มาดู วิธีการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้ว่างงานผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมเพื่อรับเงินสมทบกรณีว่างงานเนื่องจากผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยทำตามวิธีนี้ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชม.

วิธีการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

คุณรู้หรือไม่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 คุณสามารถขอรับเงินชดเชยระหว่างการว่างงานได้ การว่างงานสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรับสวัสดิการประกันสังคมเพื่อรับเงินชดเชยการว่างงานการเลิกจ้าง / ลาออกเป็นประจำ รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทางออนไลน์ กรณีว่างงาน กรณีว่างงาน เลิกจ้าง หรือลาออกเป็นประจำ

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ของ ฝ่ายจัดหางาน (empui.doe.go.th)

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เลือกว่าจะจดทะเบียนบริษัทประกันในกรณีว่างงาน เลิกจ้าง/ลาออกตามปกติหรือไม่ ลงทะเบียนได้ที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index ) หรือคลิกที่รูป จากนั้นกด accept and access

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

หลังจากหน้าสัญญาบริการ ไปที่หน้าตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรหัสเลเซอร์ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

ในหน้าข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลผู้ใช้ให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 5 MB กรอกข้อมูลครบแล้วกดลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

หากต้องการออกใบรับรองการทำงานในหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการจดทะเบียนประกันการว่างงาน

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เมื่อคลิกเข้าบริษัทประกัน คลิก ใบรับรองการลงทะเบียน ประกันการว่างงานนัดเพื่อรายงานตัวต่อผู้เอาประกันภัย โดยสามารถพิมพ์หนังสือแต่งตั้งและใบสมัครขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สปป.

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เอกสารเตรียมยื่นประกันสังคม

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 • แบบคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สพ.ส.2-01/7) ให้เรียบร้อย
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในชื่อผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
SEE ALSO  รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิตแอพสั่งอาหาร อยู่บ้านสั่งร้านไหนทานดีนะ | Arinanikitina

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กรณีว่างงานเลิกจ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ลงทะเบียนได้ที่ (https://www.sso.go.th )

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม คลิกที่นี่ กรอกแบบฟอร์มร้องเรียน (คุณต้องสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ประกันสังคมก่อน ดูวิธีการสมัครที่นี่ วิธีการสมัครสมาชิกประกันสังคม)

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

2. คุณคลิก แบบฟอร์มผลประโยชน์ กรณีว่างงานตามวงกลมสีแดง

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

3. จากนั้นคลิกที่ ลิงค์ในวงกลมสีแดง ด้านบน คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งการว่างงาน

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

4. ทำเครื่องหมายที่ช่อง จำได้ จากนั้นเลื่อนเมาส์ลงเพื่อกรอกข้อมูล

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม 8,000 บาท

5. เมื่อเลื่อนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ใส่เครื่องหมายในกล่อง อนุมัติและยอมรับข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น แล้วกดปุ่ม ส่งเสร็จแล้ว. นอกจากนี้ บริษัทประกันสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชม.

ขั้นตอนการลงทะเบียนกับบริษัทประกันกรณีว่างงานโดยเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง

1. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับหน่วยงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนประกันการว่างงานพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้:

– บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

SEE ALSO  ต่อภาษีรถอายุเกิน 7 ปี ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด | Arinanikitina

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครผลประโยชน์การว่างงานพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้:

– หนังสือรับรองการลาออก หรือสำเนาคำบอกเลิกจ้าง (สปส. 6-09) หรือจดหมายหรือคำสั่งลาออกจากนายจ้าง สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีออมทรัพย์พร้อมชื่อและเลขที่บัญชี

4. พนักงานสำนักงานจัดหางานสัมภาษณ์/ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน

5. พนักงานสำนักงานจัดหางานจะคัดเลือกตำแหน่งงานว่าง 3 ตำแหน่งให้กับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

หากไม่มีการจ้างงานที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจะประสานงานจัดส่งการฝึกอบรมกำลังคนตามความจำเป็น แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยกลับมาทำงานในสถานประกอบการหรือปฏิเสธงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่จัดให้และไม่รายงานตามความจำเป็น สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินชดเชยทันที

6. เจ้าหน้าที่จะบันทึกสถานะผู้เอาประกันภัยกรณีว่างงานลงในฐานข้อมูลกลาง

7. พนักงานประกันสังคมเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันการว่างงานและวินิจฉัยตามเงื่อนไขสิทธิ

8. เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินชดเชยการขาดรายได้ตามสิทธิของผู้เอาประกันภัย ผ่านบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย เดือนละครั้ง

9. หากผู้เรียกร้องไม่พอใจคำสั่งจ่ายเงินชดเชย สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทร 02-4558989 ต่อ 215, 220, 221 โทรสาร 02-4554898, 02-4554896

ใครสามารถขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานตามมาตรา 33 จากผู้ประกันตนได้?

 • ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกับสำนักงานจัดหางานแห่งชาติภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน โดยไม่ต้องรอใบเลิกจ้าง เพื่อแสดงสิทธิไว้ก่อน
 • ต้องมีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานอย่างเหมาะสมตามที่คาดไว้
 • อย่าปฏิเสธการฝึกงาน
 • ต้องรายงานการรับสมัครพนักงานสำนักงาน ไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง
 • ไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีชราภาพ
 • ผู้ว่างงานจะไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจาก: ประพฤติผิดทางวิชาชีพจงใจกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้างโดยจงใจทำให้นายจ้างได้รับบาดเจ็บ การละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับด้านแรงงานหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายในคดีร้ายแรง ขาดงาน 7 วันทำการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ติดคุก
 • มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 8 ของการว่างงานจากนายจ้างคนสุดท้าย
 • ไม่สมัครใจเอาประกันภัยตามมาตรา 39

ข้อดี

 • กรณีเลิกจ้าง รับเงินทดแทนกรณีว่างงานสูงสุด 180 วันต่อปี ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 5,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีลาออกหรือบอกเลิกสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเงินชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือนเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือน
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสถานะผู้เอาประกันภัย (ลาออก) ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนโดยไม่ต้องจ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรืออันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและเสียชีวิต) และค่าสินไหมทดแทนทุกกรณีซึ่งสิทธิเรียกร้องเงินภายใน 1 ปี ยกเว้นกรณีว่างงาน ผู้เอาประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนการว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่บอกเลิกหรือลาออก หากยื่นสิทธิ์เกิน 30 วัน จะไม่มีสิทธิได้รับย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่ได้รับสิทธิจะไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน
SEE ALSO  รวมโปรโมชั่นซื้อบ้าน คอนโด ช่วงหลังโควิด | Arinanikitina

กรณีขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างหรือเนื่องจากการเลิกจ้างและการลาออกหรือการบอกเลิกสัญญาจ้างงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีทางแพ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนในแต่ละครั้ง รวมไม่เกิน 180 วัน แต่ กรณีขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากลาออกหรือบอกเลิกสัญญาจ้างเกินหนึ่งครั้งภายในปีปฏิทิน จำนวนเงินค่าทดแทนทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 วัน

ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่านี้ อยู่บ้านซื้อของกินน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปไหนแน่นอน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และขอเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

อ้างอิง สำนักประกันสังคม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและกิจการกรุงเทพ