วิธีการขอรับสิทธิยกเว้นการรับเงินเยียวยารักษาชาวนา

ข่าวดีเพื่อการเกษตร ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการบรรเทาทุกข์เกษตรกรแล้ว สำหรับผู้ที่ปลูกพืชผลที่คาดว่าจะทำการเกษตรในช่วงเดือนมิถุนายน 63 โปรดแจ้งขอทราบ ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรตามแบบลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กับ วิธีการขอรับสิทธิยกเว้นการรับเงินเยียวยารักษาชาวนา ในช่วงเดือนมิถุนายน 63 ดังนี้


Update…วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท รอบ2

วิธีตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแต่ไม่ได้รับเงิน 15,000 บาท

ตรวจสอบสถานะการรับเงินเลี้ยงดู 5,000 บาท เพื่อคฤหบดีชาวนา


วิธีรับสิทธิ์อภัยโทษรับเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนมิ.ย. ก.ย. 63

วิธีการขอรับสิทธิยกเว้นการรับเงินเยียวยารักษาชาวนา

เมื่อทางราชการได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

SEE ALSO  5 วิธีเก็บเงิน และ ประหยัดเงิน แบบฉบับคนโสดสไตล์ | Arinanikitina

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรกลุ่ม 1 ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ไว้ ณ เวลานี้ เกษตรกรสามารถมายื่นแบบปลูกได้ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 เพื่อให้ท่านสามารถสมัครขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ ให้ผู้ควรปลูกก่อน โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านหอพักหรือผู้นำชุมชนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกพืชได้ไม่ต่ำกว่า 15 วันหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต้องยืนยันว่าได้กระทำการดังกล่าวแล้ว ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เสร็จสิ้น และจะสรุปรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณี ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SEE ALSO  รวม”เคล็ดลับการใช้เงิน” ของเด็กมหาลัย | Arinanikitina

ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วิธีการขอรับสิทธิยกเว้นการรับเงินเยียวยารักษาชาวนา

กรมส่งเสริมการเกษตรขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฤดูการเกษตร 2563/2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แต่เกษตรกรต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 15 พฤษภาคม สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ขอให้เกษตรกรรอผล ธ.ก.ส. จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผลที่คาดว่าจะหว่านภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 สำหรับมาตรการบรรเทาทุกข์สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าหรือการระบาดของ COVID-19 จะต้องชำระเงินให้ครัวเรือนในฟาร์ม ที่จดทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานราชการ คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านคน ด้วยงบประมาณ 150,000 ล้านบาท ตามประกาศ ธ.ก.ส. สามารถโอนได้ประมาณ 1 ล้านคนต่อ วันหรือติดต่อเราได้ที่ 0 2555 0555

SEE ALSO  ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ขายดี | Arinanikitina

ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่านี้ อยู่บ้านซื้อของกินน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปไหนแน่นอน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และขอเป็นกำลังใจให้เราผ่านมันไปด้วยกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มาของเศรษฐกิจ