องค์กรนักข่าวมืออาชีพ

เรียกว่า “พรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ร้อน เพราะก่อนที่ไอซีทีจะออกมาบอกว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว องค์กรสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประกาศถ้อยแถลงคัดค้านการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงไอซีที”) ได้ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเปิดเผยแล้ว และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป องค์กรสื่อมวลชน ได้แก่ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมาคมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ ได้พิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่าเนื้อหาในร่างแก้ไขฉบับนี้มีรายละเอียดที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างมาก ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นได้จากการแก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่อง บล็อกเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นโดยกำจัดการกลั่นกรองบางส่วนโดยรัฐมนตรีไอซีที และให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากขึ้นโดยไม่ต้องตรวจสอบ จึงเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังขาดรายละเอียดและมาตรฐานการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพียง 3 วัน ซึ่งขัดต่อแนวทางและกฎกระทรวงท้ายพระราชบัญญัติ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายและการตีความการบังคับใช้กฎหมายนี้ใช้อำนาจมากเกินไป รวมทั้งทำให้เกิดความกลัวในการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นข่าว เช่น กองปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เข้าแทรกแซงและควบคุมการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียรวมถึงการกดถูกใจ กดแชร์ทางเฟสบุ๊ค ใช้ไลน์ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เนื้อหาที่แก้ไขของกฎหมายฉบับนี้ ยังละเมิดโครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และก่อให้เกิดความรับผิดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ ผู้ให้บริการมือถือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป เห็นได้ชัดจากร่างกฎหมายที่กำหนดให้การคัดลอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ผิดกฎหมายและมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกอนาจารที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการมือถือ แม้แต่การประมวลผลอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้คำกว้างๆ และทำให้เกิดปัญหาในการตีความในภายหลัง ซึ่งขัดกับหลักการร่างกฎหมายอาญาที่ต้องเคร่งครัดและรัดกุมเพื่อตีความและบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น ดังนั้น โดยจดหมายฉบับนี้ สื่อดังกล่าวจึงขอแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและอาจทำให้การตีความสับสนมากขึ้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และให้มีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และควรแต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรสื่อสารมวลชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการพิจารณา ร่างนั้นด้วย เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

เราจะต้องดูว่าจะมีการแก้ไขใด ๆ เมื่อเทียบกับมัน ที่ขัดกับความเป็นจริงและทำให้เกิดความสับสน เช่น “การครอบครองภาพอนาจารเด็กผิดกฎหมาย ถึงแม้จะเป็นการครอบครองโดยผ่านกระบวนการอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ก็ตาม“ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างมากจากคำว่า”แม้ว่าจะเป็นการครอบครองผ่านกระบวนการอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ก็ตาม” เพราะหากบางครั้งคนที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เลยอาจติดไวรัสหรือเข้าเว็บโป๊โดยไม่ได้ตั้งใจ หากมีรูปเด็กแล้วปิดไป คอมพิวเตอร์ก็อาจมีภาพเหล่านี้ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยระบบแคช ที่อาจถูกเรียกเก็บเงิน เช่นหรือไม่

SEE ALSO  รีวิววิธีลง Windows 10 แท้ด้วย Serial Number และ USB flash drive ไม่ต้องใช้แผ่น | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดติดตั้ง วินโดว์ 10

อย่างไรก็ตามเราจะต้องดูว่าร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่จะออกมาอย่างไร

อ่านและยื่นหนังสือคัดค้านการประกาศ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ฉบับเต็มได้ที่ แถลงการณ์ต่อต้านพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น