เป็นข่าวที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณีย์ เพราะตอนนี้หากต้องการส่งของทางไปรษณีย์ต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด

ส่งของทางไปรษณีย์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ผู้ฝากส่งของทางไปรษณีย์ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยดำเนินการต่อไปกาต้มน้ำR

รายละเอียดมีดังนี้

นางวราภรณ์ ใจเทียมวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บจก. ไปรษณีย์ไทย (พ.ร.บ.) เปิดเผยว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มี 2 ประเด็น คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทของสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ในสถานที่ทำงาน ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบกิจการ การขนส่งสินค้าหรือพัสดุ เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวผู้ฝาก หรือผู้ฝากส่งแทนตน

SEE ALSO  [PR] Intel เปิดตัว Intel Core เจนเนอเรชั่น 12 สำหรับ IoT | Arinanikitina

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงร่วมมือกับผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นคนต่างด้าว) ให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการไม่แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนขณะทำการฝากเงิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะต้องขอระงับการฝากเงินก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอแจ้งผู้ใช้บริการว่ายาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และห้ามขนส่งทางไปรษณีย์โดยเด็ดขาด รายการที่เกี่ยวข้องอาจใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

SEE ALSO  เควส Scell : RO M รวบรวมผลึกหิมะ 80 ชิ้นจากตัวของ Elder Willow | Arinanikitina

พิมพ์

แหล่งที่มา – thailandpost.co.th

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น