทุนประกันสังคมและเงินช่วยเหลือโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จากรัฐบาล

SEE ALSO  เตรียมพร้อมก่อนเข้าปีใหม่ ต่อภาษีรถยนต์ ต้องมีอะไรบ้าง | Arinanikitina

ธุรกิจที่ปิดชั่วคราวทั้งหมด ได้แก่ Leisure Industry Massage/Spa (98%), การท่องเที่ยว (91%), สวนสนุก/สวนสนุก (77%), โรงแรม, ที่พัก (72%), การคมนาคม (42%), ร้านอาหาร (39%) และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (10%) ตามลำดับ

ผู้คนในไตรมาสที่สามถูกคาดหวังให้ตกงานหรือต้องเผชิญกับการลดค่าจ้างที่สูงชัน

นอกจากนี้ยังพบว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 บริษัททัวร์ทั่วโลก คาดว่าจะลดจำนวนพนักงานลงประมาณ 30% โดยประมาณ 8% ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีคนงานอีก 100,000 คนตกงานและตกงานในภาคการท่องเที่ยว . ในขณะที่ผู้ประกอบการประมาณ 30% ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลิกจ้างพนักงานหรือไม่ และกำลังขอดูมาตรการช่วยเหลือรัฐบาล หากผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดธุรกิจได้ หรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้า ร้อยละการลดจำนวนแรงงานที่คาดว่าจะมากกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากระยะเวลาการชดเชยรายได้ของกองทุนประกันสังคมเนื่องจากการปิดกิจการชั่วคราวหมดเขตไปเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ไม่เพียงแค่นี้ สำหรับพนักงานรายวันหรือรายชั่วโมง บริษัทประมาณ 7% วางแผนที่จะลดค่าจ้าง หรือเงินเดือนด้วย เช่น บริษัทสวนสนุก (17%) รองลงมาคือบริษัทท่องเที่ยว (12%) ในขณะที่ผู้ประกอบการเกือบ 50% ยังไม่แน่ใจและรอดูสถานการณ์อีกครั้ง การระบาดของโควิดและนโยบายของรัฐบาล

SEE ALSO  เทคนิคออมเงินในแบบผู้หญฺิงโสดยุค 2020 | Arinanikitina

ไตรมาสที่สี่คาดว่าจำนวนชาวต่างชาติจะลดลงหลายเท่า

เพื่อคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ “รศ.ภคครอง” กล่าวว่า ผลการสำรวจนี้คาดว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 400,000 คน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 96% และคาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 20,622 ล้านบาท ลดลง 96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ คาดว่าในไตรมาสที่ 4/2563 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 5.2 ล้านคน ลดลง 49.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 253,768.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าตลอดปี 2563 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมประมาณ 12.29 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 69% และมีรายได้รวมประมาณ 606.403 ล้านบาท ลดลงประมาณ 69% จากเดิม ปีที่แล้ว ปัจจัยสำคัญที่ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคือแนวโน้มการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 และนโยบายของรัฐบาลในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เป็นไปได้ว่าหากเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสรอบที่ 2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 8 ล้านคน หรือรายได้รวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเท่านั้น

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ