ตำรวจไทยจะใช้แอพ LINE

ไลน์ณ จุดนี้ทุกอย่างจะต้องใหม่ต่อเทคโนโลยี ตำรวจไทยจึงต้องทันสมัย กับกิจกรรมต่างๆ ล่าสุดได้มีคำสั่งให้ตำรวจใช้ App Line เพื่อความสะดวกและทันสมัย โอ้!! ตำรวจไทยจะพัฒนาเดี๋ยวนี้ มาอ่านรายละเอียด…

ไลน์
ไลน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.ม.) พล.อ.ปานศิริ ประภาวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้แฟกซ์คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร. 1-9 ผบ.ตร. ลงวันที่ 12 ธ.ค. หมายความว่า ตามคำสั่งตำรวจให้ใช้เทคโนโลยีป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรม โดยสมัครเข้าโปรแกรมทางมือถือซึ่งปัจจุบัน มีระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบสนองความต้องการของ มีประสิทธิภาพและเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริการอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันหน่วยงานในตาราง เช่น ป. ป. ป. 3 และป. 4 ใช้โปรแกรมไลน์ในการบริหารและสั่งการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย

SEE ALSO  A device attached to the system is not functioning properly Android "Fixed! " | ถูกต้องมากที่สุดa device attached to the system is not functioning แก้ยังไงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น ผบ.ทบ. ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการใช้ระบบไลน์โปรแกรมเพิ่มเติมจากโปรแกรมสื่อสารทั่วไป โครงข่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตั้งแต่ ผบ. ๒. กลุ่มระดับที่ดิน/จังหวัด ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม ยับยั้งอาชญากรรม ทั้งนี้ ปรับปรุงเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้จริง โดยสื่อสารผ่านสายเพื่อใช้ในการรายงานกรณีสำคัญที่น่าสนใจต่อสาธารณชน สื่อมวลชน ตลอดจนกำกับการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกวันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปราม ทางไลน์แจ้งตำรวจทุกเดือน

SEE ALSO  Web Page Maker Tutorial | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องweb page maker fullที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด
0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น