ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ม.ค.65 คุณจะได้รับความช่วยเหลืออะไร? สิทธิแต่ละอย่างจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันในการโอนไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรยากจน ในช่วงเดือนนี้ คุณจะได้รับค่าตอบแทนจากโครงการ เราได้รับ และนอกจากนี้ เงินอื่น ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณโดยรัฐบาลวันไหน? หรือหากมีข้อสงสัยสามารถขอข้อมูลการชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2563

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ม.ค.65

ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ม.ค.65

สำหรับผู้ถือบัตรยากจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน จำนวนเงินที่ได้รับ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ การชำระเงินเหล่านี้สามารถใช้ได้ที่ร้านประชารัฐธงฟ้าที่รับเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับการชำระเงินในแอป กระเป๋าเงินสาธารณะ และคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพเดือนละ 200 บาท โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท /เดือน


1 มกราคม 2564


เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค – 200-300 บาท ต่อคน ต่อเดือน (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้)

  • ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลใดก็ตามที่ถือบัตรช่วยเหลือสังคม
SEE ALSO  วิธีลงทะเบียนเราชนะ รับเงิน 7000 บาท สำหรับคนไม่มีบัตรคนจน ไม่มีสิทธิคนละครึ่ง | Arinanikitina

ตั๋วรถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถถอนเงินสดได้)

  • ผู้รับผลประโยชน์ : ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 1. ค่ารถโดยสาร รถไฟฟ้า เดือนละ 500 บาท (เคยชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2. ค่ารถโดยสารประจำทาง 500 บาท ต่อเดือน 3. ค่ารถไฟเที่ยวละ 500 บาท เดือน

เงินน้อยเพื่อซื้อแก๊สหุงต้ม

  • ส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้ม รัฐบาลจะแจกจ่ายให้กับผู้ถือบัตรที่ยากจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 45 บาทต่อคนต่อเดือน 3. ใช้เฉพาะกับผู้เข้าร่วมร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จำนวนเงินนี้จะถูกระงับ

18 มกราคม 2564


ค่าไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือและบิลค่าน้ำประปา จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับผลประโยชน์: ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

สิทธิทั้งสองนี้เป็นโครงการที่ขยายเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 เป็นระยะเวลารวม 11 เดือน


22 มกราคม 2564


เงินช่วยเหลือทุพพลภาพเพิ่ม 200 บาท

SEE ALSO  รถมือสองบังคับทำประกันรถยนต์หรือไม่ | Arinanikitina

คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับโบนัสความทุพพลภาพเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยประกันทุพพลภาพในบัตรสวัสดิการในเดือนถัดไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันชำระเบี้ยประกันผู้ทุพพลภาพเข้าบัตรโซเชียลของรัฐในเดือนถัดไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในเวลาทำการ


moneyguruwebboard


กรณีเงินไม่เข้าหรือตรวจสอบว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้ที่เว็บไซต์ Social Welfare Rights เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคนจนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ มีวิธีตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63

เข้าไป เว็บสิทธิทางสังคม แล้วกดตรวจสอบสิทธิสังคม

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63

จากนั้นป้อนหมายเลขบัตรประจำตัวของคุณ ของคุณแล้วกดปุ่มตรวจสอบ ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่ Call Center ที่ 02-127-7000, 02-270-6400

หากคุณไม่เคยลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ระบบบูรณาการเว็บไซต์ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) govwelfare.cgd.go.th โดยให้คุณคลิกที่เมนู ดูประวัติสุขภาพ หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ในการสนับสนุนเด็ก - Jun-631
จากนั้นคุณจะคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63
หากคุณทำปุ่มบันทึกหาย คุณจะกลับไปที่หน้าแรกคุณเลื่อนลงมาจนกว่าคุณจะเห็นเมนู ดูประวัติสุขภาพตามภาพด้านบน แล้วกดเมนู
วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63
กรอกข้อมูลของคุณให้ถูกต้องโดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” รอให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านปรากฏบนหน้าจอ และอีเมล (ถ้ามี) เมื่อคุณได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในวันราชการในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นกำลังใจร่วมกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย คุณสามารถเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

SEE ALSO  ไหว้ตรุษจีนอย่างไร ให้รวยเฮงตลอดปี 2565 | Arinanikitina

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดทันที 5% สำหรับเบี้ยประกัน รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

  • รัฐแจงบัตรคนจน แก้โควิด ใบละ 11800 พันบาท
  • อาทิตย์ที่แล้วรีบทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา วิทยาลัย 33-39-40 ก่อน ปฏิเสธรับ 1 หมื่น
  • วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ
  • เจาะพระราชกฤษฎีกากู้เงินโควิด-19 วงเงิน 3 หมื่นล้าน แก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
  • วิธีเช็คสถานะรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบ Final