สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยในวันนี้ โอกาสเกิดขึ้นแล้วเพราะการเคหะแห่งชาติเสนอบ้านเช่าราคาถูกตั้งแต่ 1,400 ถึง 2,100 บาทต่อเดือน มีห้องพักมากกว่า 800 ห้องทั่วประเทศ วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติโอกาสของคนรายได้น้อยในการเช่าบ้านราคาถูกมาถึงแล้ว ต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติ เปิดให้เช่าบ้านราคาถูกเริ่มต้น 1,400-2,100 บาท/เดือน ในพื้นที่ตั้งแต่ 28-30 ตร.ม. กว่า 800 ห้องกระจายอยู่ทั่ว 5 โครงการ ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี สุรินทร์ (สลักได) กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) ตามสัดส่วน อาศัยอยู่สองส่วน ประชาชนมีบัตรประชารัฐ 60% และข้าราชการ/ประชาชนทั่วไป 40% , รายละเอียดดังนี้…

SEE ALSO  วิธีขับรถแย่ ๆ ที่ทำให้เสียเงินแถมรถยังพัง!! | Arinanikitina

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีผู้ถือบัตรช่วยเหลือสังคมหรือบัตรผู้ยากไร้

  • ต้องมีบัตรช่วยเหลือสังคม
  • อายุ 20 หรือต่ำกว่า 20 แต่บรรลุนิติภาวะโดยการแต่งงาน
  • การทำมาหากิน

กรณีเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไป

  • เป็นข้าราชการซึ่งเป็นลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือประชาชนทั่วไป
  • อาชีพไม่จำกัด
  • หาเลี้ยงชีพได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน ไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ

เงื่อนไขการเช่า

  • วางเงินประกันค่าเช่า 1 เดือน
  • สิทธิการเช่า 1 ท่าน ต่อ 1 ห้อง/สัญญา
  • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
  • ห้ามมิให้นำห้องเช่าไปปล่อยให้เช่าช่วง หากพบภายหลังจะเพิกถอนสิทธิ์ และคืนห้องโดย สปสช. จะทำสัญญาโดยตรงกับผู้เช่าช่วง

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

เข้าไป โครงการก่อสร้างผู้มีรายได้น้อย หรือคลิกที่ภาพด้านบน แล้วกดลงทะเบียน สนใจโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

ทำการเลือกโครงการที่คุณสนใจ จากนั้นแตะรายละเอียดโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดโครงการ หากท่านเห็นด้วยกับโครงการ คลิกเพื่อลงทะเบียน

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับและยอมรับข้อกำหนด และไปกดปุ่มตกลง

SEE ALSO  อยากซื้อรถ จะตัดสินใจซื้อมือหนึ่งหรือมือสองดีนะ? | Arinanikitina

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

กรอกรายละเอียดบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นแตะถัดไป

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

กรอกชื่อและนามสกุลและรายละเอียดทั้งหมด จากนั้นแตะถัดไป

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ แล้วกด next

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

ตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายหากทุกอย่างถูกต้อง จากนั้นกดตรวจสอบความถูกต้อง

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

ป้อน OTP ที่ได้รับและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้เสร็จสิ้น

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

เมื่อการลงทะเบียนของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบการจองของคุณได้ที่หน้าแรกหรือคลิกที่ภาพด้านบน

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูกเดือนละ 1400 บาทจากการเคหะแห่งชาติ

กรอกข้อมูลและกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะสิทธิ์ (ภาพตัวอย่างไม่มีสิทธิ์เนื่องจากแอดมินไม่ได้ใส่หมายเลข)

หมายเหตุเพิ่มเติม

ให้สิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการเช่าอาคารชั้น 1 ก่อน และสิทธิของผู้ถือบัตรประชาสังคมที่เช่าก่อนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เช่าอาคาร หากเกินระยะเวลานี้ สปสช. ขอสงวนสิทธิ์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เช่าอาคารส่วนที่เหลือซึ่งมีไว้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรประกันสังคม เช่าอาคาร กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ณ วันที่ทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี เตรียมตัวก่อนเข้าผู้สูงอายุตามสำนักงานสถิติแห่งชาติ) ในกรณีที่การจองเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุมากกว่า จะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ผู้ปกครองมีอายุ 60 ปีขึ้นไปในวันที่ทำสัญญาเช่า

SEE ALSO  พาแม่เที่ยวไหนดี 4 พิกัดสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม | Arinanikitina

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาและตัดสิทธิ์การจอง ท่านที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ใบจองไม่พร้อมเข้าอยู่ตามเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนดหรือผู้จองกรอกข้อมูลเท็จนำเสนอต่อ Régie Nationale de l’Habitat * The Régie Nationale de l ‘Habitat ขอสงวนสิทธิ์ สิทธิ์ในการแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ** คสช. ขอสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญา หากไม่มาตามวันและเวลาที่ระบุ จะทำการเรียกตัวในลำดับถัดไป ไปทำสัญญาให้ถึงออเดอร์สุดท้ายของวันนั้นเลย

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ