วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้พิการ 3,000 บาท

20 กรกฎาคมนี้ คนพิการ 2 ล้านคนทั่วประเทศไทยเตรียมพร้อม รัฐบาลพร้อมจ่าย 3,000 บาท รักษาผู้พิการเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง วันนี้เรามาตรวจและสอน วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินรักษาผู้พิการ 3,000 บาท ว่าคุณจะสามารถรับเงินได้จากช่องทางใด มาดูกัน


สารบัญ

Update… ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินชดเชย 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรยากจน (บัตรสังคมของรัฐ)

วิธีตรวจสอบสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรในเดือนกรกฎาคม 63


วิธีตรวจสอบสิทธิ์รับเงินรักษาผู้พิการ 3,000 บาท

เพื่อชดเชยกลุ่มเปราะบางโดยคนพิการที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการต่างๆ อย่างเราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเยียวยาเกษตรกร ชื่อของคุณจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนจากกลุ่มเสี่ยง 3,000 กลุ่ม คนพิการต้องมีฐานข้อมูลในระบบประมาณ 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พบว่า จากจำนวนผู้ทุพพลภาพจำนวน 2 ล้านคน ที่จะได้รับเงินชดเชย 1,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ตามมาตรการนี้ มีข้อมูลดังนี้

  • 1,898,357 ผู้มีสิทธิได้รับข้อมูลจากกรมการปกครองท้องถิ่น
  • 87,359 คนพิการที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ
  • 1,286 คนพิการที่ลงทะเบียนในพัทยา
SEE ALSO  อาหารติดคอ สำลัก ปฐมพยาบาลอย่างไร? | Arinanikitina

โดยผู้ทุพพลภาพไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่ และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้คนละ 3,000 บาทในเดือนกรกฎาคม ผ่านระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ (e-Socialสวัสดิการ)

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้พิการ 3,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าดูแลผู้สูงอายุ -3000-บาท1

  • ผู้ทุพพลภาพที่ได้รับเงินสงเคราะห์การทุพพลภาพแล้ว เงินเยียวยา 3,000 บาทสำหรับกลุ่มเสี่ยงจะเริ่มจ่ายภายในวันที่ 20 กรกฎาคม และจะจ่ายเข้าบัญชีที่เงินอุดหนุนรายเดือนมาถึงตามปกติของทุกเดือน ส่วนผู้ที่ได้รับเงินจะจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแจกจ่ายให้ถึงมือผู้สูงอายุและผู้พิการ บุคคลทุพพลภาพท่านใดที่มีบัตรประจำตัวแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307
SEE ALSO  วิธีไม่ให้หมาขี้หน้าบ้าน หมดปัญหากวนใจ | Arinanikitina

วิธีรับสินเชื่อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้าน3ล้าน

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและสนับสนุนเราร่วมกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต