ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินเพราะรัฐบาลสั่งปิดกิจการ สำหรับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบคุณจะเห็น วิธีรับเงินชดเชย 50% สำหรับพนักงานปีที่ 33 ทุกรัฐสั่งปิดบริษัท คุณจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 50%

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีรับเงินชดเชย 50% สำหรับพนักงานปีที่ 33 ทุกรัฐสั่งปิดบริษัท

วิธีรับเงินชดเชย 50% สำหรับพนักงานปีที่ 33 ทุกรัฐสั่งปิดบริษัท

สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ได้แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากรัฐได้สั่งปิดสถานที่หรือประเภทของกิจการตามคำสั่งของรัฐเป็นการชั่วคราวโดยเงินกู้ สป. เพื่อจ่ายผลประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ( แต่ไม่เกิน 90 วัน) การชดเชยการขาดรายได้เป็นเงินจากกองทุนประกันสังคม สำหรับลูกจ้างตามมาตรา 33 ที่ถูกพักงานส่งผลให้ไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง เนื่องจากกิจการปิดตัวลงเนื่องจากผลกระทบของมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การที่คุณจะได้เงินครั้งนี้ต้องมีบ้าง คุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในกรณีเหตุสุดวิสัย มีดังนี้

 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วง 15 เดือนสุดท้ายก่อนวันว่างงานจากรัฐที่จะปิด
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องไม่ทำงานเพราะนายจ้างหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเพราะรัฐบาลได้สั่งปิดสถานที่หรือสถานประกอบการ
 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องไม่ได้รับค่าจ้างในเวลาปิดกิจการ
 • ตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์กรณีว่างงานในกรณีเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (ไม่เกิน 90 วัน)
SEE ALSO  เช็คสิทธิวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกร รอบที่ 1 งวดที่ 3 | Arinanikitina

ขั้นตอนการรับเงินชดเชย 50% ซึ่งนายจ้างยื่นให้ต้องเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้อง

วิธีรับเงินชดเชย 50% สำหรับพนักงานปีที่ 33 ทุกรัฐสั่งปิดบริษัท

ลูกจ้างผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 33 กรอกแบบคำร้อง (สพ.ส.2-01/7) เพื่อส่งให้นายจ้าง คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์นี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สพ.ส.2-01/7 หรือคลิกที่ภาพด้านบน ระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และแนบสำเนาหนังสือฉบับที่ถูกต้อง

วิธีรับเงินชดเชย 50% สำหรับพนักงานปีที่ 33 ทุกรัฐสั่งปิดบริษัท

เข้าสู่ระบบนายจ้าง e-services จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อลงทะเบียนข้อมูลพนักงานในแบบฟอร์ม สสส. 2-01/7 (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน ดูขั้นตอนด้านล่าง)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทางออนไลน์ กรณีว่างงาน กรณีว่างงาน เลิกจ้าง หรือลาออกเป็นประจำ

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ของ ฝ่ายจัดหางาน (empui.doe.go.th)

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เลือกว่าจะจดทะเบียนบริษัทประกันในกรณีว่างงาน เลิกจ้าง/ลาออกตามปกติหรือไม่ ลงทะเบียนได้ที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index ) หรือคลิกที่รูป จากนั้นกด accept and access

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

หลังจากหน้าสัญญาบริการ ไปที่หน้าตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรหัสเลเซอร์ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินชดเชยพนักงานประกันสังคม 7 แสนคน

ในหน้าข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลผู้ใช้ให้ครบถ้วน อย่าลืมแนบรูปถ่ายขนาดไม่เกิน 5 MB กรอกข้อมูลครบแล้วกดลงทะเบียน

SEE ALSO  4 เป้าหมายเงินออม ที่ทุก ๆ คนควรมีไว้ | Arinanikitina

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

หากต้องการออกใบรับรองการทำงานในหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เมื่อคลิกเข้าบริษัทประกัน คลิก ใบรับรองการลงทะเบียน ประกันการว่างงานนัดเพื่อรายงานตัวต่อผู้เอาประกันภัย โดยสามารถพิมพ์หนังสือแต่งตั้งและใบสมัครขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สปป.

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม - ออนไลน์

เอกสารเตรียมยื่นประกันสังคม

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
 • แบบคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน (สพ.ส.2-01/7) ให้เรียบร้อย
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในชื่อผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลจากนายจ้างที่ถูกต้องและครบถ้วนจะอนุมัติให้ชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคมเน้นย้ำว่า ทางด้านนายจ้าง นายจ้างต้องยื่นแบบแสดงเงินสมทบ (สส. 1-10) ) ทั้งภาค 1 และภาค 2 ทุกเดือน ระบุในฟิลด์เงินเดือนและเงินสมทบจำนวนเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานจริง จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขข้างต้นว่าหากลูกจ้างยังได้รับเงินเดือนอยู่ ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นแบบแสดง สป.ป.ส.1-10 ในระบบบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องติดต่อสังคม สำนักงาน รปภ. หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชม.

SEE ALSO  ต้องรู้! ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวในประเทศ 2562 ใช้อะไรบ้าง ? | Arinanikitina

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรา 33 อุทธรณ์ สามารถเพิ่มได้อีก

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

รายการแนะนำ

 • ตรวจจุดฉีดวัคซีนผู้เอาประกันภัย ม.33 ใน 4 จังหวัดเศรษฐกิจ
 • วิธีหาเงิน ม.33 เรารักกัน 1000 บาท 3 งวด
 • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 10,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัย 33. ไม่เกิน 3 นาที รู้ผล
 • ประกันสังคม มาตรา 33 ลดเงินสมทบเป็น 75 บาท