ประกันสังคมแนะนำ วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล โดยวิธีเลี่ยงไม่ให้เสียเวลาไปด้วยกัน…

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์

วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 มีความเป็นไปได้ที่จะขอเปลี่ยนแปลงสถาบันการแพทย์สำหรับ ปี 2565 ท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มเลือกโรงพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์ สพ.9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขต/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยแก้ไขช่องทางการแจ้งดังนี้

SEE ALSO  รวมโปรฯ ทำเลสิคราคา เท่าไร ผ่อนได้มั๊ย ? | Arinanikitina

กล่องแจ้งเตือนการเปลี่ยนโรงพยาบาล

  • 1. ทำรายการผ่าน sso.go.th
  • 2. ทำธุรกรรมผ่านแอพ SSo Connect
  • 3. ส่งแบบฟอร์ม (สป.ส.9-02) ไปยังสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่อยากเดินทางก็ทำเองได้ที่บ้านด้วยช่องทางออนไลน์ผ่านแอพ SSo Connect โดยมีขั้นตอนดังนี้…

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนปีประกันสังคม รพ.65 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SSo Connect

หลังจากวันที่ 16 ธันวาคม 2021 และจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 โปรดดาวน์โหลดแอป SSO Connect Mobile

SEE ALSO  เลือกซื้อรถ (มือสอง) ให้เหมาะกับฐานเงินเดือนคุณ | Arinanikitina

วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์

ด้าน Android

วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์

ด้าน Ios

วิธีสมัครเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์

แอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile เป็นบริการประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ประกันตน คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้แอพบนเว็บไซต์ และบนแอพมือถือ ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้ – ตรวจสถานพยาบาล – ตรวจดุลอายุ – ตรวจเงินสมทบ – เช็คยอดทันตกรรม – เปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลประจำปีและค่าสาธารณูปโภค . หลังจากนั้นรอถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ทันที และเมื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประจำตัว และแสดงเมื่อรับบริการในสถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าวที่ประกันตน ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งในประเทศ และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนปี รพ. ประกันสังคม 65 ออนไลน์ผ่าน sso.go.th

หลังจากนั้นรอถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ทันที และเมื่อเปลี่ยนโรงพยาบาลเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประจำตัว และแสดงเมื่อรับบริการในสถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าวที่ประกันตน ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งในประเทศ และเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

SEE ALSO  ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติและมีวินัย ปลอดภัยไม่เป็นหนี้ | Arinanikitina

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนกว่าจะสิ้นสุดการประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต นับแต่วันที่มีสถานภาพผู้เอาประกันภัย สามารถใช้สิทธิได้อีก 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก ทำเองได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ