ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ปี 65 ประมวลผลได้ทุกที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 หากคุณป่วยหรือมีความจำเป็น คุณสามารถขอรับการรักษาที่สถานบริการใดก็ได้ จะไม่ปฏิเสธการลดข้อจำกัดในการให้บริการประชาชนเอง…

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ปี 65 ประมวลผลได้ทุกที่

ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ปี 65 ประมวลผลได้ทุกที่

อัพเดทเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาทุกท่านด้วยบัตรทองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 สปสช. หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับระดับบัตรทองเป็นใหม่ หากป่วยและจำเป็น สามารถรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิใด ๆ ได้โดยไม่ต้องถูกปฏิเสธหรือถูกเรียกเก็บเงินหรือต้องกลับมารับใบส่งของ ลดข้อจำกัดการเข้าถึงบริการสาธารณะโดยเฉพาะเมื่อจำเป็น ไม่สามารถรับบริการในหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้หน่วยเดียวได้ เช่น การเดินทางออกนอกพื้นที่ พื้นที่หรืออยู่ต่างจังหวัด พลเมืองที่ถือบัตรทองจะมีทะเบียนหน่วยบริการถาวร (สถานพยาบาล) ดังนั้นหากบุคคลไปที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกเรียกเก็บเงินหรือต้องกลับมารับใบส่งของ

บริการใหม่ของบัตรทองใหม่

ผู้ที่ถือบัตรทอง 30 บาท กรณีเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา เช่น ขาดยา สมานแผลต่อเนื่อง เจ็บ เป็นไข้ ไอ เจ็บ ฯลฯ สามารถรับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยปฐมพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้องกลับไปรับใบชำระเงินที่ศูนย์บริการที่ลงทะเบียนไว้

SEE ALSO  https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ | Arinanikitina

ขั้นตอนการโอนสิทธิ์เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทองด้วยตัวเองออนไลน์


วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรทองคำด้วยตัวเองผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

วิธีสร้างบัตรทองและตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองด้วยตัวเอง ง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
 • 1. ท่านสามารถติดต่อสำนักงานเขตกรุงเทพฯ (19 อำเภอ)/ สปสช. เขต 1-13/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ โรงพยาบาลของรัฐ ด้วยตนเอง
 • 2. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ #
 • 3. ติดต่อผ่านแอป “สปสช.” ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ หุ่นยนต์ และ iOS (สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป) (หมายเหตุ: เมื่อลงทะเบียนแล้ว ติดตั้งแอปสำเร็จ คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันตรวจสอบตนเองและตรวจสอบสิทธิ์ของสมาชิกในครอบครัวได้ทันที)
 • 4. ติดต่อผ่านบัญชีทางการของ NHSO – เพิ่มเป็นเพื่อนได้ง่ายๆ พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือสแกน QR code / หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/zzn3pU6(หมายเหตุ ใช้งานง่ายเพียงเลือกฟังก์ชั่น “ตรวจสอบสิทธิ์” และกรอกข้อมูล สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้)
 • 5. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ กสทช. www.nhso.go.th (เข้าเมนูคนเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือคลิกลิงค์นี้ https://eservices.nhso.go.th/eServices/
SEE ALSO  8 นิสัยเรื่องเงิน ที่ขัดขวางคุณจากความร่ำรวย | Arinanikitina

หากติดต่อขอบัตรด้วยตัวเองไม่ได้

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดามารดาไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดา หาแม่ไม่เจอ พ่อจะทำบัตรทองให้ลูกต้องใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง * หากเด็กอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีถิ่นที่อยู่มาด้วย

หนังสือมอบอำนาจสำหรับการผลิตบัตรทองสามารถวาดขึ้นหรือพิมพ์ได้ด้วยตัวเอง หรือต้องใช้แบบฟอร์มตัวแทน

 • ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://bkk.nhso.go.th
 • เดินทางไปรับที่หน่วยงานติดต่อ

เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ ญาติที่ต้องการพาไปทำบัตรทองต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่

 • พ่อแม่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ทำบัตรทองให้ลูกโดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอม

เด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่ติดต่อพ่อแม่ของลูกไม่ได้ ญาติพาไปทำบัตรทองได้ ต้องใช้เอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ผู้ปกครองสามารถไปทำบัตรทองให้เด็กได้โดยไม่ต้องมีหนังสือยินยอม)
 • กรณีบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีถิ่นที่อยู่มาด้วย

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองสามารถไปรับบัตรทองให้บุตรได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเด็ก

SEE ALSO  ลมยางไนโตรเจนคืออะไร? ดีกว่าลมยางธรรมดาไหม? | Arinanikitina

กรณีเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองสามารถทำบัตรทองให้บุตรได้

 • ต้องมีหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนเด็กก่อนตามแบบที่เจ้าพนักงานเขตกำหนด

กรณีผู้ใหญ่ สามารถมอบอำนาจให้พ่อ-แม่ พี่น้อง ผู้ปกครอง (ระบุความสัมพันธ์) ทำบัตรทองแทนได้

 • แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
 • พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนในนาม

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1330 ตลอด 24 ชม.

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ