📣 รีวิวแอปประกันสังคมด่วน เช็คเงินสะสมง่ายๆ ผ่านแอป SSO Connect 💵 ใครทำงาน? แต่ยังไม่ได้? ลองหาโหลดบนอุปกรณ์ 📲 จะได้ดูเงินที่เราเอามาจากประกันสังคมในแต่ละเดือน ที่เท่าไหร่ เช่น เงินประกันสังคม 5% เปลี่ยนโรงพยาบาล และที่สำคัญ เงินสมทบคนชรา ที่สะสมและรอวันที่จะกลับมาครบกำหนด 👉 โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

SSO Connect Social Security App ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

📣 SSO Connect แอปประกันสังคม


แอป SSO Connect

👉 ดาวน์โหลด SSO Connect ได้ที่ iOS

👉 ดาวน์โหลด SSO Connect ได้ที่ หุ่นยนต์

SEE ALSO  สมรรถภาพ 18 อันดับแรก

💬 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

นี่คือเงินออมในวัยชราที่เราจ่ายออกไปในแต่ละเดือน รวมทั้งเงินสมทบของนายจ้าง ตั้งแต่ประกันตัวจนบัดนี้

สำหรับผู้ประกันตน M.33 ที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุด 750 บาท (ตามเงินเดือนพื้นฐาน 15,000 บาท) และใน 5% นี้ เงินจะแบ่งเป็นกรณีเด็กและคนชรา – บำนาญอายุสูงสุด 3% ซึ่งเท่ากับว่าหากในเดือนนี้เราจ่ายเงินสมทบ 750 บาท โดยจะแบ่งเป็นเงินสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 450 บาท และนายจ้างจะจ่ายเพิ่ม 450 บาท

💬 รับประกันผลงาน

ดูแต่ละเดือน. เราเอาเงินจากกองทุนไปเท่าไหร่? พร้อมวันที่หัก จำนวนเงินและร้อยละของเงินเดือนที่หักไว้

💬 การลบผลประโยชน์

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของแต่ละปี เราใช้สิทธิอะไรบ้าง? จะแสดงวันที่ชำระเงิน ประเภทของผลประโยชน์ที่เราได้รับ จำนวนเงินที่เราได้รับ วิธีการชำระเงินและปีรวมจนถึงวันที่ปัจจุบัน

💬 ค่ารักษาฟัน

เบิกค่ารักษาปีละ 900 บาท สามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมรวมถึงการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถอนฟันคุดได้ภายในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี แต่หากค่ารักษาเกิน 900 บาทขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องจ่ายส่วนนอกเหนือตัวเขาเอง

💬 เปลี่ยนโรงพยาบาล

แจ้งโรงพยาบาลในประกันสังคมของบุคคลที่เราสังกัด และนำไปเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงประจำปี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. (ของทุกปี)
  • ย้ายที่ทำงาน (ยื่นได้ระหว่างปี ถ้าจำเป็น)
  • ย้ายได้ (ยื่นได้ระหว่างปี ถ้าจำเป็น)
SEE ALSO  มีอะไรกัน 16 อันดับแรก

รวมคำตอบของประกันสังคมทุกหมวดไว้ที่นี่แล้ว!

ประกันสังคม

📣 นอกจากของดีแล้ว ที่นี่ยังแนะนำโปรโมชั่นดีๆ อย่างที่ลูกค้าตัวจริงควรรู้!!⭐️ ดูโปรโมชั่นทั้งหมดที่นี่ >> https://arinanikitina.com/ รับรองไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอน 🛒

📣 รีวิวแอปประกันสังคมด่วน เช็คเงินสะสมง่ายๆ ผ่านแอป SSO Connect 💵 ใครทำงาน? แต่ยังไม่ได้? ลองหาโหลดบนอุปกรณ์ 📲 เพื่อให้เราเห็นเงินที่เราหักจากประกันสังคมในแต่ละเดือน ที่เท่าไหร่ เช่น เงินประกันสังคม 5% เปลี่ยนโรงพยาบาล และที่สำคัญ เงินสมทบคนชรา ที่สะสมและรอวันที่จะกลับมาครบกำหนด 👉 โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

SSO Connect Social Security App ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

📣 SSO Connect แอปประกันสังคม


แอป SSO Connect

👉 ดาวน์โหลด SSO Connect ได้ที่ iOS

👉 ดาวน์โหลด SSO Connect ได้ที่ หุ่นยนต์

💬 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

นี่คือเงินออมในวัยชราที่เราจ่ายออกไปในแต่ละเดือน รวมทั้งเงินสมทบของนายจ้าง ตั้งแต่ประกันตัวจนบัดนี้

สำหรับผู้ประกันตน M.33 ที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุด 750 บาท (ตามเงินเดือนพื้นฐาน 15,000 บาท) และใน 5% นี้ เงินจะแบ่งเป็นกรณีเด็กและคนชรา – บำนาญอายุสูงสุด 3% ซึ่งเท่ากับว่าหากในเดือนนี้เราจ่ายเงินสมทบ 750 บาท โดยจะแบ่งเป็นเงินสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 450 บาท และนายจ้างจะจ่ายเพิ่ม 450 บาท

SEE ALSO  ผมร่วงหลังคลอด 18 อันดับแรก

💬 รับประกันผลงาน

ดูแต่ละเดือน. เราเอาเงินจากกองทุนไปเท่าไหร่? พร้อมวันที่หัก จำนวนเงินและร้อยละของเงินเดือนที่หักไว้

💬 การลบผลประโยชน์

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของแต่ละปี เราใช้สิทธิอะไรบ้าง? จะแสดงวันที่ชำระเงิน ประเภทของผลประโยชน์ที่เราได้รับ จำนวนเงินที่เราได้รับ วิธีการชำระเงินและปีรวมจนถึงวันที่ปัจจุบัน

💬 ค่ารักษาฟัน

เบิกค่ารักษาปีละ 900 บาท สามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมรวมถึงการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถอนฟันคุดได้ภายในวงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี แต่หากค่ารักษาเกิน 900 บาทขึ้นไป ผู้ประกันตนต้องจ่ายส่วนนอกเหนือตัวเขาเอง

💬 เปลี่ยนโรงพยาบาล

แจ้งโรงพยาบาลในประกันสังคมของบุคคลที่เราสังกัด และนำไปเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนแปลงประจำปี 1 ม.ค. – 31 มี.ค. (ของทุกปี)
  • ย้ายที่ทำงาน (ยื่นได้ระหว่างปี ถ้าจำเป็น)
  • ย้ายได้ (ยื่นได้ระหว่างปี ถ้าจำเป็น)

รวมคำตอบของประกันสังคมทุกหมวดไว้ที่นี่แล้ว!

ประกันสังคม

📣 นอกจากของดีแล้ว ที่นี่ยังแนะนำโปรโมชั่นดีๆ อย่างที่ลูกค้าตัวจริงควรรู้!!⭐️ ดูโปรโมชั่นทั้งหมดที่นี่ >> https://arinanikitina.com/ รับรองไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอน 🛒

#รววฉบบยอ #แอปประกนสงคม #SSO #Connect

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น