มาดูขั้นตอนกันเลย วิธีการขึ้นทะเบียนชดเชยการว่างงานรับเงิน 10500 บาท จากกรณีสำนักงานประกันสังคมร่วมกับกระทรวงการจ้างงาน อำนวยความสะดวก บริษัทประกันการว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียน ประกาศ และยื่นขอเงินทดแทนกรณีว่างงานทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ การสมัครงาน Thai Jobs และเว็บไซต์ https://e-service.doe.go. ไทย.

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีการขึ้นทะเบียนชดเชยการว่างงานรับเงิน 10500 บาท

วิธีการขึ้นทะเบียนชดเชยการว่างงานรับเงิน 10500 บาท

โดยสิทธิของผู้ที่มีประกันสังคม สามารถยื่นขอเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ในกรณีลาออกหรือเลิกจ้าง หากคุณจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน คุณสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนการว่างงานกับประกันสังคมภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน (ถ้ามี) ถือว่าหมดสิทธิ

วิธีการขึ้นทะเบียนว่างงาน

วิธีการขึ้นทะเบียนชดเชยการว่างงานรับเงิน 10500 บาท

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการจ้างงาน จากนั้นทำการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ท่านสามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th ขั้นแรกให้ถือเอกสารเปล่า ประกันสังคม อย่าลืมดำเนินการภายใน 30 วัน แล้วจึงลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน และหากยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ ให้ทำตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้

 • 1 อ่านเงื่อนไขการใช้งาน ก่อนกดขั้นตอนต่อไป
 • 2 ตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
 • 3 ใส่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • 4 แบบลงทะเบียน

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจากผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันแต่งตั้งผู้ประกันตนเพื่อสำแดงซึ่งพิมพ์ได้ทางเครื่องพิมพ์

พิมพ์เอกสารที่จำเป็น

 1. แบบรายงาน
 2. แบบฟอร์มขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน
 3. จากนั้นไปที่สำนักงานประกันสังคม เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
 4. แบบคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สพ.ส.2-01/7) ให้เรียบร้อย
 5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในชื่อผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
SEE ALSO  7 วิธีช่วยให้นอนง่าย หลับสบายมากขึ้น | Arinanikitina

บริษัท มหาชน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หมายเหตุ กรณีลงทะเบียนการว่างงานผ่านระบบออนไลน์

มีสิทธิอะไรบ้างในการขึ้นทะเบียนการว่างงาน?

กรณีเลิกจ้าง

 • รับผลประโยชน์กรณีว่างงานสูงสุด 180 วันต่อปี ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำ 1,650 บาทต่อเดือน และฐานเงินสมทบสูงสุด 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
 • เงื่อนไขในการให้เงินชดเชย: ต้องจ่ายเงินสมทบสังคมเป็นเวลา 6 เดือนในช่วง 15 เดือนก่อนสิ้นสุดสัญญา
 • ผู้ว่างงานสามารถลงทะเบียนและรายงานผ่านเว็บไซต์: https://e-service.doe.go.th
SEE ALSO  งานศิลปะ สุดล้ำ ที่อาจจะมีในอนาคต ! | Arinanikitina

กรณีลาออกหรือผิดสัญญาจ้าง

 • รับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานสูงสุด 90 วันต่อปี ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือน
 • เงื่อนไขการรับเงินชดเชย: ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนภายใน 15 เดือนนับแต่ลาออก
 • ผู้ว่างงานสามารถลงทะเบียนและรายงานผ่านเว็บไซต์: https://e-service.doe.go.th

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนโดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมในช่วงเวลานี้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีว่างงาน หรือ สป.ส.2-01/7
 2. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือรับรองการเลิกจ้าง สำเนาใบแจ้งการลาออก หรือ สส ส ส ส 6-09 (หากไม่มีสำเนา ส ส ส ส ส 6-09 ก็ยังจดทะเบียนการว่างงานได้)
 5. จดหมายหรือเอกสารแจ้งการจากไปของนายจ้าง (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนว่างงาน
SEE ALSO  เตือนวันจ่ายเงินสมทบประกันสังคมวันสุดท้าย | Arinanikitina

ผู้เอาประกันภัยสามารถไปที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร ดำเนินการด้วยตนเองหรือติดต่อประกันสังคม โทร: 1506

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ที่มา TNN NEW

รายการแนะนำ

 • ทำไมชีวิตไม่มีปัญญาที่จะหลุดพ้นจากความยากจน?
 • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 10,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย 33. ไม่เกิน 3 นาที รู้ผล
 • การแข็งค่าของเงินบาท กระทบเราอย่างไร หรือเราสูญเสียตัวเอง?
 • วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ