ปรึกษาสิทธิบัตรคนจนธันวาคม64 คุณจะได้รับความช่วยเหลืออะไร? สิทธิแต่ละอย่างจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันในการโอนไปยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรยากจน ในช่วงเดือนนี้ คุณจะได้รับค่าตอบแทนจากโครงการ เราได้รับ และนอกจากนี้ เงินอื่น ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณโดยรัฐบาลวันไหน? หรือหากมีข้อสงสัยสามารถขอข้อมูลการชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2563

ปรึกษาสิทธิบัตรคนจนธันวาคม64

ปรึกษาสิทธิบัตรคนจนธันวาคม64

สำหรับผู้ถือบัตรยากจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท/เดือน จำนวนเงินที่ได้รับ ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ การชำระเงินเหล่านี้สามารถใช้ได้ที่ร้านประชารัฐธงฟ้าที่รับเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับการชำระเงินในแอป กระเป๋าเงินสาธารณะ และคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพเดือนละ 200 บาท โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท /เดือน

นอกจากนี้ เดือนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ให้เงินเพิ่มจากปกติเดือนละ 200 บาท เป็นเพิ่มอีก 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือ พฤศจิกายนและธันวาคม 64 รวมท่านละ 500 บาท รวมกลุ่ม ความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะได้รับเงิน 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

SEE ALSO  ยังทำกรมธรรม์ ประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ ได้อีกหรือไม่ | Arinanikitina

1 ธันวาคม 2564


โครงการกำลังซื้อ

  • โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ต่อไปรัฐบาลออกมาตรการให้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 ไม่ต้องลงทะเบียนอีกต่อไป ช่วยจำกัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านค้าต้นทุนต่ำ Blue Flag เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านฟ้าธง) และครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่ร่วมรายการ ระยะที่ 3 จำนวน 300 บาท ต่อคน ต่อคนต่อเดือน (หากมียอดระหว่างเดือนจะไม่สะสมในเดือนถัดไป)
  • สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ช่วยจำกัดราคาซื้อ 300 บาท/ท่าน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) รวมเป็นเงิน 500 บาท/ท่าน ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค – 200-300 บาท ต่อคน ต่อเดือน (ถอนเป็นเงินสดไม่ได้)

  • ผู้รับผลประโยชน์: บุคคลใดก็ตามที่ถือบัตรช่วยเหลือสังคม

ตั๋วรถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถถอนเงินสดได้)

  • ผู้รับผลประโยชน์ : ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น 1. ค่ารถโดยสาร รถไฟฟ้า เดือนละ 500 บาท (เคยชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2. ค่ารถโดยสารประจำทาง 500 บาท ต่อเดือน 3. ค่ารถไฟเที่ยวละ 500 บาท เดือน

เงินน้อยเพื่อซื้อแก๊สหุงต้ม

  • ส่วนลดการซื้อก๊าซหุงต้ม รัฐบาลจะแจกจ่ายให้กับผู้ถือบัตรที่ยากจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 45 บาทต่อคนต่อเดือน 3. ใช้เฉพาะกับผู้เข้าร่วมร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จำนวนเงินนี้จะถูกระงับ

18 ธันวาคม 2564


ค่าไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือและบิลค่าน้ำประปา จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

SEE ALSO  ปีขาล 2565 แก้ปีชง ให้มงลง ต้องทำอย่างไร | Arinanikitina

ผู้รับผลประโยชน์: ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

สิทธิทั้งสองนี้เป็นโครงการที่ขยายเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 เป็นระยะเวลารวม 11 เดือน


22 ธันวาคม 2564


เงินช่วยเหลือทุพพลภาพเพิ่ม 200 บาท

คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) และคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับโบนัสความทุพพลภาพเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันชำระเบี้ยประกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันชำระเบี้ยประกันผู้ทุพพลภาพเข้าบัตรโซเชียลของรัฐในเดือนถัดไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในเวลาทำการ


moneyguruwebboard


กรณีเงินไม่เข้าหรือตรวจสอบว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณได้ที่เว็บไซต์ Social Welfare Rights เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคนจนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ มีวิธีตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63

เข้าไป เว็บสิทธิทางสังคม แล้วกดตรวจสอบสิทธิสังคม

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63

จากนั้นป้อนหมายเลขบัตรประจำตัวของคุณ ของคุณแล้วกดปุ่มตรวจสอบ ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ สามารถติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่ Call Center ที่ 02-127-7000, 02-270-6400

SEE ALSO  วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเอง พร้อมรับเงินเที่ยว 3,000 บาท | Arinanikitina

หากคุณไม่เคยลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ระบบบูรณาการเว็บไซต์ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) govwelfare.cgd.go.th โดยให้คุณคลิกที่เมนู ดูประวัติสุขภาพ หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ในการสนับสนุนเด็ก - Jun-631
จากนั้นคุณจะคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63
หากคุณทำปุ่มบันทึกหาย คุณจะกลับไปที่หน้าแรกคุณเลื่อนลงมาจนกว่าคุณจะเห็นเมนู ดูประวัติสุขภาพตามภาพด้านบน แล้วกดเมนู
วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ประจำเดือน มิ.ย.-63
กรอกข้อมูลของคุณให้ถูกต้องโดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” รอให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านปรากฏบนหน้าจอ และอีเมล (ถ้ามี) เมื่อคุณได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในวันราชการในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นกำลังใจร่วมกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย คุณสามารถเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดทันที 5% สำหรับเบี้ยประกัน รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

  • เช็คสิทธิ์รับเงินเราได้ 7000 บาท เพิ่มอีก 2.4 ล้าน
  • ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาท กับเว็บไซต์ half person.com
  • วิธีการขึ้นทะเบียนชดเชยการว่างงานรับเงิน 10500 บาท
  • วิธีตรวจสอบสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าดูแลผู้สูงอายุ 3,000 บาท