ต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธเงินกู้ เครดิตบูโรขอความร่วมมือเตือนสมาชิกสถาบันการเงิน ต้องมีหนังสือระบุเหตุผลลูกค้าปฏิเสธเงินกู้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลเครดิต

เครดิตบูโรเตือนสถาบันการเงิน เหตุผลในการปฏิเสธสินเชื่อต้องระบุ

ต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธเงินกู้

อ่านเพิ่มเติม : ฉันสามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือไม่?

17 มิถุนายน 2563 นายสุรพล โอภาสเสถียร ประธานกรรมการ บริษัท เครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “ทางเครดิตบูโรได้รับแจ้งจากผู้ขอสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรหลายแห่งผ่านช่องทางต่างๆ ว่า เมื่อสถาบันการเงินได้รับข้อมูลจากผู้ขอสินเชื่อแล้ว หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อลงนามในแบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลจากเครดิตบูโร สถาบันการเงินของสมาชิกมีเหตุปฏิเสธเครดิต พบว่า สถาบันการเงินสมาชิกบางราย ไม่ได้ออกหนังสือปฏิเสธ ของสินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสินเชื่อ พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุว่าเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินสมาชิกที่จะต้องแสดงเหตุผลในการปฏิเสธการให้สินเชื่อ เครดิต รู้เป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นที่ตกลงกันไว้และเป็นสิทธิของ ผู้ขอสินเชื่อ (ซึ่งมีข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด) เพื่อรับหนังสือดังกล่าว e ยื่นขอสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กับเครดิตบูโรฟรี ซึ่งคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

SEE ALSO  สไตล์การขับขี่มอไซค์ บอกนิสัยคุณได้ | Arinanikitina

แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท

อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้สมาชิกที่เป็นสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของสมาชิกต้องได้รับโทษทางอาญาร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดระยะเวลาของการละเมิดหรือจนกว่าจะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ เครดิตบูโรจึงขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกอย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปฏิเสธสินเชื่อปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความระมัดระวัง หากมีกรณีไม่ปฏิบัติตามโปรดพิจารณาปรับโทษอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย สำนักงานเครดิตอาจต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

ต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธเงินกู้ เครดิตบูโรขอความร่วมมือเตือนสถาบันการเงินว่าต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุที่สินเชื่อลดลง แนวทางนี้จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อมีความพร้อมในการขอสินเชื่อและสามารถขอสินเชื่อได้ในอนาคต

SEE ALSO  วิธีสมัครยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อมีสิทธิรับเงินตามนโยบายของรัฐบาล | Arinanikitina

ใครไม่มีบัตรเครดิต Arinanikitina ขอแนะนำให้มีหนึ่ง แต่ก่อนจะตัดสินใจว่าอันไหนควรเข้าเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ คุณสามารถหาได้ที่นี่

เปรียบเทียบบัตรเครดิตจากทุกธนาคาร