โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📣 แนะนำค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติชื่อดังของไทย! 👩‍🎓 ปัจจุบันมีโรงเรียนคุณภาพมากมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ 📖 เน้นภาษา วัฒนธรรม เสรีภาพ การตกแต่งทางความคิด 🤭 มาดูกันว่าแต่ละโรงเรียนมีที่ไหนกันบ้าง คุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเท่าไหร่? ในกรณีที่พ่อแม่ของคุณตัดสินใจ ❤️

อัพเดทจากโรงเรียนนานาชาติ 13 แห่ง ภาษาที่สมบูรณ์แบบ เคารพในความแตกต่าง!

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย: EIS

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : อ.วัฒนา 📔 หลักสูตร : อังกฤษ

💸 ค่าเล่าเรียนก่อนวัยเรียน: 140,000 บาท/ปี K1-K3: 136,000 บาท/ปี G1-G2: 142,000 บาท/ปี G3-G8: 149,500 บาท/ปี G9-G12: 154,400 บาท/ปี เท่านั้น ): 150,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติ NIST

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอวัฒนา 📔 หลักสูตร: American

💸 ก่อนวัยเรียน – ป.5: 533,700 – 733,200 บาท/ปี ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 : 733,200 – 961,400 บาท/ปี

  • ค่าเข้าชม (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 265,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า‎ (โรงเรียนเด็นหลา บริติช สคูล: DBS)

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : อำเภอปากเกร็ด 📔 หลักสูตร : อังกฤษ

💸 ค่าเล่าเรียนชั้นอนุบาล: 480,000 บาท/ปี ระดับประถมศึกษา: 654,000 บาท/ปี วิทยาลัย: 720,000 บาท/ปี

  • ค่าเข้าชม (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 150,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติไทย: มอก.

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอเมืองปทุมธานี 📔 หลักสูตร: อังกฤษ

💸 ค่าเทอม ก่อนอนุบาล – อนุบาล 3: 300,000 บาท/ปี ประถม 1-5 ปี: 450,000 บาท/ปี มัธยมต้น: 500,000 บาท/ปี มัธยมปลาย: 600,000 บาท/ปี

  • ค่าเข้าชม (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 120,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันคอลเลจกรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : อ.บางกะปิ 📔 หลักสูตร : อังกฤษ

💸 ค่าเล่าเรียนก่อนอนุบาล: 515,000 บาท/ปี อนุบาล: 572,000 บาท/ปี แผนกต้อนรับ: 594,880 บาท/ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 7: 707,200 – 759,200 บาท/ปี ปีที่ 8 – ปีที่ 13: 780,000 – 849,576 บาท/ปี

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : อำเภอห้วยขวาง 📔 หลักสูตร : อังกฤษ

💸 Pre Nursery: 335,400 บาท/ปี Nursery & Reception: 371,400 บาท/ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2: 468,000 บาท/ปี ปีที่ 3 – ปีที่ 6: 495,900 บาท/ปี ปีที่ 7 – ปีที่ 9: 625,800 บาท/ปี ปีที่ 10 – ปี 13: 634,800 บาท/ปี

SEE ALSO  หน้า ใส ใส 14 อันดับแรก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอคลองเตย 📔 หลักสูตร: อังกฤษ

💸 ค่าเล่าเรียนก่อนวัยเรียน – ป.5: 516,300 – 700,200 บาท/ปี ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 : 615,600 – 927,300 บาท/ปี

  • ค่าเข้าชม (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 175,000 บาท

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์: HIS

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอดอนเมือง 📔 หลักสูตร: อังกฤษ

💸 ค่าเทอมก่อนอนุบาล: 439,000 – 499,000 บาท/ปี อนุบาล: 529,000 – 609,000 บาท/ปี 11: 905,500 บาท/ปี ปีที่ 12 – ปีที่ 13: 949,800 บาท/ปี

  • ค่าเข้าชม (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 225,000 บาท

โรงเรียนบางกอกพัฒนา (BPS)

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : เขตบางนา 📔 หลักสูตร : อังกฤษ

💸 ก่อนวัยเรียน – ประถม 5: 409,200 – 641,700 บาท/ปี, ประถม 6 – มัธยมศึกษา 6: 659,800 – 796,600 บาท/ปี * ค่าแรกเข้า (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 250,000 บาท

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานานาชาติกรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอวัฒนา 📔 หลักสูตร: อังกฤษ

ค่าเล่าเรียนปฐมวัย: 488,000 – 505,000 บาท/ปี ปีที่ 1 – 2: 526,000 บาท/ปี ปีที่ 3 – 6: 545,000 – 556,000 บาท/ปี ปีที่ 7 – 9: 575,000 บาท/ปี ปีที่ 10 – 11: 615,000 บาท/ปี 12: 640,000 บาท/ปี ปีที่ 13: 560,000 บาท/ปี *ค่าแรกเข้า (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น): 140,000 บาท

SEE ALSO  แจก 4 คาถาช่วยสอบ ความรู้ไม่มา พึ่งคาถาไปแล้วกัน ! | Arinanikitina

โรงเรียนร่วมฤดีนานาชาติ: RIS

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง: อำเภอมีนบุรี 📔 หลักสูตร: อเมริกัน

💸 คอร์สเตรียมอนุบาล (PreK 2,3,4) 401,530 – 494,330 บาท / ปี ระดับอนุบาล (Maternelle) : 494,330 บาท / ปี ระดับ (Grade 1) : 660,330 บาท / ปี ระดับ (Grades 2- 5) : 630,000 บาท /ปี ระดับ (เกรด 6-8): 665,000 บาท/ปี ระดับ (เกรด 9-11): 734,000 บาท/ปี ระดับ (ปีที่ 12): 737,500 บาท/ปี

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ: ISB)

โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ

📍 ที่ตั้ง : อำเภอปากเกร็ด 📔 หลักสูตร : อเมริกัน

💸 ค่าเล่าเรียนก่อนวัยเรียน – อนุบาล: 552,000 บาท/ปี ระดับประถมศึกษา (เกรด K-5): 850,000 บาท/ปี ระดับกลาง (เกรด 6-8): 954,000 บาท/ปี ระดับสูงสุด (ระดับ 9-12): 1 003,000 บาท/ปี

#อปเดต #โรงเรยนนานาชาต #ภาษาเปะ #เคารพความแตกตาง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น