ข่าวดีสำหรับพนักงาน ประกันสังคมจะลดการรวบรวมเงินสมทบจากผู้ประกันตน 33m. 39 อีก 3 เดือน ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ช่วยธุรกิจผ่านโควิด-19 เพียง 375 บาทต่อเดือน

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

ประกันสังคมจะลดการรวบรวมเงินสมทบจากผู้ประกันตน 33m. 39 อีก 3 เดือน ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

ประกันสังคมจะลดการรวบรวมเงินสมทบจากผู้ประกันตน 33m.  39 อีก 3 เดือน ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน

ล่าสุด ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองอธิการบดีหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 13 ได้ตกลงลดอัตราเงินสมทบปี 2564 ลงอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบปี 2564 ลงอีก 3 เดือน อัตราเงินสมทบสำหรับนายจ้างในอัตรา 2.5% และลูกจ้าง ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 33 ในอัตรา 2.5% สำหรับผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 คิดค่าบริการเดือนละ 235 บาท จะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแบ่งเบาภาระผู้ถือกรมธรรม์ในสถานการณ์ปัจจุบัน

SEE ALSO  ทำยังไงดี !! จู่ ๆ รีโมทรถยนต์ก็เสียเอาดื้อ ๆ | Arinanikitina

“คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เห็นความสำคัญของผู้รับเหมาในภาคแรงงานและภาครัฐ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐของกระทรวงแรงงานจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการด้านแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้มีนโยบายหรือมาตรการบรรเทาภาระและเยียวยาผู้ประกอบการในภาคแรงงานและภาครัฐให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว” รองอธิการบดีหอการค้าไทย กล่าว .

ขณะที่คณะกรรมการประกันสังคมอนุมัติ 7 ก.ย. นับแต่นี้ไปเสนอให้ปลัดกระทรวงแรงงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม จากมติข้างต้น มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 750 บาทต่อเดือน จะลดลงเหลือเพียง 375 บาทต่อครั้ง เดือน.

SEE ALSO  วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 64 | Arinanikitina

ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสนับสนุนพวกเราด้วยกันในช่วงเวลานี้ สำหรับผู้ที่มองหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ง่ายสะดวกและสามารถทำได้ที่บ้าน เราก็มีตัวช่วยเรื่อง เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือเป็นบัตรเครดิตแบบอื่นให้เลือก? มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวันที่ Arinanikitina สามารถติดต่อได้ทาง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคาเบี้ยประกันจากเรา

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ
ที่มา: PPTV