แผนลดหย่อนภาษีปี 2563 ยื่นแบบลดหย่อนภาษีปี 2564 สำหรับพนักงานและพนักงานสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพียงรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นยื่นต่อ IRS หรือยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลง แต่ก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2564 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลคร่าวๆ เพื่อเตรียมคุณสำหรับการหักภาษีครั้งต่อไป

1. การหักภาษีส่วนบุคคลและครอบครัว

 • ส่วนลดส่วนตัว 60,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือคู่สมรส 60,000 บาท สำหรับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีรายได้ หรือมีรายได้แต่เลือกคำนวณภาษีพร้อมกัน
 • เงินสงเคราะห์การคลอดบุตร หักได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี สามีหักภาษีได้ถ้าภรรยาไม่มีเงิน
 • เบี้ยเลี้ยงครอบครัว ลดหย่อนภาษีบุตรคนแรก 30,000 บาท จากลูกคนที่สองสามารถหักเพิ่มอีก 30,000 บาทได้ แต่ต้องเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายและใช้สิทธิได้ไม่จำกัด และบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หักได้สูงสุด 3 คน (นับเฉพาะคนเป็น)
 • ส่วนลดผู้ปกครองสำหรับบิดามารดาและบิดามารดา คู่สมรสที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 บาท สูงสุด 4 คน ส่วนลดสำหรับผู้ปกครองสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องระบุในหนังสือรับรองว่าเด็กจะเป็นผู้ปกครอง
 • ค่าอุปการะผู้ทุพพลภาพหรือทุพพลภาพ โดยหักลดหย่อนได้ไม่เกินท่านละ 60,000 บาท แต่ผู้ทุพพลภาพต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ พร้อมใบสปอนเซอร์

2. ส่วนลดกลุ่มประกัน ออมทรัพย์ และลงทุน

 • ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีแรงงาน สูงสุด 9,000 บาทต่อปี
 • สามารถหักเบี้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท (เดิมเพียง 15,000 บาทต่อปี) กรณีประกันสุขภาพควบคู่กับประกันชีวิตไม่ควรเกิน 100,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันสุขภาพผู้ปกครอง หักได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันชีวิตคู่สมรส หักได้ไม่เกินปีละ 10,000 บาท กรณีคู่สมรสไม่มีรายได้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลดหย่อนภาษีจริงไม่เกิน 10,000 บาท เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องคำนวนภาษี
 • เงินสมทบจากกองทุน GPF และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสมทบจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กปปส.) จำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 13,200 บาท
 • กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันบำเหน็จบำนาญไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่ควรเกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ RMF ไม่ควรเกิน 500,000 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ (SSFX) ปี 2564 สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท
SEE ALSO  ประกันรถยนต์ bolttech ผ่อนเงินสดได้แล้ว | Arinanikitina

3. การหักอสังหาริมทรัพย์

 • ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน สิทธิ์หักสูงสุด 100,000 บาท
 • โดยการซื้อบ้านหลังแรกในปี 2558 คุณจะได้รับส่วนลด 20% จากราคาบ้าน ซึ่งใช้ลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี (โดยเฉลี่ย 4% ต่อปี) แต่ราคาบ้านไม่เกิน 3,000,000 บาท.
 • ซื้อบ้านหลังแรกในปี 2562 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท แต่ราคาบ้านไม่เกิน 5,000,000 บาท
SEE ALSO  ลูกของคุณอยากเรียนขับรถ…ถึงวัยหรือยัง? | Arinanikitina

4. ส่วนลดกลุ่มบริจาค

 • การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา กีฬา และการบริจาคเพื่อการกุศล หักได้ 2 ครั้ง แต่ยอดรวมต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และการลดหย่อนภาษี
 • บริจาคโรงพยาบาลรัฐ หักได้ 2 ครั้ง แต่ยอดรวมไม่ควรเกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และการลดหย่อนภาษี
 • บริจาคทั่วไป หักตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าธรรมเนียมและเบี้ยเลี้ยง และกลุ่มบริจาค 2 กลุ่มแรกข้างต้น
 • บริจาคให้พรรคการเมืองสูงสุด 10,000 บาท

5. ส่วนลดกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

 • การศึกษาและสินค้ากีฬา ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 • จองสินค้าไม่เกิน 15,000 บาท
 • สินค้ากลุ่มจัดซื้อช่วยชาติ สินค้า OTOP ไม่เกิน 15,000 บาท
 • เที่ยวไทย เที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท
 • เที่ยวไทย เที่ยวเมืองที่สอง ลดหย่อนภาษี 20,000 บาท
 • ความเสียหายจากพายุปาบึก ค่าซ่อมบ้านไม่เกิน 100,000 บาท และค่าซ่อมรถไม่เกิน 30,000 บาท
 • ความเสียหายที่เกิดจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ค่าซ่อมบ้านไม่เกิน 100,000 บาท และค่าซ่อมรถอื่นๆ ไม่เกิน 30,000 บาท
SEE ALSO  ข้อควรรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มีอะไรบ้าง? | Arinanikitina

เอกสารอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการลดหย่อนภาษีในปี 2564?

สำหรับคนมีรายได้เตรียมตัวลดหย่อนภาษี 2563 ไฟล์ลดหย่อนภาษี 2021 รูปแบบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 ประเภท: แบบ ภ.ง.ด.90 ผู้ที่มีรายได้รวมเข้ากับเงินเดือนที่ได้รับ และแบบ ภ.ง.ด.91 ผู้ที่ได้รับเงินเดือนโดยไม่มีรายได้อื่น ที่เราต้องเตรียมเอกสารการชำระภาษีดังนี้

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • รายการหักลดหย่อนภาษีที่เก็บได้ตลอดทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร
 • เอกสารลดหย่อนภาษีเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษี

ฉันควรยื่นภาษีที่ไหน?

คุณสามารถยื่นภาษีได้หลายวิธี ถ้าเราเตรียมเอกสารครบ โปรดรีบยื่นการชำระภาษีของคุณโดยเร็วที่สุด ยื่นได้หลายวิธี ได้แก่

 • ประกาศภาษีด้วยตัวคุณเองกรมสรรพากรอาวุธ
 • การคืนภาษีออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริการภาษี https://www.rd.go.th
 • ยื่นผ่านแอป RD Smart Tax แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน

หลังเช็ก สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2564 เตรียมเอกสารภาษีทั้งหมด แล้วยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปที่กรมสรรพากรหรือยื่นภาษีออนไลน์ การลดหย่อนภาษีเหล่านี้จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลง

คุณเห็นไหม ทำประกันปลอดภาษีคุณยังสามารถซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้พ่อแม่ของคุณได้อีกด้วย สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2564 นี้ได้ เว้นแต่เราจะมีประกันสุขภาพที่ดี ดูแลเมื่อคุณป่วย สิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้เช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: www.itax.in.th

ประกันสุขภาพ

#สทธลดหยอนภาษ #มอะไรบาง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *