🙇‍♀️ สบายหน้าอก ใส่สบาย สายบุญรักเธอแน่นอน บทสวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด! สวดมนต์ก่อนนอนสักครั้ง จบลงอย่างรวดเร็ว นอนหลับสบาย. 💤อิ่มบุญ. จะได้มีจิตแจ่มใส สวดมนต์ตอนดึกๆ ไม่มีอะไรผิด เพราะยังไงฉันก็นอนเร็วได้ เริ่มกันเลย.

รวมบทสวดมนต์ 5 นาที ฉบับเข้มข้น สวดมนต์เร็ว

  • รวมบทสวดมนต์อภัยโทษ สวดมนต์ก่อนนอน ชีวิตมีความสุข
  • สวดมนต์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี รับแต้มบุญร่วมกัน!

✨สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

🙏บูชาพระพุทธเจ้า

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อิมินา สักการะเรนะ ตัง บุตดัง อภิปุ ชะยะมิ

อิมินา สักการะเรนะ ตัง ธัมมาน อภิภู ชยมี

อิมินา สักการะเรนะ ตัง สังฆะ อภิปุจฉามิ

🙏 บูชาพระรัตนตรัย

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธ ภะคะวันตัง อภิวาเทมี (คำนับ)

SEE ALSO  12 แบรนด์เครื่องสำอาง Hi-end ที่สาวๆ ต้องเลิฟ | Arinanikitina

สวักขาโต ภะคะวะตะ ธัมโม ธัมมัน นะมัสสมิ (น้อม)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังหัง นะมามิ (คำนับ)

🙏 สวดมนต์แผ่เมตตา

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

อาหัง สุคิโต โหมี ขอให้มีความสุข

นิตฺโฆ โหมมี ปราศจากทุกข์

Avero Homi รู้สึกผิดฟรี

อุปยาพัชฺโช โหมี ปราศจากอุปสรรคและภยันตรายทั้งปวง

แอนิโกะ โฮโม ปราศจากความเจ็บปวดและความเจ็บปวด

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ จงเป็นสุขทั้งกายและใจ ป้องกันตนจากภยันตรายทั้งปวง

🙏 สวดมนต์แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

สัพเพ สัตตา ภิกษุทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เกิดจนสิ้นใจ

อาเวร่า ละอายใจ จงเป็นสุขเถิด อย่าสงสารซึ่งกันและกันเลย

อพยัจจ โหนตุ จงเป็นสุขเถิด. อย่ารบกวนซึ่งกันและกัน

อานิกา ฮอนตู จงมีความสุข ไม่มีความเศร้าโศกและความเศร้าโศก

สุขี อัตตานัม ปริหารันตุ ขอจงเป็นสุขทั้งกายและใจ พึงระวังทุกข์ทั้งปวง

🙏 สวดมนต์ สวดมนต์ แผ่เมตตา

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อิตั๋ง มี มะตะปิตูนัง ฮอท สุกีตา ฮอนตู มาตาปิตาโร

ขอให้เครดิตนี้มอบให้พ่อแม่ของฉัน ขอให้พ่อแม่มีความสุข

มันทำให้ฉันร้อน sukita hontu yatayo

ขอบุญนี้จงบังเกิดแก่ผู้ที่ข้าพเจ้ารัก ขอให้ผู้ที่ข้าพเจ้ารักมีความสุข

อิตั๋ง มี คุรุพัชยาจาริยานัง โฮตู สุกิตา โนตู กูรุพัชยาจาริยะ

ขอส่วนบุญส่วนนี้จงบังเกิดแก่พระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ขอให้ครูบาอาจารย์ของฉันมีความสุข

อิตัง สัพพะเทวะตะนัง โหตุ สุกีตา โหนตุ สะเปะเทวะ

SEE ALSO  50 ไอเดียทำเล็บเท้าสวยๆ สำหรับคนชอบใส่แตะ!! | Arinanikitina

ขอบุญนี้จงบังเกิดแก่เทวดาทั้งหลาย. ขอให้นางฟ้าทุกคนมีความสุข

ดูคำอธิษฐานในชีวิตประจำวัน รู้สึกสบาย ปลอดภัย มั่นใจ

ดูคำอธิษฐานในชีวิตประจำวัน  รู้สึกสบาย ปลอดภัย มั่นใจ

📣 นอกจากของดีแล้ว ที่นี่ยังแนะนำโปรโมชั่นดีๆ อย่างที่ลูกค้าตัวจริงควรรู้!!⭐️ ดูโปรโมชั่นทั้งหมดที่นี่ >> https://arinanikitina.com/ รับรองไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอน 🛒

🙇‍♀️ สบายหน้าอก ใส่สบาย สายบุญรักเธอแน่นอน บทสวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด! สวดมนต์ก่อนนอนสักครั้ง จบลงอย่างรวดเร็ว นอนหลับสบาย. 💤อิ่มบุญ. จะได้มีจิตแจ่มใส สวดมนต์ตอนดึกๆ ไม่มีอะไรผิด เพราะยังไงฉันก็นอนเร็วได้ เริ่มกันเลย.

รวมบทสวดมนต์ 5 นาที ฉบับเข้มข้น สวดมนต์เร็ว

  • รวมบทสวดมนต์อภัยโทษ สวดมนต์ก่อนนอน ชีวิตมีความสุข
  • สวดมนต์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี รับแต้มบุญร่วมกัน!

✨สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

🙏บูชาพระพุทธเจ้า

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อิมินา สักการะเรนะ ตัง บุตดัง อภิปุ ชะยะมิ

อิมินา สักการะเรนะ ตัง ธัมมาน อภิภู ชยมี

อิมินา สักการะเรนะ ตัง สังฆะ อภิปุจฉามิ

🙏 บูชาพระรัตนตรัย

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธ ภะคะวันตัง อภิวาเทมี (คำนับ)

สวักขาโต ภะคะวะตะ ธัมโม ธัมมัน นะมัสสมิ (น้อม)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังหัง นะมามิ (คำนับ)

🙏 สวดมนต์แผ่เมตตา

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

อาหัง สุคิโต โหมี ขอให้มีความสุข

SEE ALSO  Mix & Match! 15 แฟชั่นกางเกงสีขาว ใส่กับอะไรให้สวย?! | Arinanikitina

นิตฺโฆ โหมมี ปราศจากทุกข์

Avero Homi รู้สึกผิดฟรี

อุปยาพัชฺโช โหมี ปราศจากอุปสรรคและภยันตรายทั้งปวง

แอนิโกะ โฮโม ปราศจากความเจ็บปวดและความเจ็บปวด

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ จงเป็นสุขทั้งกายและใจ ป้องกันตนจากภยันตรายทั้งปวง

🙏 สวดมนต์แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

สัพเพ สัตตา ภิกษุทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เกิดจนสิ้นใจ

อาเวร่า ละอายใจ จงเป็นสุขเถิด อย่าสงสารซึ่งกันและกันเลย

อพยัจจ โหนตุ จงเป็นสุขเถิด. อย่ารบกวนซึ่งกันและกัน

อานิกา ฮอนตู จงมีความสุข ไม่มีความเศร้าโศกและความเศร้าโศก

สุขี อัตตานัม ปริหารันตุ ขอจงเป็นสุขทั้งกายและใจ พึงระวังทุกข์ทั้งปวง

🙏 สวดมนต์ สวดมนต์ แผ่เมตตา

สวดมนต์ 5 นาที ฉบับเร่งรัด

อิตั๋ง มี มะตะปิตูนัง ฮอท สุกีตา ฮอนตู มาตาปิตาโร

ขอให้เครดิตนี้มอบให้พ่อแม่ของฉัน ขอให้พ่อแม่มีความสุข

มันทำให้ฉันร้อน sukita hontu yatayo

ขอบุญนี้จงบังเกิดแก่ผู้ที่ข้าพเจ้ารัก ขอให้ผู้ที่ข้าพเจ้ารักมีความสุข

อิตั๋ง มี คุรุพัชยาจาริยานัง โฮตู สุกิตา โนตู กูรุพัชยาจาริยะ

ขอส่วนบุญส่วนนี้จงบังเกิดแก่พระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ขอให้ครูบาอาจารย์ของฉันมีความสุข

อิตัง สัพพะเทวะตะนัง โหตุ สุกีตา โหนตุ สะเปะเทวะ

ขอบุญนี้จงบังเกิดแก่เทวดาทั้งหลาย. ขอให้นางฟ้าทุกคนมีความสุข

ดูคำอธิษฐานในชีวิตประจำวัน รู้สึกสบาย ปลอดภัย มั่นใจ

ดูคำอธิษฐานในชีวิตประจำวัน  รู้สึกสบาย ปลอดภัย มั่นใจ

📣 นอกจากของดีแล้ว ที่นี่ยังแนะนำโปรโมชั่นดีๆ อย่างที่ลูกค้าตัวจริงควรรู้!!⭐️ ดูโปรโมชั่นทั้งหมดที่นี่ >> https://arinanikitina.com/ รับรองไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแน่นอน 🛒

#รวม #บทสวดมนต #นาท #ฉบบเรงรด #สวดไดเรวทนใจ

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *