สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและประกอบอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ต้องการรับมาตรการฟื้นฟู 5,000 บาท จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 จากกระทรวงการคลัง มาดูกันวันนี้ วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ ของกระทรวงการคลัง ดังนี้

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

สารบัญ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

ฟรีแลนซ์และฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบจาก Lockdown ล่าสุด สามารถรับสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท ง่ายๆ เพียงยื่นเรื่องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและกลุ่มของ อาชีพอิสระ ดังต่อไปนี้…

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัยตามมาตรา 40
 • ฟรีแลนซ์ เช่น พ่อค้า พ่อค้า เกษตรกร นักขี่มอเตอร์ไซค์ หรือคนขับแท็กซี่
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่มิได้ประกอบกิจการเอกชนตามมาตรา ๓๓
 • ไม่ได้รับการประกันตามมาตรา 33 และ 39
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

วิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมออนไลน์

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

ไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ การขึ้นทะเบียนผู้เอาประกันภัยตามมาตรา จากสำนักงานประกันสังคมหรือคลิกที่ภาพด้านบน

SEE ALSO  อัปเดตพื้นที่ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพที่ต้องเฝ้าระวังสูง 28 คลัสเตอร์ ใน 19 เขต | Arinanikitina

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

ในหน้านี้ คุณต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 40 ระบบจะแจ้ง SMS ยืนยันให้ทราบทันทีจนกว่าการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

ในกรณีที่คุณคลิกเพื่อตรวจสอบแบบฟอร์มคำเตือน แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การลงทะเบียนจริง


อัพเดทวันรับเงินเยียวยาทุกกลุ่ม พร้อมช่องทางการโอนเงิน


วิธีสมัครท่องเที่ยวด้วยตนเอง

สามารถสมัครได้ที่

 • สำนักงานประกันสังคม
 • บริการที่เคาน์เตอร์เซเว่น
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่ สปสช.
 • ธนาคาร ธกส.
 • หรือโทรสายด่วน 1506

หลักฐานการสมัคร เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ใบขับขี่)
 • แบบลงทะเบียนผู้เอาประกันภัย มาตรา 40 (สป.ส.1-40)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลเงินสมทบและสวัสดิการอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชม.


วิธีการบริจาค

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอิสระและกลุ่มอาชีพอิสระ

เลือกชำระเป็นเงินสด

 • สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร เขต/จังหวัด/สาขา
 • หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักงานประกันสังคม
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เทสโก้โลตัส
 • ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)

เลือกหักผ่านบัญชีธนาคาร

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกท.)
 • ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: เงินสมทบสำหรับผู้ถือกรมธรรม์มาตรา 40 ที่เคาน์เตอร์จะคิดค่าธรรมเนียมชั่วโมงละ 10 บาท สำหรับการชำระเงินผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยจะคิดค่าบริการชั่วโมงละ 5 บาท และจะได้รับใบเสร็จทันที แต่ผู้เอาประกันภัยต้องนำใบเสร็จมาที่เคาน์เตอร์บริการที่จัดส่ง กับหนังสือสมทบมาตรา ๔๐ ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาค/จังหวัด/สาขา ให้พนักงานประทับตราในสมุดสมทบเพื่อใช้ในการยืนยันเงินมัดจำเมื่อได้รับบริการต่างๆ


สวัสดิการเบื้องต้นสำหรับผู้ขอประกันสังคมมาตรา 40

 • กรณีอันตราย/เจ็บป่วย กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเกิน 1 วัน จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน ประกันสุขภาพ 4 เดือน (บัตรทอง) จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 • กรณีทุพพลภาพได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้เดือนละ 500 ถึง 1,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุด 15 ปี หรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการแพทย์)
 • กรณีเสียชีวิตจะจ่ายค่าใช้จ่ายงานศพ 20,000 บาทต่อคน เงื่อนไข ชำระค่าบำรุง 6 เดือนภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เงื่อนไขชำระค่าบำรุง 1 เดือนภายใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
 • กรณีชราภาพ (บำนาญ) ผู้เอาประกันภัยสามารถรับทุนได้เมื่ออายุครบ 60 ปี
  บำนาญชราภาพ)
  – ผู้เอาประกันภัยสามารถรับเงินบำนาญได้เมื่ออายุครบ 60 ปีและสิ้นสุดอายุประกัน
  – ต้องสมทบเงินบำนาญขั้นต่ำหรือไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี) รับเงินบำนาญชราภาพตลอดชีพขั้นต่ำ 600 บาทต่อเดือน
SEE ALSO  โรคหัดแมวคืออะไร อาการและวิธีการรักษา | Arinanikitina

การเลือกผู้เอาประกันภัย ข้อ 40

ตัวเลือกที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถเลือกรับผลประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมเสนอทางเลือกที่ประหยัดพร้อมแพ็คเกจผลประโยชน์:

แบบที่ 1 (ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 100 บาท/เดือน) (ชำระเอง 70 บาท ช่วยเหลือรัฐ 30 บาท)

 • สวัสดิการพื้นฐานครอบคลุม 3 กรณี: อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 (ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก 150 บาท/เดือน) (ชำระเอง 100 บาท ช่วยเหลือรัฐ 50 บาท)

 • ผลประโยชน์พื้นฐานครอบคลุม 4 กรณี คือ กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ (บำนาญ)

ตัวเลือกที่ 3 มีสามตัวเลือก:

สวัสดิการเบื้องต้น คุ้มครอง 1 กรณี คือ ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) จ่ายสมทบเดือนละ 200 บาท (ชำระเอง 100 บาท ช่วยเหลือรัฐ 100 บาท)

 • ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 3 (1+3) ครอบคลุมผลประโยชน์พื้นฐาน 4 ประการ: กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) (ชำระเอง 170 บาท อุดหนุนโดยรัฐ 130 บาท)
 • ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 (2+3) ผลประโยชน์พื้นฐาน คุ้มครอง 5 กรณี: กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) ชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) (จ่ายเอง) แม้แต่ 200 บาท เงินช่วยเหลือรัฐบาล 150 บาท) )
SEE ALSO  วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ช่วงวิกฤตโควิด-19 | Arinanikitina
ข้อสังเกต
รัฐสนับสนุนในระยะแรก จนกว่าประกันสังคมจะแนะนำเป็นอย่างอื่น ในการจ่ายเงินสมทบของผู้เอาประกันภัยตามมาตรา ๔๐ ให้จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละครั้งและอาจจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าครั้งละไม่เกิน 12 เดือนก็ได้ แต่จะจ่ายเงินสมทบย้อนหลังไม่ได้ จ่ายสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท ยกเว้นกรณีทางเลือกที่ 5 (2+3) ซึ่งสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมได้สูงสุด 2,000 บาทต่อเดือน 3 สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555 แต่ต้องชำระภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง 8 ธันวาคม 2557

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ