ปรึกษาสิทธิลดค่าน้ำไฟ เยียวยาโซนกักกัน ลดเยอะ ลดน้อย ดูอะไร? สำหรับรายละเอียดมาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้…

จับตาดูมาตรการการรักษาใหม่  สามารถบริจาคได้ 3000 บาทขึ้นไป

ปรึกษาสิทธิลดค่าน้ำไฟ เยียวยาโซนกักกัน

ปรึกษาสิทธิลดค่าน้ำไฟ เยียวยาโซนกักกัน

ล่าสุด มีมติอนุมัติมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา 14 วัน ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่คณะทำงานและผู้รับเหมา ประชาชน ตามที่ ศาสตราจารย์ #27 กำหนด โดยลดค่าน้ำและค่าไฟกว่า 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

  • ลดค่าไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)
  • ลดค่าน้ำประปาพื้นที่ประสบภัย 10 จังหวัด เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

ส่วนการลดค่าไฟฟ้า

กำหนดการลดค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย และขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะทาง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมหน่วยงานของรัฐและบริษัท) เป็นเวลา 2 เดือน คือ กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 สำหรับที่พักอาศัย ห้ามใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ฟรี 90 หน่วยแรก หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

SEE ALSO  ไม่พกใบขับขี่ตำรวจไม่จับ เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันนี้จบเลย | Arinanikitina

1. ในกรณีที่บ้านที่อยู่อาศัยของคุณใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2564 ค่าไฟฟ้าจะคิดตามการใช้หน่วยจริง จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. กรณีที่อยู่อาศัย ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย แต่เท่ากับหรือน้อยกว่าค่าไฟฟ้าในเดือน มิ.ย. 64 จะถูกเรียกเก็บตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง . หากปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าบิล ให้ชาร์จไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. กรณีบ้านและที่อยู่อาศัยของคุณใช้ไฟฟ้าเกินเดือนมิถุนายน 2564 จะมีการคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้งานดังนี้

  • ห้ามใช้ไฟฟ้าเกิน 500 หน่วยให้เรียกเก็บเงินเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล
  • ใช้ไฟเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล 64 มิถุนายน บวกกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมของบิล 64 มิถุนายน ในอัตรา 50% ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใช้ไฟฟ้าเกิน 1,000 หน่วยในการเรียกเก็บเงินเท่ากับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตั้งแต่บิลของเดือนมิถุนายน 64 บวกกับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มเติมของบิลของเดือนมิถุนายน 64 ในอัตรา 70% ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
SEE ALSO  โรคหัดแมวคืออะไร อาการและวิธีการรักษา | Arinanikitina

4. สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

5. สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยเฉพาะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564


มาตรการลดค่าน้ำประปา

ส่วนลด 10% สำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) นาน 2 เดือน คือ สิงหาคม-กันยายน 2564

  • ลดค่าน้ำประปาลง 10% สำหรับประเภทบ้าน ได้แก่ บ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับค่าน้ำประปารายเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564
  • ลดค่าน้ำประปาลง 10% สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ยกเว้นภาครัฐและธุรกิจของรัฐ เช่น สถานที่ที่มีธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก เป็นระยะเวลาสองเดือนสำหรับค่าน้ำประปารายเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564
SEE ALSO  ค่ายรถช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่น้ำท่วม มอบค่าส่วนลดค่าแรงอะไหล่ 30% | Arinanikitina

มาตรการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่:

มาตรการสนับสนุนการศึกษา

  • ครม.เห็นชอบกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้หารือกับสถาบันการศึกษาภายใต้เขตอำนาจของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในภาคเรียนที่ 1/2564 และจัดทำโครงการที่รัฐมีส่วนลดหย่อนให้สถาบันการศึกษาบางส่วนเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ รวมทั้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการศึกษาเอกชน

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

  • ครม.สั่งกระทรวงการคลัง ธปท. หารือ ธปท. ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเลื่อนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ประชาชนและผู้รับเหมาอย่างจริงจัง และกำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการควบคุม และกำหนดมาตรการร้ายแรงสำหรับผู้ทวงหนี้ที่กระทำการอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนและดำเนินการทันที เป็นไปได้

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต
ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ