ข่าวด่วนชอบหลักการเพิ่มค่าตอบแทนหัวหน้าหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้าน แต่จะจ่ายเป็นเงินพิเศษแทนการขึ้นเงินเดือน ตามคำสั่งของโฮมออฟฟิศจะรีบกลับมาชี้แจงรายละเอียด ก่อนจะเสนอให้พิจารณาใหม่โดย รายละเอียดค่าตอบแทนหัวหน้าหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้านเป็นเงินพิเศษ มติคณะรัฐมนตรีมีดังนี้

รายละเอียดการเติมเงินเพิ่มให้หัวหน้าหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้าน

รายละเอียดการเติมเงินเพิ่มให้หัวหน้าหมู่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้าน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงมหาดไทยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน หรือค่าตอบแทนพิเศษแก่หัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้าน รองหัวหน้าหมู่บ้าน ผู้ตรวจการกำนัน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคุณธรรมในการทำงานที่ช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 . หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในหลักการให้เพิ่มค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน โดยจะจ่ายเป็นเงินพิเศษ แทนการขึ้นเงินเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือภาครัฐในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง อบต. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนรายละเอียดพร้อมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสมของแบบฟอร์มที่ต้องชำระและจำนวนเงินของแต่ละคน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

SEE ALSO  วิธีลงทะเบียนรับค่าโทรศัพท์ฟรี 100 นาที | Arinanikitina

วิธีรับสินเชื่อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้าน3ล้าน

ค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านเป็นเงินเพิ่ม

จากการสำรวจของกรมการปกครอง พบว่า อัตรากำลังบริหารทั่วประเทศ 291,244 คน กำนัน 7,036 คน ผู้ใหญ่บ้าน 67,619 คน แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน ผู้ตรวจการกำนัน 14,072 คน และรองหัวหน้าหมู่บ้าน 194,491 คน ก่อนหน้านี้ กรมการปกครอง รมว. มหาดไทยศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหัวหน้าหมู่บ้าน 3 แนวทาง ดังนี้

  • ประเภทแรก ปรับเพิ่มค่าตอบแทนทุกตำแหน่ง 2,000 บาท ต่อตำแหน่ง งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 6,993 ล้านบาทต่อปี เป็น 27,337 ล้านบาทต่อปี
  • ประเภทที่ 2 เพิ่มตำแหน่งละ 1,000 บาท ด้วยงบประมาณ 30,834 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้น 10,490 ล้านบาทต่อปีจากปัจจุบัน
  • ประเภทที่ 3 เพิ่มขึ้นแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่งละ 5,000 บาท โดยมีงบประมาณ 37,828 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้น 17,484 ล้านบาทต่อปีจากปัจจุบัน
SEE ALSO  ยาเม็ดรักษาโควิด19 แพกซ์โลวิด | Arinanikitina

เบื้องต้นเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนหัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้าน และบุคลากรที่หลอมรวมกันอีก 2 ระดับในอัตรา 15% อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อภาระการใช้จ่ายทางการคลังในระยะยาว จึงมีความคิดที่จะจ่ายเงินชดเชยพิเศษเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของหัวหน้าหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องแทน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 3 แนวทางดังกล่าวแล้วเห็นว่าจะเป็นภาระต่องบประมาณในระยะยาว จึงเสนอให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน

ในช่วงวิกฤตโคโรนาไวรัสนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน