ข่าวดีรับปีใหม่ รัฐบาล เตรียมมอบของขวัญปี 63 พร้อมเปิดโครงการสะพาน 5 ถนน แก้ปัญหารถติด ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

การจราจรติดขัด การจราจรติดขัดกำลังจะหมดไป รัฐบาลเตรียมเปิด เส้นทาง-สะพานใหม่ ปี63

รัฐบาล

ล่าสุด นายปฐม ชลยาวเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (กทช.) กล่าว ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนและสะพานตามนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 63 นี้ รัฐบาลพร้อมเปิดตัวโครงการสะพานถนน 5 โครงการ ดังนี้

5 โครงการยักษ์แก้ปัญหารถติดในไทย

1. โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ เฟส 2 ส่วน 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345

รัฐบาล

– โครงการแก้ปัญหาจราจรปริมณฑล เพื่อแก้ปัญหาถนนราชพฤกษ์ปริมาณจราจรประมาณ 55,000 คันต่อวัน ทำให้การจราจรติดขัดบนถนนราชพฤกษ์โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน โดยโครงการนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นผิวจราจรให้มากขึ้น สร้างถนนคู่ขนานเพิ่ม ด้านละ 2 ช่องจราจร รวมจาก 6 ช่องจราจร เป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ รายละเอียด การขยายถนนราชพฤกษ์คลองมหาสวัสดิ์-รัตนาธิเบศร์ เฟส 2 (ตอนที่ 1) กม.14+100 – กม.22+900 (ยกเว้น กม.15+660 ถึง กม.17+800) คือ ระยะทางประมาณ 6.66 กม. ในปี 2558 ต่อมาส่วนต่อขยายของถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 – คลองมหาสวัสดิ์ กม.6+600 -กม.14+100 ระยะทางประมาณ 7,500 กิโลเมตร เปิดให้บริการแล้วในปี 2560 อยู่ระหว่างการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม.22+476 – กม.30+843 ส่วนถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8,367 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ ขยายช่องทางจราจร งบก่อสร้าง 988 ล้านบาท

SEE ALSO  5 เรื่องหลักที่ต้องดูแลรถยนต์ช่วงหน้าฝน | Arinanikitina

-เมื่อโครงการนี้เปิดขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและความปลอดภัยของผู้คน

2. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์

รัฐบาล

– โครงการแก้ปัญหาจราจรปริมณฑล โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปจนสุดถนนราชพฤกษ์ ใกล้สวน ปัญหาที่เริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ไปจนสุดทางที่ถนนราชพฤกษ์ใกล้สวน จึงต้องขยายถนนกัลปพฤกษ์จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร ในพื้นที่ถนนเดิม เป็นพื้นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมด้วยการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า การปรับปรุงรถกึ่งพ่วงตลอดเส้นทาง ตลอดจนระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบนถนน งบก่อสร้าง 476 ล้านบาท

-เมื่อเปิดโครงการนี้ จะแก้ปัญหาจราจร ซึ่งจะทำให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและความปลอดภัยของผู้คน

SEE ALSO  5 อาการแมวหลังทำหมัน ที่พบได้บ่อยสุด | Arinanikitina

3. การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรม จังหวัดชัยนาท

รัฐบาล

– โครงการเชื่อมจังหวัดและพัฒนาเครือข่ายสะพานแก้ปัญหาประชาชนเดินทางระหว่างฝั่ง ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กับ ต.ท่าสูง อ.เมือง จ.อุทัยธานี แทนการใช้เรือข้ามฟากรถยนต์ และประหยัดเวลา หากเดินทางโดยรถยนต์เพื่อใช้สะพานใกล้เคียง ต้องเดินทางประมาณ 25 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร ริมถนนลาดยาง ยาว 890 เมตร หน้ากว้างผิวจราจร 7 เมตร ไหล่กว้าง 1.50 เมตร รวมยูเทิร์นใต้สะพาน งบก่อสร้าง 488.076 ล้านบาท

-เมื่อโครงการนี้เปิดขึ้นจะลดระยะทางที่เดินทางและเป็นทางลัดสู่จังหวัดอุทัยธานี อีกทั้งยังรองรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี

4. โครงการก่อสร้างถนนบ้านสระน้อย-บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รัฐบาล

– โครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งด้านใต้ ซึ่งจะผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด และแก้ปัญหาความแออัดของ ลอ 4 (ถนนเพชรเกษม) สำหรับการเดินทางลงใต้ ต่อโครงการ รายละเอียด จะสร้างถนนจากบ้านสะน้อยไปบ้านปากน้ำปราณ เป็นส่วนหนึ่งของถนนเลียบชายฝั่งทางใต้ (ประเทศไทย ริเวียร่า) เป็นถนน 2 เลน พื้นที่จราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทาง 1.5 ถึง 2.5 เมตรในแต่ละด้าน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่จอดรถ จุดชมวิว ระยะทาง 10 กิโลเมตร งบก่อสร้าง 74.488 ล้านบาท

SEE ALSO  ไอเดีย DIY ชวนลูกทำขนมวันหยุดกันเถอะ | Arinanikitina

-เมื่อเปิดโครงการนี้ จะช่วยบรรเทาความแออัดของ ล.4 (ถนนเพชรเกษม) และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสามารถเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและประหยัดเวลา

5. ก่อสร้างทางแยกระหว่างถนนหมายเลข 1098 กับถนนหมายเลข 1 (ส่วนที่ 2)

รัฐบาล

– โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านลอจิสติกส์ (Logistics) ต่อด้วยการก่อสร้างถนนเชื่อม ล. 1129 และ ล. 1098 อำเภอเชียงแสน – อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแก้ไขปัญหาการจราจรเนื่องจากข้อจำกัดในพื้นที่ชุมชนที่มีความลาดชันและคดเคี้ยวมากโดยรายละเอียด ผังทั่วไปเป็นถนนลาดยาง 4 เลน มี 2 สะพาน ข้ามแม่น้ำกก ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร งบก่อสร้าง 1,656.215 ล้าน

– เมื่อเปิดโครงการนี้แล้ว จะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นบนถนน ล.1098 และ ล.1209 ประหยัดเวลาในการเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ลดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว และสนับสนุนกลยุทธ์ด้านลอจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้าและ แพ็คเกจที่เกิดจากการก่อสร้าง จากท่าเรือเชียงแสน2

จะดำเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างไร รัฐบาลเตรียมเปิด 5 โครงการที่เรานำมาให้คุณ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ และก่อนไป สำหรับผู้ที่ต้องการต่อประกันรถยนต์กับ Arinanikitina.co.th ให้คุณตรวจสอบราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายๆ ใน 1 นาที สะดวก รวดเร็ว ครบ จบในที่เดียว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรี คุณยังสามารถติดต่อผ่าน ได้อีกด้วย มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

เปรียบเทียบประกันรถยนต์