หลังจากการประมูล 3G เสร็จสิ้น ขณะนี้มีความคืบหน้าในการเปิดประมูลคลื่น 1800MHz ที่จะเป็น 4G กสทช รายละเอียดข่าวมีดังนี้

คณะกรรมการทรัสตีได้กรีดราคาขั้นต่ำสำหรับการประมูลคลื่น 1800 MHz (ราคาสำรอง) และอนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 1800 MHz แล้ว

กทท. มีมติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 อนุมัติการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูลคลื่น 1800 MHz (ราคาสำรอง) และยอมรับร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น 1800 MHz . คลื่นความถี่โทรคมนาคมย่าน 1800 MHz เสนอ กสทช. รับฟังความคิดเห็น

TC ได้อนุมัติราคาประมูลขั้นต่ำที่คำนวณโดย ITU ที่ 11,600 ล้านบาทสำหรับคลื่นความถี่ 2×12.5 MHz หนึ่งแถบหรือ 464 ล้านบาทต่อเมกะเฮิรตซ์ เป็นวิธีการสากลที่ ITU ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้ง 3 วิธี มีดังนี้

SEE ALSO  Office 2013/2016 Activator-How to Activate Windows 10 and Office 2016 No viruses (Updated Feb-2016_ | เนื้อหาoffice 2016 activator โหลดที่สมบูรณ์ที่สุด

1. มูลค่าองค์กรแบบเต็ม ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของกำไรที่เกิดจากการนำคลื่นไปใช้ พร้อมกับทรัพยากรทั้งหมดของผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต โดยจะคำนวณให้ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมการประมูลได้
2. มูลค่าการลดต้นทุนเป็นวิธีการประมาณมูลค่าส่วนต่างระหว่างต้นทุนหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับและไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูล
3. Benchmark ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติที่ได้นำสถิติการประมูลคลื่นความถี่จากประเทศต่างๆ มาพิจารณา เหตุการณ์จริงระหว่างปี 2549 ถึง 2556 นำมาพิจารณาโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติจากการประมูลทั่วโลก จำนวน 101 รายการ การประมูล 32 รายการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศที่มี GDP/capita ต่ำกว่า US$30,000 (PPP) ITU

SEE ALSO  แอพพลิเคชั่น “กระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล” | Arinanikitina

การพิจารณากำหนดราคาเสนอซื้อขั้นต่ำ กสทช. ได้ร่วมกันพิจารณาและเปรียบเทียบผลการประเมินราคาคลื่นความถี่ด้วยวิธีต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น เพื่อกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูล ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสม รัดกุม และรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ รวมถึงผลการประมูลจริงในต่างประเทศประกอบด้วยและที่สำคัญ การตั้งราคาประมูลเริ่มต้นต้องมั่นใจว่า เป็นราคาขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ ราคาเสนอซื้อที่ชนะจะเป็นไปตามกลไกการแข่งขันของการประมูลเอง ราคาเสนอซื้อขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำ 2100 MHz ที่กำหนดไว้ที่ 450 ลบ. ต่อ MHz

และวันนี้ กทค. ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม ในช่วง 1710 – 1722.5 MHz/1805 – 1817.5 MHz และ 1748 – 1760 MHz .5 MHz/1843 – 1855.5 MHz BE …. และร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนพัฒนาคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IMT) ย่าน 1710-1785/1805-1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยตกลงนำร่างประกาศดังกล่าวเสนอให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป

SEE ALSO  FL Studio 20.9 crack!free 2022 worked 100% | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับline pc download windows 10ที่สมบูรณ์ที่สุด

แผนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จะมีกรอบเวลาร่างประกาศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2557 จะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อขออนุมัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปลายเดือนมิถุนายน 2557 จะประกาศคำเชิญและเผยแพร่ข้อมูลสรุป (IM) ฉบับสมบูรณ์ และระยะเวลาที่ผู้เสนอราคาจะได้รับเอกสารสำหรับการประมูลจะประกาศในปลายเดือนกรกฎาคม 2557 รายชื่อผู้เสนอราคาจะ จะประกาศ. เข้าเงื่อนไขการประมูลต้นเดือนสิงหาคมและจัดประมูลโดยประกาศผลการประมูลในเดือนสิงหาคม 2557

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น