เทคโนโลยีหมายถึงอะไร? ทำความคุ้นเคยกับคำว่า “เทคโนโลยี”

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีมาโดยตลอด จนเราสามารถหานิยามของเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง แต่วันนี้เราจะมาดูความหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยีกัน สายวิชาการคืออะไรและหมายความว่าอย่างไร?

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีคืออะไร

เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและยังคงวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งความรู้เชิงนามธรรม เช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตมนุษย์ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสังคมและในด้านที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยหลายสังคมให้บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลายขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ผลิตสินค้าที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ คือ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้ส่งผลกระทบต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น มักมีคำถามเกี่ยวกับจริยธรรม

SEE ALSO  วิธีขอเงินคืนจาก Apple จากการซื้อแอพโดยไม่ได้ตั้งใจ | ถูกต้องมากที่สุดขอเงินคืนจาก appleข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประดิษฐ์และปรับเปลี่ยนธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานในชีวิต ในระยะแรก เทคโนโลยีที่ใช้ในระดับพื้นฐาน ได้แก่ การเพาะปลูก การชลประทาน การก่อสร้าง การทำเครื่องมือและอุปกรณ์ การทำเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า เป็นต้น ปัจจัยที่เพิ่มจำนวนประชากร ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการรับและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่ส่งมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งได้ศึกษาและวิจัยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (ศตวรรษที่ 16-17) ได้พัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือการพยายามอธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น และน้ำก็เกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน เป็นต้น กำหนดกฎเกณฑ์และทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดและสอนผู้อื่นให้ศึกษาและพัฒนา

ในแง่ของเทคโนโลยีมันเป็นแอพพลิเคชั่น ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนำประโยชน์เชิงปฏิบัติมาสู่มนุษยชาติ กล่าวคือ เทคโนโลยีคือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการประดิษฐ์ที่ดำที่สุด ส่วนที่เป็นหนึ่งในความแตกต่างของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติทั่วไปของคนทั้งโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการค้าขายแต่อย่างใด เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดมาพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน บทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2514 และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อรับผิดชอบในการเผยแพร่และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา สรุปได้ดังนี้

  1. เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ
  2. เทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต การเพาะพันธุ์ ฯลฯ เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาต้องศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมกันของโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการผสมผสานกับการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอื่นๆ มากมาย
SEE ALSO  Ulead Video Studio 11 Tutorial in I How To Save Video HD Mode | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องulead video studio 11 downloadที่สมบูรณ์ที่สุด

ในทางเศรษฐศาสตร์ มองว่าเทคโนโลยีเป็นความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันในการนำทรัพยากรมาผลิตสินค้าที่ต้องการ (รวมทั้งองค์ความรู้ที่เราสามารถผลิตได้) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มันเกิดขึ้นเมื่อความรู้ด้านเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น พูดง่ายๆ คือ เทคโนโลยีคือการพัฒนาสิ่งต่างๆ กับการพัฒนาที่ดีขึ้น

จากสารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *