ข่าวดีสมบัติ การสนับสนุนเพิ่มเติม นายจ้างที่ทำงานเป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนผันลูกจ้างนายจ้างรับมือผลกระทบโควิด หยุด/เลื่อนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราวออกไปอีก 6 เดือน

สินเชื่อ CIMB พร้อมใช้งาน อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูง

การสนับสนุนเพิ่มเติม นายจ้างที่ทำงานเป็นเวลา 6 เดือน

การสนับสนุนเพิ่มเติม นายจ้างที่ทำงานเป็นเวลา 6 เดือน

ล่าสุด ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากเดิม ระยะเวลาผ่อนผันจนถึงระยะเวลาการส่งมอบ

SEE ALSO  การประปานครหลวง ลดค่าน้ำประปา 20 % และใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรกทุกครัวเรือน | Arinanikitina

สามารถระงับหรือเลื่อนการบริจาคเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว (กองทุน) ได้ชั่วคราว ตั้งแต่งวดการชำระเงิน มกราคม 2565 จนถึงเดือนมิถุนายน 2565 นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนและดำรงสมาชิกภาพตามหลักการและแนวปฏิบัติเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของลูกจ้างและนายจ้างที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยมุ่งเป้าให้พนักงานที่เป็นพนักงานระบบคงความผูกพันกับ Box และสามารถออมเงินผ่านกองทุนได้ หลังมีมติสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เพื่อรักษารายได้และความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ

SEE ALSO  ถุงลมนิรภัย (Air Bag) ป้องกันอันตรายได้หรือไม่? | Arinanikitina

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล moneyguru

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการจ่ายเงินสะสม หรือเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในพื้นที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติสาธารณะ หรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 และมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 22, 2022

SEE ALSO  ช่องทางแก้ปัญหาเมื่อโดนSMSหรือแอปเงินกู้ปลอมหลอก | Arinanikitina

เพราะทุกวันนี้ การใช้รถบนถนนมักจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนแล้วไม่ควรประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่ ประกันภัยรถยนต์เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถของคุณบนท้องถนนได้มากขึ้น arinanikitina.com ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้

โปรโมชั่น ส่วนลด 10% ประกันรถยนต์ชั้น 1 Moneyguru

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ