เตือนวันสุดท้ายจ่ายสมทบประกันสังคม ก่อนจะจ่าย 5,000 บาท วันนี้ยังจ่ายไม่ได้ ใครยังไม่จ่ายรีบด่วนก่อนหมดเขต 10 ส.ค.นี้ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่สุด

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

สารบัญ

เตือนวันสุดท้ายจ่ายเงินสมทบประกันสังคมก่อนถอนเงิน5000บาท

เตือนวันสุดท้ายจ่ายเงินสมทบประกันสังคมก่อนถอนเงิน5000บาท

โค้งสุดท้ายเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพเสรีนิยม พ่อค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตามมาตรา 40 ขณะนี้ประกันสังคมเตือนให้รีบชำระเงินงวดแรกก่อนวันที่ 10 สิงหาคม ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำสามารถดูได้ วิธีจ่ายเงินสมทบประกันสังคม รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ข้อ 40 กลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ค้า ก่อนถอนเงิน 5,000 บาท ขั้นตอนการชำระเงินมีดังนี้…

วิธีการบริจาคและวิธีการชำระเงินสมทบ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

สำหรับช่องทางการบริจาคฟรีทั้งหมด ได้แก่ :

เลือกชำระเป็นเงินสด

 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขต/จังหวัด/สาขา
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานประกันสังคม
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เทสโก้โลตัส
 • ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

เลือกหักผ่านบัญชีธนาคาร

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกท.)
 • ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
SEE ALSO  ขับรถขึ้นลงเขาใช้เกียร์อะไร S, L, D หรือ D3 | Arinanikitina

ลดอัตราการบริจาค

เพื่อลดอัตราการบริจาคเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 – มกราคม พ.ศ. 2565 ตามวารสารทางการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา มี 3 ทางเลือก ดังนี้

 1. จากอัตราเริ่มต้น 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 2. จากอัตราเริ่มต้น 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ
 3. จากอัตราเริ่มต้น 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และค่าเลี้ยงดู

หมายเหตุ: เงินสมทบสำหรับผู้ถือกรมธรรม์มาตรา 40 ที่เคาน์เตอร์จะคิดค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับการชำระเงินผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะคิดค่าบริการชั่วโมงละ 5 บาท และจะได้รับใบเสร็จทันที แต่ผู้เอาประกันภัยต้องนำใบเสร็จมาที่เคาน์เตอร์บริการที่จัดส่ง กับหนังสือสมทบมาตรา ๔๐ ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาค/จังหวัด/สาขา ให้พนักงานประทับตราในสมุดสมทบเพื่อใช้ในการยืนยันเงินมัดจำเมื่อได้รับบริการต่างๆ


การเลือกผู้เอาประกันภัย ข้อ 40

ตัวเลือกที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถเลือกรับผลประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมเสนอทางเลือกที่ประหยัดพร้อมแพ็คเกจผลประโยชน์:

แบบที่ 1 (ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 100 บาท/เดือน) (ชำระเอง 70 บาท ช่วยเหลือรัฐ 30 บาท)

 • สวัสดิการพื้นฐานครอบคลุม 3 กรณี: อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 (ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 150 บาท/เดือน) (ชำระเอง 100 บาท ช่วยเหลือรัฐ 50 บาท)

 • ผลประโยชน์พื้นฐานครอบคลุม 4 กรณี คือ กรณีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ (บำนาญ)
SEE ALSO  8 สิ่งที่ควรหยุด “เสียเงิน” | Arinanikitina

ตัวเลือกที่ 3 มีสามตัวเลือก:

สวัสดิการเบื้องต้น คุ้มครอง 1 กรณี ได้แก่ ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) จ่ายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท (ชำระเอง 100 บาท ช่วยเหลือรัฐ 100 บาท)

 • ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 3 (1+3) ครอบคลุมผลประโยชน์พื้นฐาน 4 ประการ: กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) (ชำระเอง 170 บาท อุดหนุนโดยรัฐ 130 บาท)
 • ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 (2+3) ผลประโยชน์พื้นฐาน คุ้มครอง 5 กรณี: กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ (บำนาญ) ชราภาพ (บำนาญ) (ท่านจ่ายเอง แม้แต่ 200 บาท เงินช่วยเหลือรัฐบาล 150 บาท) )
ข้อสังเกต
รัฐสนับสนุนในระยะแรก จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากประกันสังคมเป็นอย่างอื่น การจ่ายเงินสมทบของผู้เอาประกันภัยตามมาตรา ๔๐ ให้จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละครั้ง และอาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าครั้งละไม่เกิน 12 เดือน แต่จะจ่ายเงินสมทบย้อนหลังไม่ได้ จ่ายสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท ยกเว้นกรณีทางเลือกที่ 5 (2+3) ซึ่งสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้สูงสุดเดือนละ 2,000 บาท 3 สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555 แต่ต้องชำระภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง 8 ธันวาคม 2557

สวัสดิการเบื้องต้นสำหรับผู้ขอประกันสังคมมาตรา 40

 • กรณีอันตราย/เจ็บป่วย กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเกิน 1 วัน จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน ประกันสุขภาพ 4 เดือน (บัตรทอง) จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • กรณีทุพพลภาพได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เดือนละ 500 ถึง 1,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี หรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์)
 • กรณีเสียชีวิต จะต้องเสียค่าทำศพคนละ 20,000 บาท เงื่อนไข ชำระค่าบำรุง 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเสียชีวิต ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เงื่อนไข ชำระค่าบำรุง 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
 • กรณีชราภาพ (บำนาญ) ผู้เอาประกันภัยสามารถรับทุนได้เมื่ออายุครบ 60 ปี
  บำนาญชราภาพ)
  – ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินบำนาญได้เมื่ออายุครบ 60 ปีและสิ้นสุดอายุประกัน
  – ต้องสมทบเงินบำนาญขั้นต่ำหรือไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี) รับเงินบำนาญชราภาพตลอดชีพขั้นต่ำ 600 บาทต่อเดือน
SEE ALSO  ต่อเวลาการช่วยเหลือ นายจ้างลูกจ้าง นาน 6 เดือน | Arinanikitina

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถของคุณบนท้องถนนได้มากขึ้น arinanikitina.com ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

ทำประกันภัยรถยนต์และรับประโยชน์ทันทีจากการลดเบี้ยประกัน 10%

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ