ในโลกปัจจุบันของการเงินดิจิทัล Cryptocurrency (cryptocurrency) หรือที่เรียกว่าสกุลเงินดิจิทัล ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะมาแทนที่การใช้เงินสด หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในปัจจุบันนี้นิยมหรือไม่ ธนาคารกลางทั่วโลกได้หันมาศึกษาความเป็นไปได้ในการออก สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ที่ไหน สกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะเป็นตัวแทนของเงินจริง บทความ Arinanikitina นี้จะแสดงให้คุณเห็น Digital Currency หรือ CBDC ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ ผลักดันประเทศไทยให้มีระบบที่พร้อมใช้อย่างที่หลายประเทศดำเนินต่อไปเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

วัสดุสำหรับการกระตุ้นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางโลก CBDC

สกุลเงินดิจิทัลข้อมูล CBDC ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งถูกมองว่าเป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและบริการสามารถรักษามูลค่าและสามารถเป็นหน่วยของบัญชีได้ ต่างจากสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin, Ether หรือ Ripple ที่ออกโดยภาคเอกชน และมีมูลค่าผันผวนเนื่องจากการเก็งกำไร จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวิธีชำระค่าสินค้าและบริการ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เขายังกล่าวอีกว่า CBDCs สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: สำหรับธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (CBDCs ขายส่ง) และสำหรับธุรกรรมค้าปลีกระหว่างธุรกิจและพลเมือง (CBDC สำหรับการขายปลีก) สำหรับพลเมืองที่เป็นทางการในช่วงต้นปี 2020 ประเทศอื่น ๆ ยังคงศึกษาและทดลองกับระบบสกุลเงินดิจิทัลของตนเองต่อไป เช่น:

  • การทดสอบ e-Krona ของสวีเดน
  • เผยแพร่แนวทางการศึกษาและการออกแบบ เช่น Bank of England และ Canada
SEE ALSO  ประกันรถยนต์ bolttech ผ่อนเงินสดได้แล้ว | Arinanikitina

สำหรับประเทศไทยนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งได้เริ่มดำเนินการ “โครงการอินทนนท์” ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของการใช้ CBDC ในภาคสถาบันการเงิน รวมถึงการทดลองโอนเงินข้ามพรมแดนกับธนาคารกลางฮ่องกง ผลการทดลองและความรู้ของโครงการ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของไทยในอนาคต โดยเน้นที่ความมั่นคงทางการเงินและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาระบบการชำระเงินโดยใช้ CBDC นางสาววชิระ อารมย์ดี ฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คือประเทศไทยต้องมีระบบพร้อมใช้ตามความจำเป็น หากถึงตอนนั้น ประเทศส่วนใหญ่ในโลกพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึงการมีสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจในโลกใหม่ ในขณะเดียวกันธนาคารกลาง ก็จะรักษาความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไว้ได้เสมอ และนโยบายการเงินของประเทศ

Cryptocurrency และการขยายตัวระหว่างประเทศ

ในอดีต ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมมือกับธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) เพื่อพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศภายใต้โครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการขยายความร่วมมือกับธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (CBUAE) และ Digital Currency Institute of the Central ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (PBC DCI) ภายใต้โครงการสะพานหลายสกุลเงิน CBDC (mCBDC Bridge) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการโอนเงินระหว่างประเทศ และขยายโมเดลไปยังประเทศอื่นๆ ในภายหลัง การออกแบบ CBDC แบบขายส่งได้รวมเอา Distributed Ledger Technology (DLT) สำหรับโครงการ Inthanon-LionRock เฟส 2 ธปท. และ HKMA ได้ขยายขอบเขตการใช้งาน CBDC ดังนี้

  • เพิ่มการออกแบบเพื่อรองรับ CBDC หลายสกุลเงินสำหรับการขยายไปยังประเทศอื่นๆ
  • เพิ่มประเภทของผู้เข้าร่วมนอกภาคการเงิน พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดเครือข่าย Corridor ให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่น เช่น บริษัทที่มีธุรกรรมระหว่างประเทศจำนวนมาก ผู้นำเข้า-ส่งออก และตลาดหลักทรัพย์
  • เพิ่มการทดสอบทางเทคนิค เช่น ความเป็นส่วนตัวและการสนับสนุนธุรกรรมจำนวนมาก (ความสามารถในการปรับขนาดได้)
SEE ALSO  https://www.moneyguru.co.th/lifestyle/articles/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/ | Arinanikitina

โครงการระยะที่ 2 ใช้เทคโนโลยี Hyperledger Besu ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพัฒนา Ethereum เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีแบบเปิดและมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับระบบ DLT อื่นๆ เพื่อรองรับรูปแบบและนวัตกรรมต่างๆ ในด้านการเงิน “mCBDC Bridge” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ร่วมกับ CBUAE และ PBC DCI มีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการโอนเงินระหว่างสี่ประเทศ ตลอดจนการทดสอบทางการค้าที่สมจริงยิ่งขึ้นและมีความหลากหลาย ในความร่วมมือนี้ จะมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลาย ๆ ด้าน เช่น การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลของระบบ มาตรฐานความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศสกุลเงินดิจิทัลของ CBDC ทำให้กระบวนการใช้ตัวกลางง่ายขึ้น

SEE ALSO  วิธี ซื้อตั๋วเครื่องบิน ราคาชิล ๆ ไปเที่ยวเมืองนอก | Arinanikitina

ลดตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศ

ปัจจุบันการโอนเงินระหว่างประเทศในระดับสถาบันการเงินอาศัยตัวกลางที่เรียกว่าตัวกลาง ธนาคารตัวแทน สถาบันการเงินที่สามารถทำธุรกรรมได้ทั้งในประเทศผู้ส่งและรับ ดังนั้นต้นทุนการทำธุรกรรมจึงสูง ใช้เวลาซักพัก ดังนั้นการใช้คุณสมบัติ DLT ที่ลดบทบาทของตัวกลางจึงสามารถใช้ออกแบบเครือข่ายหลัก (Corridor Network) ที่สถาบันการเงินในแต่ละประเทศสามารถเชื่อมต่อกับระบบดังกล่าวและใช้ CBDC ที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ . โอนเงินระหว่างกัน โอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง โดยธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการ mCBDC Bridge คาดว่าจะส่งเสริมความร่วมมือของธนาคารกลาง ทั้งในเอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการโอนเงินระหว่างประเทศ หลังจากโครงการเสร็จสิ้น การประเมินผลการทดสอบจะดำเนินการเพื่อกำหนดความเป็นไปได้ของการดำเนินการต่อไปของ mCBDC โครงการสะพานในการโอนเงินระหว่างประเทศการค้าและการลงทุนหากการพัฒนาระบบประสบความสำเร็จ คนไทยรักเรา อาจยังต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ระบบสกุลเงินดิจิทัลเปรียบเทียบไพ่สำหรับคุณ สนใจสมัครบัตรเครดิต แต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบมูลค่าบัตรเครดิต ไม่พลาดข่าวสารสำคัญที่นี่ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ อ้างอิง