ข่าวดีหลังครม. ยินดีจ่ายให้นักเรียนคนละ 2,000 บาท ลดสูงสุด 50% สำหรับรายจ่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชน ในภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนั้นวันนี้เราจะไป ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 2,000 บาท ช่วยเหลือผู้ปกครอง ญาติ นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้…

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 2,000 บาท ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 2,000 บาท  ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน

ล่าสุด คุณอนุชา บุรชัยศรี โฆษกของ Primature เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและรายจ่ายการศึกษารายบุคคล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาในภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. มาตรการช่วยเพิ่มภาระการศึกษา

สำหรับช่วงการระบาดของ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) วงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักศึกษาในระบบการศึกษาของไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

  • ค่าเลี้ยงดูผู้ปกครอง 2,000 บาท / นักเรียน 1 คน
  • จัดสรรรายจ่ายให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้
  • ตัดหรือระงับการใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนในระดับเดียวกับปีการศึกษา 63
SEE ALSO  ยางปีใหม่มาเมื่อไหร่ แล้วยางปีใหม่เก่าต่างกันอย่างไร | Arinanikitina

โดย ครม.ให้สถาบันการศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อดูแลนักเรียนแต่ละคน 2,000 บาท ครอบคลุมทุกสังกัด กว่า 11 ล้านคน จ่ายผ่านสถาบันการศึกษา และสถาบันการศึกษาจ่ายเงินให้นักเรียนโดยตรง – ผู้ปกครองเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

2. มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน

สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ระยะเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSU) ) วงเงิน 10,000 ล้านบาท

3. มาตรการขอความร่วมมือ ลดหรืออายัดค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครอง

สำหรับกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือระงับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองเท่ากับปีการศึกษา 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนโดยไม่มีเหตุผลและจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นการส่วนตัว โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในมาตรา 32 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เป็นรายกรณี

4. มาตรการลดช่องว่างการเรียนรู้และลดผลกระทบของความรู้ที่ขาดหายไป (Learning Loss)

SEE ALSO  จัดกระเป๋าเดินทาง ยังไงไม่ให้เฟล ! | Arinanikitina

โดยให้สถานศึกษาสามารถจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายการศึกษาฟรี 15 ปี จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาวะโควิด-19 -19 สถานการณ์โรคระบาดในปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเลี้ยงนักเรียน 2,000 บาท

รร.ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ. เท่านั้น

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเลี้ยงนักเรียนในหน่วยงานราชการ  รับ 2,000 บาท

เข้าไป ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์นักเรียน

โรงเรียนเอกชน สิทธิ์นี้มอบให้เฉพาะโรงเรียนเอกชนภายใต้ สปสช.

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 2,000 บาท  ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน

ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์นักเรียน หรือคลิกที่ภาพด้านบน น่าจะพร้อมจ่ายผู้ปกครองโดยตรงในวันที่ 31 สิงหาคม

รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้รับส่วนลดการชำระร่วมระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 ค่าเล่าเรียน/ค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนลด 50% / 50,001 – 100,000 บาท ส่วนลด 30% และอื่นๆ 100,000 บาท ส่วนลด 10% ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 50% สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ค่าเล่าเรียน/ค่าเล่าเรียน ค่าช่วยเหลือของรัฐ 5,000 บาท/คน รวมทั้งขยายระยะเวลาการชำระหนี้ จัดหาสื่อ/โปรแกรมการยืมคอร์สออนไลน์ รวมถึงการลดค่าหอพัก

SEE ALSO  เช็กรถ ก่อนเดินทางไกลไปเที่ยวสงกรานต์ | Arinanikitina

วิธีการชำระเงิน

โรงเรียนจะจ่ายกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาต้องจ่ายโดยตรงกับนักเรียน นักศึกษา หรืออาจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี ในรูปของเงินสดหรือนำเข้าบัญชีธนาคาร

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักศึกษา นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการนอกสังกัดได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ต่อคน รวมเกือบ 11 ล้านคน เป็นนักศึกษาและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแห่งชาติ

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

รายการแนะนำ

  • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนตลอดโครงการ
  • เช็คสิทธิ์ยังไงให้ชนะครึ่งกรุ๊ปเที่ยวด้วยกัน
  • ลงทุนยังไงให้เหมือนดาราฮอลลีวูด
  • คุณทำอะไรเมื่อคุณว่างงาน? ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ได้เงิน