ข่าวดี. 15 ก.ค. AS เตรียมโอนเงินเยียวยาคนละ 1 ล้าน ถึง 22 กรกฎาคม เกษตรกรรอรับเงินจากคุณได้เลย ติ๊กตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร ชาวนา รอบ3 จากนี้ไป…

ข่าวอัพเดท ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 วันที่ 7/12/20

ตรวจสอบสิทธิเงินในการรักษาเกษตรกร - รอบ 3

อัพเดทความคืบหน้าโครงการเงินชดเชยเกษตรกร ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. แจ้งเกษตรกร กลุ่มที่ 2 จำนวน 1.5 แสนคน กำลังเร่งแจ้งบัญชีให้ทราบก่อนวันที่ 14 ก.ค. 63 รีบตรวจสอบหากไม่ได้ ไม่อยากรอหลังโอนเงิน 5,000 บาท รอบที่ 3 หรือก่อนหน้านั้น นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งผล ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์เกษตรกร ณ ศูนย์บริหารจัดการการระบาดของไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล ล่าสุด รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์กระทรวงเกษตร ‘เกษตร’ แล้วสรุปว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับเงินชดเชยเพิ่มเติม ในปัจจุบัน เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับสิทธิ์ 7,596,747 ราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีแผนจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 22 กรกฎาคม เป็นจำนวนเงิน 37,983.735 ล้านบาท

SEE ALSO  ผู้โชคดีรับตั๋วบินไป-กลับภูเก็ต Nok X-tra เที่ยวฟินบินสบาย | Arinanikitina

หัวข้อ โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 1 พ.ค. 7,396,845 โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 มิ.ย. โอน 7,308,752 งวด ส่วนที่เหลือ ธ.ก.ส. ยังโอนเงินออกจากบัญชีเกษตรกร 121,394 บัญชีไม่ได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถ แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีไม่ได้ ตรงกับชื่อผู้มีอำนาจ บัญชีถูกระงับ

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเลี้ยงเกษตรกร-15000-บาท-รอบ-22-23-june-2020-

เข้าไป www.moac.go.th จากนั้นคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเลี้ยงเกษตรกร-15000-บาท2

เมื่อเข้าเพจ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกชื่อและนามสกุล ตรวจสอบถูกต้อง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเลี้ยงเกษตรกร-15,000-บาท

เมื่อคุณกด “Authentication” ระบบจะส่งภาพผลการตรวจสอบสถานะดังแสดงในภาพด้านบน คุณมีสิทธิ

แต่ถ้าไม่มีสิทธิ์ ให้ไปทำขั้นตอนการขออนุญาต ที่ลิงค์นี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเลี้ยงเกษตรกร

ตรวจสอบสถานะเกษตรกรผู้ยื่นคำร้องที่ไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มช่องทางตรวจสอบสถานะการเรียกเงินเยียวยาเกษตรกรสามารถรับได้อย่างง่ายดายผ่านแอพ Digital Farmer หรือ Digital Farming ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ iOS หรือระบบ iPhone, iPad และ Android www.moac.go.th และ www.เรียกเงินเยียวยาเกษตรกร.com

SEE ALSO  เราต้องรอด! วิธีเอาตัวรอดทางการเงินเมื่อรายได้หดในช่วง โควิด-19 | Arinanikitina

นอกจากนี้ หลังวันที่ 30 มิถุนายน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการโอนเงินเพื่อดูแลเกษตรกรทุกคน จากฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มีผู้อุทธรณ์ 192,512 คน ตรวจสอบข้อมูลผู้โทรซ้ำแล้ว พบว่าปัจจุบันมีข้อมูลเหลือ 189,663 ราย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชน โดยจำแนกสถานะผลการโทรออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ผลลัพธ์ของการโทรทั้งสามกลุ่ม

  • กลุ่มผู้โทรเข้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเกษตรกร 73,975 ราย รวมทั้งกรมวิชาการเกษตร แจ้ง ธ.ก.ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและฝ่ายที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
  • การโทรที่ไม่ตรงตามเกณฑ์จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับเกษตรกร หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามโครงการ ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงแนะนำให้ยุติการตรวจสอบจำนวน 108,391 คดี ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญและถาวร พนักงาน. กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มมีสิทธิทำซ้ำโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มมีสิทธิได้รับประกันสังคม และผู้ที่มีสถานภาพสมาชิกในครัวเรือนเป็นเกษตรกร (จากกรมส่งเสริมการเกษตร) เท่านั้น ไม่ใช่ชาวนา
  • กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณาคดีคือ 7,297 ราย โดยผู้อุทธรณ์ 2,814 รายกำลังรอผลกระบวนการป้อนข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ควรแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 หากผู้โทรมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว เพื่อตรวจหารายการซ้ำและส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาต่อไป (จากการทบทวนข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) คดีทั้งหมด 1,537 คดีได้ขอให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจได้รับขั้นตอนอื่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
SEE ALSO  เช็คสิทธิ เที่ยวไทยวัยเก๋า พร้อมรับเงินเที่ยว 5,000 บาท | Arinanikitina

ธ.ก.ส.จะโอนเงินเลี้ยงเกษตรกรรอบที่ 3 มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แล้วเสร็จ 15-22 ก.ค. ขาดทุกกลุ่มรอบสอง ดังนั้นเกษตรกรที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยื่นเลขที่บัญชีต่อ ธ.ก.ส. ใหม่รีบแจ้งบัญชีก่อนวันที่ 14 ก.ค.

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ฐานเศรษฐกิจ