วันนี้การเคหะต้องการช่วยผู้เช่าซื้อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เปิดตัวโปรสู้คลื่นโควิด 3 ลูกค้าใหม่ ซื้อบ้าน ที่พัก ลด 5-20% พร้อมบ้านราคาถูก ตั้งแต่ 250,000 บาท จองที่พักเพียง 99 บาท เท่านั้น เช่าตั้งแต่เดือนละ 599 บาท พร้อมอยู่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้เช่าลดดอกเบี้ย ยังขยายสัญญาเช่า

บ้านราคาถูกเริ่มต้น 250,000 บาท จองเพียง 99 บาทกับการเคหะ

บ้านราคาถูกเริ่มต้น 250,000 บาท จองเพียง 99 บาทกับการเคหะ

การเคหะฯ จัดโปรฯ สู้คลื่นลูกที่ 3 ของโควิด-19 หนุนลูกค้าใหม่ซื้อบ้านในราคาลด 5-20% มาพร้อมบ้านเช่าราคาถูกราคา 599 บาทต่อเดือน พร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าลดดอกเบี้ย ต่อสัญญาเช่าซึ่งแบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ที่ต้องการซื้อ The Régie du Logement ได้จัดโปรโมชั่น 3 แบบ ดังนี้

บ้านราคาถูกเริ่มต้น 250,000 บาท จองเพียง 99 บาทกับการเคหะ

1. โปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% เช่าซื้อ ปีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ เงินมัดจำการจองเริ่มต้นที่ 99 บาท เฉพาะโครงการที่สร้างเสร็จหรือใกล้เสร็จแล้วเท่านั้น พร้อมส่ง 30 มิถุนายน 2564

SEE ALSO  เคลือบแก้ว คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง | Arinanikitina

2. ส่วนลดโปรโมชั่น (ราคาช็อก) มีเพียง 56 โครงการบ้านเอื้ออาทรเท่านั้นที่มอบส่วนลดพิเศษ 5-20% จากราคาขายเงินสดเดิม ราคาเริ่มต้น 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท

3. โปรโมชั่นบ้านเช่าราคาพิเศษสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านชุมชน ทั้งหมด 84 โครงการ โดยมีอัตราค่าเช่าปีแรกดังนี้

  • บ้านพร้อมที่ดินราคา 1,200 บาท/เดือน
  • อพาร์ทเม้นท์ ขนาด 30-40 ตร.ว. 1-2 ชั้น ค่าเช่า 1,200 บาท/เดือน
  • ขนาดห้อง 30-40 ตร.ว. ชั้น 3-5 ค่าเช่า 999 บาท/เดือน
  • ขนาดห้อง 24 ตารางเมตร ค่าเช่า 599 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีแรก

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและรายใหม่ที่ต้องการซื้อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ปัจจุบันมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อ 3 มาตรการ ได้แก่

วัด1 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเช่าซื้อและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  • 1. ลูกค้าเช่าซื้อที่ไม่มียอดค้างชำระ ลดอัตราดอกเบี้ยสัญญาเช่าซื้อเป็น 6.50% สำหรับสัญญาทุกประเภท (สัญญาเช่า การกระทบยอดหนี้ ที่ดินส่วนเกิน) กรณีสัญญาแนบที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม
  • 2. ขยายอายุสัญญาเช่าซื้อทั้งฉบับที่ชำระแล้วให้สูงสุด 30 ปี รวมกับอายุผู้รับจำนำไม่เกิน 70 ปี ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการชำระคืนที่สั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
SEE ALSO  ตกงานต้องอ่าน เอาตัวรอดให้ไหว ในภาวะวิกฤติการเงิน | Arinanikitina

วัด2 การปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้าเช่าซื้อที่มียอดหนี้คงค้างทุกอัตราดอกเบี้ย มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  • 1. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระซึ่งการเคหะได้บอกเลิกสัญญาหรือยังไม่เลิกสัญญา
  • 2. ปรับโครงสร้างหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเหลือ 6.50% สำหรับสัญญาทุกประเภท (Lease, การกระทบยอดหนี้, ที่ดินส่วนเกิน) หากสัญญามีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% ให้ใช้ดอกเบี้ยเท่าเดิม ประเมินค่า.
  • 3. ขยายอายุสัญญารวมที่ชำระไปแล้วไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าไม่เกิน 70 ปี ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการชำระคืนที่สั้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

วัด3 ให้ส่วนลดค่าเช่าซื้อจำนวน 1,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเช่าซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6.50% และเป็นลูกค้าผู้เช่าซื้อที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนเดือนพฤษภาคม 1, 19 และต้องชำระราคาเช่าซื้อให้เป็นปัจจุบันโดยไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 จะได้รับส่วนลดค่าเช่าครั้งเดียว 1,000 บาท การเคหะแห่งชาติจะให้ส่วนลด 64 ก.ค. โดยอัตโนมัติ หากชำระค่าเช่าต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนลดจะเท่ากับผ่อนเดือนกรกฏาคม 64

สำนักงานเคหะจึงจัดให้มีการจดทะเบียนนัดหมาย วันที่ทำสัญญาเช่าซื้อผ่านเว็บไซต์การเคหะ www.nha.co.th หรือลงทะเบียนผ่านแอพ ลูกค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1615 หรือ การเคหะนครบาล หรือสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ การนัดหมายแทน ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CDC)

สำหรับระยะเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน 64 การเคหะแห่งชาติจะส่งข้อความ (SMS) เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนให้ลูกค้าทราบ และจะเรียกทำสัญญาให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 64 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยนัดทำสัญญา รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. จำนวน 10 ราย และรอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 10 คน ต่อ การเคหะนครบาล สำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ

SEE ALSO  สิงหานี้ ขับรถพาแม่ไปเที่ยวใกล้กรุงกันเถอะ!! | Arinanikitina

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ใครยังไม่มีบัตรธนาคาร? คุณสามารถค้นหาบัตรชำระเงินที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เนื่องจาก Arinanikitina นำเสนอคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันภัยรถยนต์ที่ดี มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายการ

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

พิเศษ…!! เพียงทำประกันรถกับเรา รับฟรี ส่วนลดเด้งกลับ 2 ครั้ง เพียงสมัครซื้อประกันรถยนต์มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไปกับ Arinanikitina ที่ลิงค์นี้: สมัครประกัน รับส่วนลดรีบาวด์ 2 ต่อ เพราะทุกวันนี้การใช้รถใช้ถนนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท การรับมือกับพิษเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ส่วนลดประกันภัย

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ที่มา: กิจการกรุงเทพ