สภาประกันสังคมคัดค้านการชดเชยการว่างงาน

ข่าวร้ายสำหรับคนตกงาน…!! คณะกรรมการประกันสังคมคัดค้านการชดเชยการว่างงาน 75% หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันมติคณะกรรมการวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ให้สวัสดิการการว่างงานเพียง 50% จากสถานการณ์โควิด-19 ใน 60 วันแทน


วิธีตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ ด้วยตัวเอง ไม่เกิน 3 นาที รู้ผล


คณะกรรมการประกันสังคมคัดค้านการชดเชยการว่างงาน 75%

เหตุผลก็คือว่า “หากจ่าย 75% ก็เสี่ยงที่จะกระทบกองทุนประกันการว่างงานและไม่เป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัยที่มีประชากรรวม 16 ล้านคน เป็นประธานคณะกรรมการประกันสังคม ระดมความคิดจากทุกฝ่ายเสนอรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

สภาประกันสังคมคัดค้านการชดเชยการว่างงาน

นางสาวอรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการประกันสังคม กรมพนักงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมกล่าวถึงอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 75% “ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นห่วงสถานะกองทุน กลัวว่าในอนาคตจะเกิดวิกฤติอื่นๆ ขึ้น ต้องใช้เงินมากขึ้น ถ้าเอาเงินนี้ไปดูแลบริษัทประกันจำนวนหนึ่ง อาจไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เอาประกันที่ไม่ได้ใช้สิทธินี้ในขณะนั้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการชำระเงินเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและความตั้งใจของพระราชบัญญัติประกันสังคม »

SEE ALSO  ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2565 ทำง่ายนิดเดียว | Arinanikitina

เพราะเขาเป็นห่วงอนาคต ถ้าจะมีวิกฤตการว่างงานอีกในอนาคต

ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับเงินสวัสดิการกรณีว่างงานเพิ่มขึ้น 75% เนื่องจากกังวลถึงอนาคต หากเกิดวิกฤตการว่างงานครั้งใหม่ในปี 2564-2565 เงินจะมาจากไหน? ส่วนเรื่องการขยายเวลาผ่อนชำระจนถึงสิ้นปี ผมก็ไม่เห็นด้วย ยังยืนยันด้วยว่าควรชำระเงินต้น 50% เป็นเวลา 60 วัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ส่วนการลดเงินสมทบนายจ้าง/นายจ้างเหลือ 1% คุณอรุณีกล่าวว่าที่ประชุม ยังไม่ได้หารือประเด็น แต่เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม คณะกรรมการประกันสังคมได้เสนอให้ลดเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างลงเป็น 4% เท่ากัน แต่ที่ผ่านมา ครม. มีมติให้ลูกจ้างจ่าย 1% และนายจ้าง 4%

“เข้าใจเจตนาดีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการช่วยเหลือพนักงานและสถาบัน แต่โดยหลักการแล้วประเด็นสำคัญควรหารือในสภาประกันสังคมด้วยระบบไตรภาคี นอกจากนี้เรายังเป็นกังวลเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมอนุมัติ 50% ของผลประโยชน์การว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำลังใช้อำนาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 62% หากรัฐบาลสั่งระงับกิจกรรมเนื่องจาก COVID- 19 สถานการณ์ เราไม่คัดค้านการจ่ายเงินชดเชย แต่ที่น่ากังวลคือ ผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสจากการขายแย่ๆ จะหยุดลงเช่นกัน ซึ่งได้รับการสับเปลี่ยนเพื่อรับเงินชดเชย 62% แทนที่จะเป็น 75% สำหรับพนักงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน” นางอรุณกล่าวเสริมว่าต้องได้ยินเสียงของผู้ประกันตน

SEE ALSO  วิธีแก้ปัญหารหัส OTP ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันไม่มา ต้องทำอย่างไร | Arinanikitina

มีเงินบำนาญมากขึ้น

น.ส.อรุณีกล่าวว่ากองทุนการว่างงานขณะนี้มีเงิน 160,000 ลบ. โดยจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่เคยทำงานมาทั้งชีวิตได้รับเงินบำนาญที่สูงขึ้น และในฐานะผู้ประกันตนและพนักงานเชื่อว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่คิดแบบเดียวกัน ใครใช้เงินในทางที่ผิดฉันแน่ใจว่ามีคนมาปกป้องสิทธิของพวกเขาด้วย อย่างไรก็ตาม หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการเพิ่มค่าชดเชยเป็นร้อยละ 75 ก็ควรนำงบประมาณภาครัฐมาช่วยในส่วนนั้นแทน อย่าผลักภาระประกันสังคม

3 เหตุผล เอกฉันท์คัดค้านไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีว่างงานกรณีเหตุสุดวิสัย75 %

  • 1. เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย คนตกงานจำนวนมากจะตามมา
  • 2.กังวลว่าเงินใน “กองทุนว่างงาน” จะหมด ไม่มีแผนสำรองในการจัดการเหตุการณ์
  • 3. จะมีคนตกงานเพราะส่วนสัญญา (รับเหมาช่วง) ของบริษัทมหาชนต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก หากเงินกองทุนว่างงานจำนวน 16 แสนล้านบาทถูกใช้ไปโดยไม่จำเป็น จะบรรเทาความทุกข์ของผู้ประกันตนในอนาคตได้อย่างไร?

“ในอดีต สหภาพแรงงานหลายแห่งแนะนำว่าควรใช้เงินเพียง 50% ของกองทุนการว่างงาน และสภาได้หารือเกี่ยวกับตัวเลขนี้ แต่ในการประชุมคณะกรรมการครั้งก่อน 62% ถูกเสนอให้พิจารณาและอนุมัติให้ประกอบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลสั่งปิด และนายจ้างที่ปิดกิจการชั่วคราว และเมื่อ ครม.ขยายเวลาเยียวยาโดยให้อำนาจ COVID-19 เป็นกรณีเหตุสุดวิสัยที่ต้องใช้เงินเพิ่ม นอกจากนี้เรายังเชื่อว่ากองทุนการว่างงานนี้จะหมดลงอย่างถาวร

SEE ALSO  วิธีสมัครสินเชื่อออกเพื่อคนทำงาน วงเงิน 50000 บาท | Arinanikitina

การอภิปรายในฟอรัมระบุว่าสถานการณ์และการระบาดของ COVID-19 จะยังคงส่งผลกระทบจนถึงสิ้นปี นอกจากนี้ บริษัทประกันอื่นๆ อีกมากมายจะได้รับผลกระทบ จึงต้องยอมรับว่าพนักงานสองคนมีความเห็นต่างกัน โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือลูกจ้างที่ทำงานให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการปิดกิจการเป็นการถาวรหรือปิดชั่วคราวจะได้รับผลกระทบค่อนข้างแย่และต้องการความช่วยเหลือโดยเร็วหรือแม้แต่ในคณะกรรมการประกันสังคมเอง ยังมีความเห็นในการแก้ไขต่างกัน ปัญหานี้.

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมก็มีมติไม่อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนผู้ถือกรมธรรม์ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยังสามารถนำคดีไปเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ เพราะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคมเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น นักข่าวยังรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ได้เสนอให้คณะกรรมการประกันสังคมเป็น “หน่วยงานอิสระ” เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่านี้ อยู่บ้านซื้อของกินน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปไหนแน่นอน Arinanikitina ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และขอเป็นกำลังใจให้เราผ่านมันไปด้วยกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการช้อปปิ้ง ง่าย สะดวก และทำที่บ้านได้ เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกอีกด้วย มาเปรียบเทียบบัตรเครดิตทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ