เรียบเรียงมาให้อ่านในที่เดียว สำหรับ การยืนยันสิทธิ์รับประกันรายได้ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด สำหรับชาวไร่ ชาวนาคนไหนมีสิทธิ์บ้าง? และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการให้สิทธิ์ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกัน


อัพเดท… เช็คค่าประกันรายได้ข้าวสำหรับเกษตรกร ประมาณวันที่ 9 ธ.ค. 63

สินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สินเชื่อเพื่อวัยทำงาน เงินกู้ด่วน ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนเท่ากันทุกเดือนสำหรับปีใหม่


การตรวจสอบสิทธิ์รับประกันรายได้ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด สำหรับเกษตรกร

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินประกันรายได้-ข้าว-ยาง-ข้าวโพด-เงินให้ชาวนา

สำหรับมาตรการสนับสนุนเกษตรกรภาครัฐ โดยรัฐหวังจะช่วยชาวนาปลูกข้าว ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้รวมทั้งเกาะที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับความเสียหายส่งผลให้โครงการประกันรายได้ของเกษตรกรเกิดขึ้น โครงการนี้จะครอบคลุมเกษตรกรที่ปลูกข้าวยางพาราและข้าวโพด ดังนั้นวันนี้ เรามาค้นพบโครงการเหล่านี้กัน ประกันรายได้เกษตรกร ให้หนักขึ้นและตรวจสอบสิทธิ์เก็บประกันรายได้ มีขั้นตอนอย่างไร?

ประกันรายได้เกษตรกร “ข้าว”

มาตรการค้ำประกันราคาข้าวแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในวงเงิน 18,000 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 4.5 ล้านคน โดยเบิกเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในช่วงเวลาที่กำหนด ( ภายใน 3 วันทำการ) นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนา ประกาศราคาอ้างอิงเฉลี่ยในแต่ละรอบ

SEE ALSO  วิธีลงทะเบียนต่ออายุ คนละครึ่งเฟส 1 รับเงินเพิ่ม 500 ผ่านแอปเป๋าตัง | Arinanikitina

เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ต้องจดทะเบียนชาวนาสำหรับปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ต้องเป็นชาวนาระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
การเข้าร่วมโครงการสามารถแปลงได้เพียงครั้งเดียวต่อโครงการ แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับเกณฑ์การประกันรายได้ข้าวครอบคลุม 5 ประเภท โดยมีความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • 1. ค่าประกันข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • 2. นาข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันราคาตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • 3. ค่าประกันนาข้าว ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • 4. ประกันข้าวหอมปทุมธานี ราคาตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • 5.ข้าวเหนียวราคาประกันตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

ประกันรายได้เกษตรกร “ยางพารา”

มาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นโครงการระยะที่ 2 ด้วยงบประมาณโครงการรวม 10,042 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่สวนยางพาราประมาณ 18 ล้านไร่ และชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์กว่า 1.8 ล้าน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทำการตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการและส่งให้ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรโดยตรง สำหรับระยะเวลาของโครงการ กันยายน 2563 – กันยายน 2564 (ประกันภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 1 มีนาคม 2564) ซึ่งน่าจะสามารถค้ำประกันรายได้งวดแรกได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2563 เกษตรกรต้องลงทะเบียนและแจ้งการปลูกยาง ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายในเดือน พ.ค. 15 ปี 2563 ชาวสวนยางต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และมีการแตกหน่อละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น เจ้าของสวนยางพารา 60% และชาวสวน 40% ของรายได้ทั้งหมด หากเจ้าของสวนยางถูกตัดจะได้รับส่วนต่างประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด
ในขณะที่เกณฑ์การประกันรายได้สำหรับยางรถยนต์ 3 ประเภท ได้แก่

  • 1. แผ่นยางดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท
  • 2. น้ำยางสด (RDC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท
  • 3.คูปองยาง (RDC 50%) ราคา กก.ละ 23 บาท
SEE ALSO  วิธียื่นเสียภาษีย้อนหลัง แบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง | Arinanikitina

กำหนดปริมาณการผลิตยางที่มีรายได้ค้ำประกันการผลิตยางแห้ง (RDC 100%) ไม่เกิน 20 กก./ไร่/เดือน และเศษถ้วย (RDC 50%) ไม่เกิน 40 กก./ไร่/เดือน

moneyguruwebboard

ประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพด

ในขณะเดียวกัน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอีกประการหนึ่งคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2563/21 ซึ่งกำหนดว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้น 14.5% ครอบคลุมพื้นที่ปลูก ข้าวโพดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเพาะเมล็ดพันธุ์ หลักเกณฑ์พื้นฐานคือ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปลูกข้าวเพื่อปศุสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันปลูก 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 รวมถึงต้องเกาชาวนาที่ปลูกข้าวโพดเองและทรัพย์สินของชาวนา โดยราคาประกันรายได้กำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่มีแปลงซ้ำ โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายต่อไปในวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านแอป ธ.ก.ส. – มือถือใช้งานได้ตลอด 24 ชม. หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

SEE ALSO  เมื่อกุญแจรถยนต์ไร้คนขับกลายเป็นนวัตกรรมสุดล้ำไปซะแล้ว | Arinanikitina

สุดท้ายนี้ ก่อนไป พิเศษ ธันวาคม 63 Arinanikitina พร้อมช่วยคุณประหยัดโฮสต์โปรโมชั่น Shocking Sale 12.12 ลดกระหน่ำรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 12% ทันที เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยคนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่นในขณะนี้…!! เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถของคุณบนท้องถนนได้มากขึ้น

ลดกระหน่ำ 12.12 ลดแรง เพียงรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 12%

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเป็นเพื่อนกับ

ที่มา: กิจการกรุงเทพ