หลังมีข่าวคนพร้อมติดเชื้อ หวังประกันโควิด เคลมประกัน ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัย (คปภ.) ออกมาเตือนว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่สุจริต เป็นการฉ้อโกงประกันภัย ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องริบเงินประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคล Citi

การเคลมประกันcovid กรณีเข้าติดเชื้อรอเงินประกันอันตราย

เคลมประกันโควิด

ประกันโควิดเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ต้องการให้คนทุกกลุ่มสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย เน้นซื้อของออนไลน์และค่าเบี้ยประกันไม่แพง พร้อมขั้นตอนการเคลมที่ไม่ยุ่งยาก

ดังนั้นหากมีการทำประกันหลายตัวเพื่อจงใจรับความเสี่ยงในการติดเชื้อและหวังว่าจะได้เงินจากประกันก็อาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยมิชอบซึ่งสามารถดำเนินคดีได้

ล่าสุด คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรการป้องกันการขยายตัวต่อไปและกรณีทุจริตโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว รวม 6 มาตรการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

1. ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการเคลมประกัน COVID-19 กรองและตรวจสอบ เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการประกันภัย ระบบคณะกรรมการประกันภัย: บริษัทประกันภัยใช้ IBS เพื่อรายงานข้อมูล ช่วยเราวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียกร้องที่ผิดปกติ สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผิดปกติ โดยจัดทำรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

SEE ALSO  วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเที่ยวปันสุข 3,000 บาท ใครได้ใช้สิทธิ์บ้าง | Arinanikitina

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัย Covid-19, IBS Center และระบบบังคับใช้กฎหมายและแผนกคดีของ OIC จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง หากพบว่ากระทำความผิดจริงจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือกรมธรรม์ที่ซื่อสัตย์จะไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากกระบวนการคัดกรองและตรวจสอบเหล่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีของการเรียกร้องที่มีความผิดปกติเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิด และปราบปรามผู้กระทำความผิด

3. OCI จะเผยแพร่ผลการทดสอบความเครียดของบริษัทประกันภัยไทย เพื่อให้คนเชื่อว่าบริษัทประกันมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีเงินสดเพียงพอในการชำระค่าสินไหมทดแทน

กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์และปรับแผนประกันของแต่ละบริษัท เป็นเพียงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ เพื่อให้บริษัทสามารถรับประกันภัยได้อย่างมั่นใจตามความสามารถในการประกันภัยของบริษัทนี้

4. ให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรการรวมทั้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการประกันภัยและคำสั่งที่เกี่ยวข้องของนายทะเบียนป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประกันภัยอย่างเคร่งครัด

5. การบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประกันภัยให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและถือเป็นแนวทางสำหรับระบบประกันภัย

6. การปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคจากการฉ้อโกงประกัน ประเด็นเหล่านี้จะกล่าวถึงในสภาคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมในการประกันภัยหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดีขึ้น

ค่าสินไหมทดแทนประกันโควิดทะลุ 1.5 พันล้านบาท หลังโคโรนาไวรัสรอบ 3

สมาคมประกันวินาศภัย แจ้งการระบาดระลอกที่ 3 ของไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายทั่วประเทศ ทำให้ยอดเรียกร้องหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถือกรมธรรม์โรคโควิด-19 ในปีนี้พุ่งขึ้นเป็นกว่า 1,000 ล้านบาท และมากกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทประกันภัยเริ่มขาดทุนในภายหลัง

ICO ได้เปิดเผยข้อมูลว่า จำนวนการเคลมประกัน COVID-19 ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่าการเรียกร้องรวม 170.48 ล้านบาท และมียอดขาย 10.66 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งคิดเป็นเบี้ยประกันภัย 4,950 ล้านบาท

SEE ALSO  How to เตรียมรับมือน้ำท่วมบ้านในฤดูฝน | Arinanikitina

แต่หลังจากการระบาดของโควิดระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564 ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นกว่า 1,529.52 ล้านบาท โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 15.74 กรมธรรม์ คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกัน 4,120 ล้านบาท

ปัจจุบันมียอดเรียกร้องประกันโควิดสะสมสะสมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเงิน 1,700 ล้านบาท และมีกรมธรรม์รวม 26.4 ล้านกรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 9,070 ล้านบาท

SEE ALSO  เคล็ดลับง่ายๆ ที่สอนลูกออมเงินได้ผล | Arinanikitina

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ COVID-19 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนใหญ่ได้รับการชำระเงินแล้ว ในขณะที่ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นนโยบายการรับสินค้าล่าช้า ไม่ได้รับตำรวจและเข้าใจผิด ระยะเวลารอ 14 วัน

ด้านข้าง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตนะ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลมากกว่า หลังคลื่นลูกที่สาม ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากค้ำประกันเริ่มเต็มเพดานและมีอัตราความเสียหายสูงถึง 80-90% เพื่อบริหารความเสี่ยงสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัย จึงงดจำหน่ายประกันโควิด-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายด่วน คปภ. 1186

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

สำหรับคุณ สนใจสมัครบัตรเครดิต แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน คุณสามารถเปรียบเทียบมูลค่าของบัตรเครดิตได้ที่นี่

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ