📣 กระแสอยากเป็นแฟนหมอ!! โอ้ ฉันอยากเป็นหมอ มันกำลังมา 👨‍⚕คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นหมอฟังทางนี้! พิกัดจุดคุณหมอที่รัก หาซื้อได้ที่ไหน ใครคิดว่าค่าเทอมหมอต้องแพง แต่จริงๆ แล้วค่าเล่าเรียนของโรงเรียนแพทย์ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ฉันสามารถยอมรับได้ 😍 ต้นทุนต่อไตรมาส คุณจะสู้ได้อย่างไร? คุณต้องการที่จะรู้? มาเช็คกัน

สารบัญ

อยากเรียนแพทย์ได้เงินเท่าไหร่?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณหมอที่รัก

เริ่มต้น/สิ้นสุด: ค่าเล่าเรียน

21,000 บาท / เทอม

ภาคฤดูร้อน: ค่าเล่าเรียน

5,250 บาท

ตลอดหลักสูตร

252,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

21,100 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

253,200 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www.reg.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www.cmu.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าเล่าเรียน (จ่าย)

445,000 บาท / เทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

18,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

216,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.md.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

23,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

276,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://med.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.does.up.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ตลอดหลักสูตร

490,700 บาท

SEE ALSO  25 ลุคแฟชั่นซีทรู เซ็กซี่น้อยๆ เหมาะกับหน้าร้อนเมืองไทย | Arinanikitina

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://im.sut.ac.th/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณหมอที่รัก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ค่าเทอม

42,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

504,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณหมอที่รัก

ตลอดหลักสูตร

192,570 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://reg.buu.ac.th/

วิทยาลัยนวมินราธิราช

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.vajira.ac.th

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

28,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์ University of Nottingham Partnership Program

ค่าเทอม

300,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

3,600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.swu.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.pccms.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณหมอที่รัก

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

การปกครองค่าเล่าเรียน

24,000 บาท / ปีการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

144,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.pcm.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 3)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 4 ถึง 6)

12,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

118,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.si.mahidol.ac.th

ม.รังสิต

คุณหมอที่รัก

วิทยาลัยแพทย์

ค่าเทอม

650,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

3,900,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www2.rsu.ac.th/

ม.สยาม

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ชำระแล้ว)

250,000 บาท / เทอม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

40,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

480,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://siam.edu/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

33,900 บาท/ภาคการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

28,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

SEE ALSO  ลอตเตอรี่ออนไลน์ มีกี่เจ้า ซื้อที่ไหนดี?! | Arinanikitina

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://entry.wu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1 ถึง 3)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 4 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียม คุณควรไปตรวจสอบที่หน้าเว็บแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดกับฉัน

📣 กระแสอยากเป็นแฟนหมอ!! โอ้ ฉันอยากเป็นหมอ มันกำลังมา 👨‍⚕คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นหมอฟังทางนี้! พิกัดจุดคุณหมอที่รัก หาซื้อได้ที่ไหน ใครคิดว่าค่าเทอมหมอต้องแพง แต่จริงๆ แล้วค่าเล่าเรียนของโรงเรียนแพทย์ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ฉันสามารถยอมรับได้ 😍 ต้นทุนต่อไตรมาส คุณจะสู้ได้อย่างไร? คุณต้องการที่จะรู้? มาเช็คกัน

อยากเรียนแพทย์ได้เงินเท่าไหร่?

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณหมอที่รัก

เริ่มต้น/สิ้นสุด: ค่าเล่าเรียน

21,000 บาท / เทอม

ภาคฤดูร้อน: ค่าเล่าเรียน

5,250 บาท

ตลอดหลักสูตร

252,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

21,100 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

253,200 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www.reg.tu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www.cmu.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ค่าเล่าเรียน (ชำระแล้ว)

445,000 บาท / เทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

18,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

216,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.md.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

23,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

276,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://med.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

50,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.does.up.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ตลอดหลักสูตร

490,700 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://im.sut.ac.th/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณหมอที่รัก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ค่าเทอม

42,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

504,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.ubu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณหมอที่รัก

ตลอดหลักสูตร

192,570 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: http://reg.buu.ac.th/

วิทยาลัยนวมินราธิราช

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ค่าเทอม

20,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

SEE ALSO  อาหารเสริมผู้ชาย 7-11 13 อันดับแรก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.vajira.ac.th

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

28,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์ University of Nottingham Partnership Program

ค่าเทอม

300,000 บาท / เทอม

ตลอดหลักสูตร

3,600,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.swu.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

คุณหมอที่รัก

คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุข

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.pccms.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คุณหมอที่รัก

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

การปกครองค่าเล่าเรียน

24,000 บาท / ปีการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

144,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

106,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.pcm.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 2 ถึง 3)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 4 ถึง 6)

12,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

118,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.si.mahidol.ac.th

ม.รังสิต

คุณหมอที่รัก

วิทยาลัยแพทย์

ค่าเทอม

650,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

3,900,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://www2.rsu.ac.th/

ม.สยาม

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (จ่าย)

250,000 บาท / เทอม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

40,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

480,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://siam.edu/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณหมอที่รัก

โรงเรียนแพทย์

ค่าเทอม

33,900 บาท/ภาคการศึกษา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: www.med.msu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณหมอที่รัก

ค่าเทอม

28,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

336,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่: https://entry.wu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณหมอที่รัก

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 1 ถึง 3)

3,000 บาท/ภาคการศึกษา

ค่าเล่าเรียน (ปีที่ 4 ถึง 6)

10,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

240,000 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียม คุณควรไปตรวจสอบที่หน้าเว็บแอปพลิเคชันมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดกับฉัน

#ชพกด #อยากเรยนหมอ #ตองใชเงนเทาไหร

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น