สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร?

สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งรูปธรรม (ที่จับต้องได้และมองเห็นได้) และนามธรรม (เช่น แบบแผนทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ) เชื่อมโยงถึงกัน เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบของปัจจัยหนึ่งจะเสริมหรือทำลายอีกปัจจัยหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบ

สิ่งแวดล้อม (ชีวฟิสิกส์) ปัจจัยฟิสิกส์และชีววิทยา ร่วมกับปฏิกิริยาเคมีที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม (ระบบ) สภาพแวดล้อมของระบบกายภาพที่อาจโต้ตอบกับระบบโดยการแลกเปลี่ยนมวล พลังงานหรือคุณสมบัติอื่นๆ

สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่เห็นด้วยตาและไม่เห็นด้วยตา อะไรมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ (Kasem, 1997) จากคำจำกัดความดังกล่าว สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แต่คำว่า “เรา” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราเท่านั้น อันที่จริงเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเรียน/รู้ เช่น เราอาจจะเป็นดิน เมื่อพูดถึงสิ่งแวดล้อมในดินหรืออาจจะเป็นน้ำ ถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ฯลฯ อาจมีข้อสงสัยว่ารัศมีรอบตัวเราจำกัดขนาดไหน? ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งรอบตัวเราไม่ได้จำกัดอยู่ในขอบเขต อาจอยู่ใกล้หรือไกลจากเรา การจะเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในตัวเรานั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และพฤติกรรมของสิ่งต่างๆ เช่น โศกนาฏกรรมตึกเวิลด์เทรด ซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ แต่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

SEE ALSO  How to#32 ตัวช่วย Run วันที่อัตโนมัติ | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรันวันที่ excelที่แม่นยำที่สุด

ประเภทของสิ่งแวดล้อม

ตามคำจำกัดความของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ) และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Mode Environment)

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อย: สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต) และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

SEE ALSO  DOC Ep.2 - SOFREU NO PRIMEIRO DIA DE ACADEMIA ‹ EduKof › | เนื้อหาhotmail. com thaiที่แม่นยำที่สุด

1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.1.1 ชั้นบรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ล้อมรอบโลกซึ่งประกอบด้วยก๊าซ 9 ชนิด เช่น โอโซน ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่น และไอน้ำ

1.1.2 ไฮโดรสเฟียร์ หมายถึง แหล่งน้ำทั้งหมดบนผิวโลก เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ เป็นต้น

1.1.3 ธรณีภาคหรือธรณีภาคหมายถึงส่วนที่เป็นของแข็งของโลกที่ห่อหุ้มรอบนอก โลกประกอบด้วยหินและดิน

1.2 สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต (Biotic Environment) รวมทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์

SEE ALSO  Adobe Illustrator CS6 Portable Version Step by Step | สรุปเนื้อหาที่อัปเดตใหม่เกี่ยวกับadobe illustrator cc portable

2. สภาพแวดล้อมโหมดคน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 สิ่งแวดล้อมคอนกรีต : บ้าน ถนน สนามบิน เขื่อน โรงงาน วัด

2.2 บทคัดย่อ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เป็นต้น

จากที่ไหน
http://www.panyathai.or.th

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น