ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา SMEs รายการละ 3000 บาท นาน 3 เดือน หลังจากที่รัฐบาลเปิดเกณฑ์เยียวยา SMEs โดยรัฐให้เงินอุดหนุนค่าจ้างหัวละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน บันทึกตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ ..

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา SMEs รายการละ 3000 บาท นาน 3 เดือน

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา SMEs รายการละ 3000 บาท นาน 3 เดือน

เพื่อการเยียวยา SMEs งบประมาณ 37,521.69 ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานใน SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มสภาพคล่อง ฟื้นฟูวิสาหกิจให้เข้มแข็ง SMEs ให้ดำเนินกิจการต่อไป ช่วยผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานตลอดจนการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวน 394,621 ราย เงินอุดหนุนค่าจ้าง 4 034,590 บริษัทประกันไทยในประเทศใน SMEs มูลค่า 36,311,310,000 บาท และเลื่อนตำแหน่งงานใหม่ 201,730 ตำแหน่งในเดือนที่ 2 และ 3 เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

SEE ALSO  รวบรวมงานที่ทำแล้ว รู้สึกดี ที่สุดในโลก | Arinanikitina

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ SME Remedy

 • 1. เป็นนายจ้างเอกชนร่วมกับประกันสังคม (Social Security Database No. 33, active status) โดยมีพนักงานไม่เกิน 200 คน ทุกสาขา ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • 2. รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท สำหรับลูกจ้างชาวไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ. 2565 โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนในวันทำการสุดท้ายของ เดือน. กรณีรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารอื่น นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนหลังจากวันดังกล่าว ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารจะถูกหักออกจากทุน
 • 3. นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบจากเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับตามสัญญาจ้างตามอัตราเงินสมทบที่กำหนด และจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเท่ากับจำนวนเงินที่หักจากยอดรวมของพนักงานให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยจัดให้มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Services (e-payment) ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเพื่อรับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้
 • 4. นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไว้อย่างน้อย 95% ขณะเข้าร่วมโครงการ หากคุณไม่สามารถรักษาการจ้างงานได้อย่างน้อย 95% คุณจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนนั้น
 • 5. กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนงานทั้งหมดในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เขาจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตามจำนวนงานจริงไม่เกิน 5%
 • 6. นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกำหนด
SEE ALSO  เงินมีที่มาอย่างไร เริ่ม ใช้เงิน กันตั้งแต่เมื่อไหร่ | Arinanikitina

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SME Remedy

คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2564

เอกสารที่ต้องใช้

 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรณีมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวของอาจารย์ใหญ่และตัวแทน

จะทราบผลการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมบนเว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดในแต่ละจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 สายด่วนกรมการจัดหางานหรือกระทรวงแรงงาน โทร 1694

SEE ALSO  โดนไล่ออกแบบไหน ? ประกันสังคมไม่จ่ายค่าชดเชย | Arinanikitina

พิเศษสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรธนาคาร คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถของคุณบนท้องถนนได้มากขึ้น arinanikitina.com ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดทันที 5% ค่าเบี้ยประกัน พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

ประกันรถน้ำท่วมราคาพิเศษ

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

 • ประกันสังคม มาตรา 33 ลดเงินสมทบเป็น 75 บาท
 • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 10,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย 33. ไม่เกิน 3 นาที รู้ผล
 • อาทิตย์ที่แล้วรีบทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา วิทยาลัย 33-39-40 ก่อน ปฏิเสธรับ 1 หมื่น
 • ตรวจจุดฉีดวัคซีนผู้เอาประกันภัย ม.33 ใน 4 จังหวัดเศรษฐกิจ