สำหรับผู้ได้รับเงินเดือนนอกประกันสังคมรายใดที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ป.ป.ช. ฉบับที่แล้ว ให้ขาดงาน ไม่มีรายได้ และไม่สามารถรับเงินชดเชยได้ เนื่องจากได้รับเงินเดือนนอกประกันสังคม วันนี้ ครม.มีมติให้รักษาคนงานครอบคลุมทั้งกลุ่มคนงานที่ไม่ปลอดภัยตามแนวทาง วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบให้ได้ 2500 บาท สำหรับพนักงานไม่ประกันสังคม มีขั้นตอนดังนี้

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบให้ได้ 2500 บาท

วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มลูกจ้างนอกระบบให้ได้ 2500 บาท

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปฏิบัติต่อคนงาน ผู้ประกอบการในโครงการประกันสังคมเสริม
ค่าตอบแทนนี้ครอบคลุมผู้ถือกรมธรรม์ตามมาตรา 33 39 และ 40 ในขอบเขต 10 จังหวัด 9 กลุ่มสาขา ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา กลุ่มที่มีสิทธิได้รับเงินจะต้องอยู่ในกลุ่มงาน 9 สาขา

 • กลุ่มอาคาร
 • พนักงานที่พักและจัดเลี้ยง
 • กลุ่มนักศิลปะบันเทิงและนันทนาการ
 • กลุ่มบุคลากรบริการและกิจกรรมวิชาการอื่นๆ
 • กลุ่มพนักงานซ่อมรถขายส่ง-ขายปลีก
 • กลุ่มพนักงานขนส่งและคลังสินค้า
 • การจัดกลุ่มพนักงาน กิจกรรมธุรการ และบริการสนับสนุน
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่กิจกรรมวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
 • กลุ่มเจ้าหน้าที่สารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดการเก็บเบี้ยเลี้ยงพนักงานนอกระบบประกันสังคม

สิทธิได้รับค่าตอบแทนนายจ้าง

 • นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนสำหรับลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน สูงสุด 200 คน ในกรณีที่ลูกจ้างลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 33 มกราคม ถึง 64 กรกฎาคม
 • ไม่มีพนักงาน ให้คุณไปจดทะเบียนนาย 40 ในเดือนกรกฎาคม 64 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
SEE ALSO  9 กฏ ช้อปปิ้งเสื้อผ้า ให้ได้ประโยชน์และดีต่อใจ | Arinanikitina

สิทธิได้รับค่าตอบแทนพนักงาน

 • ลูกจ้างสัญชาติไทยได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน กรณีนายจ้างลงทะเบียนกับ ม.33 ก่อน 64 ก.ค.

วิธีการลงทะเบียนรับเงินชดเชยพนักงานนอกระบบ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เลือกธีมของสถานประกอบการ
 2. เลือกขอทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน สป.ส.1-05
 3. ระบบจะส่งคืนแบบลงทะเบียน (ภ.ป. 1-05) ทางอีเมล์ เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนและส่งไปที่สำนักงานประกันสังคม
 4. ผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 คน
 5. สำนักงานประกันสังคมอนุมัติการส่ง User-ID ทางอีเมลเพื่อให้สถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลการลงทะเบียนได้
 6. แจ้งความคืบหน้า แก้ไขข้อมูล และส่งเงินสมทบรายเดือน

ขั้นตอนการส่งข้อมูลทะเบียนผู้เอาประกันภัย

นายจ้างจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เอาประกันภัยดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกธีมของสถานประกอบการ
 2. เลือกเมนูลงทะเบียนผู้เอาประกันภัย ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (User-ID)
 3. เลือกเมนูที่จะใช้
 4. ลงทะเบียนผู้เอาประกันภัย/แจ้งผู้เอาประกันภัยเข้าทำงาน (สภ.ส.1-03)
 5. ไฟล์ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองสิทธิแล้ว
 6. แจ้งการสิ้นสุดการประกันภัย (สป.ส.6-09)
 7. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เอาประกันภัย (สพ.ส.6-10)
 8. ส่งข้อมูลการลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สป.1-04)

ขั้นตอนการส่งเงินสมทบ

 1. ไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกธีมของสถานประกอบการ
 2. เลือกเมนูลงทะเบียนผู้เอาประกันภัย ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (User-ID)
 3. เลือกวิธีการส่งเงินสมทบ
 4. ส่งเงินสมทบโดยฝากแยก (สป.ส.1-10)
 5. ส่งเงินสมทบเข้าสาขา (สปส. 1-10/1)
 6. เลือกสถาบัน (หมายเลขบัญชีนายจ้างและคำสั่งสาขา)
 7. เลือกวิธีการส่งข้อมูล (ประจำเดือน ปี) และเลือกวิธีการส่งเงินสมทบ
 8. กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชนและเงินเดือน)
 9. แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์และอัพโหลดผลงานเพื่อส่งผลงาน)
SEE ALSO  วิธีขอเงินคืนค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์อย่างง่ายๆ | Arinanikitina

สำหรับพนักงาน/ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบจะตรวจสอบและจดทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้พนักงาน/ผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด ยังได้ร่วมดูแลและฟื้นฟูคนงานที่จ้างงาน/ประกันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไปดูและในส่วนของนายจ้างของสถานประกอบการ เพื่อติดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของพนักงานในค่ายแรงงานอย่างเคร่งครัดและ กระทรวงแรงงานจะช่วยหากพบว่ามีการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าระบบตามกฎหมาย


ขั้นตอนการลงทะเบียนกับระบบประกันสังคมเพื่อดูสิทธิ์ที่คุณจะได้รับประโยชน์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

ขั้นแรก ให้ไปที่เว็บสำนักงานประกันสังคม คลิก www.sso.go.th

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

2. จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าระบบสมาชิก ให้กดที่ Apply for Membership ดังรูป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

ตรวจสอบยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน แล้วกดถัดไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะถัดไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อรับรหัส นำรหัสที่ท่านจะได้รับจาก SMS บนโทรศัพท์มือถือของท่านมาใส่ลงในกล่องรหัสแล้วกดยืนยัน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

หลังจากลงทะเบียนเสร็จ หน้าจอจะขึ้นดังรูป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคม

เข้าสู่ระบบจากรหัสที่บันทึกไว้ด้านบน เสร็จสิ้นกระบวนการ


ข้อดี

 • กรณีเลิกจ้าง รับเงินทดแทนกรณีว่างงานสูงสุด 180 วันต่อปี ในอัตรา 50% ของเงินเดือนเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 5,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีลาออกหรือบอกเลิกสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเงินชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อปี ในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือนเฉลี่ย คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือน
 • เมื่อผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสถานะผู้เอาประกันภัย (ลาออก) เขาสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปได้อีก 6 เดือนโดยไม่ต้องจ่ายเงิน (กรณีเจ็บป่วยหรืออันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและเสียชีวิต) และค่าสินไหมทดแทนทุกกรณีซึ่งสิทธิเรียกร้องเงินภายใน 1 ปี ยกเว้นกรณีว่างงาน ผู้เอาประกันภัยต้องขอขึ้นทะเบียนการว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่บอกเลิกหรือลาออก หากยื่นสิทธิ์เกิน 30 วัน จะไม่มีสิทธิได้รับย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่ได้รับสิทธิจะไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน
SEE ALSO  เดินทางเข้าอังกฤษ ช่วงนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร | Arinanikitina

กรณีขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากการเลิกจ้างหรือเนื่องจากการเลิกจ้างและการลาออกหรือการบอกเลิกสัญญาจ้างงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีทางแพ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนในแต่ละครั้ง รวมไม่เกิน 180 วัน แต่ กรณีขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากลาออกหรือบอกเลิกสัญญาจ้างเกินหนึ่งครั้งภายในปีปฏิทิน จำนวนเงินค่าทดแทนทั้งหมดต้องไม่เกิน 90 วัน

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ