กระทรวงแรงงานเตรียม ขึ้นค่าแรงเป็น 492 บาท ความหวังของพนักงาน ศัตรูสาบานของผู้ประกอบการด้วยการเร่งประชุมไตรภาคี สภาองค์กรนายจ้าง แจงเหตุวันละ 492 บาท สูงเกินไป เกรงว่าจะกระทบต่อการลงทุน คนแปลกหน้าไม่มาธุรกิจไม่รอด วอนขอความช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย ผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

ขึ้นค่าแรงเป็น 492 บาท ความหวังของพนักงาน ศัตรูตัวฉกาจของผู้ประกอบการ

ขึ้นค่าแรงเป็น 492 บาทของปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปลายปี 2564 ส่งผลกระทบต่อคนทำงานที่ต้องแบกรับเงาของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเริ่มเคลื่อนไหวของ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (สนช.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สสท.) ซึ่งยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 492 บาท ทั่วประเทศ ทั้งในระบบและนอกระบบ – พนักงานระบบ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง รัฐบาลได้ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากอัตรา 308-330 บาทต่อวัน เป็น 313-336 บาทต่อวัน จังหวัดที่มีเงินเดือนสูงสุด 336 บาทต่อวัน คือ ชลบุรี และ ภูเก็ต ในขณะที่กรุงเทพฯ และบริเวณโดยรอบ ค่าจ้างขั้นต่ำคือ 331 บาทต่อวัน

SEE ALSO  6 เคล็ดลับ ขับขี่ ให้ปลอดภัยใน หน้าฝน | Arinanikitina

กระทรวงแรงงานขอขึ้นเงินเดือน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นการสำรวจคนงานประมาณ 3,000 คนในส่วนต่างๆ ของประเทศ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายรายวัน เช่น ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน สินเชื่อบ้าน ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ตบ้านครอบครัว ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 คุณสาวิตร แก้ววรรณ ผู้แทน สศช. และ สศช. และคณะได้เข้าพบคุณ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือสถานะการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของ คสช. สรุปประเด็นหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังนี้

  • ส่วนค่าแรงขั้นต่ำได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าจะถูกปรับ แต่ตัวเลขจะเป็น 492 บาทตามที่ คสช. เสนอหรือไม่ หรือเท่าไหร่ยังไม่ได้รับคำตอบแต่จะเร่งให้เร็วที่สุด
  • เพื่อให้ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ จะพยายามหาทาง แล้วจะมีคณะทำงานตั้งขึ้น ให้โครงสร้างค่าจ้างทำงานเพื่อหยุดเถียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ แต่ค่าแรงขั้นต่ำคือค่าจ้างเริ่มต้น จากนั้นจะปรับอัตโนมัติทุกปี
  • จะสั่งการให้ข้าราชการทราบจำนวนพนักงานในหน่วยงานภาครัฐในทุกกระทรวงของประเทศว่ามีจำนวนเท่าใด เสนอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีเงินเดือนมาตรฐานเท่ากัน ทั้งนี้ คสช. เสนอให้พนักงานของรัฐเกือบทั้งหมด เป็นลูกจ้างชั่วคราวแต่ได้ค่าจ้างต่ำ โดยปราศจากความช่วยเหลือทางสังคมใดๆ ในเวลาที่อ้างสิทธิ์ในการผลักดันหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอ้างว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงานทั้งหมด
  • ส่วนการจ่ายค่าลาคลอด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มจาก 90 วันเป็น 98 วัน ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามแก้ไขกฎหมายประกันสังคมแล้วและได้ส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า และนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อนำไปใช้ต่อไป
SEE ALSO  5 วิธีขับรถหน้าฝนตามระดับความแรงของฝน | Arinanikitina

โดยพื้นฐานแล้ว สำนักงานประกันสังคมจ่าย 4 วัน นายจ้างจ่าย 4 วัน ส่วนสามีให้ลาเพื่อเลี้ยงดูภรรยา 15 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอเวลาเรียน

ขึ้นค่าแรงดีไหม?

ถึงเวลาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว คณะกรรมการค่าจ้างจึงหารือกับไตรภาคีในแต่ละจังหวัดเพื่อศึกษาใหม่อีกครั้ง และผมเชื่อว่าครั้งนี้จะมีการปรับเงินเดือนขึ้นแน่นอน แต่จะคิดกี่เปอร์เซ็นถึงจะเหมาะสมแต่จะไม่ปัดขึ้นเป็นตัวเลขจาก 300 กว่าบาท เป็น 400 กว่าบาท และคงไม่สามารถเพิ่มอัตราเดิมได้อีก ข้ามประเทศ. เพราะมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง จะถูกคิดเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ควรพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อและการหมุนเวียนของโรงงานในพื้นที่นั้น” แม้จะไม่สามารถขึ้นได้ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเสนอแต่จะปรับตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดที่นั่น จะเป็นการประชุมไตรภาคีโดยเร็วที่สุด” สุชาติกล่าว

นายจ้างบอก 492 บาท ฉันรับไม่ได้ มันแพงเกินไป

นายเอกสิทธิ์ คุณอนันตกุล นายกสหพันธ์นายจ้างแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า: ความเป็นไปได้ที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 492 บาทต่อวันสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและไม่สามารถใช้ปัจจัยอื่นๆ ทดแทนแรงงานได้นั้นมีโอกาสน้อย เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมลดลง และผู้ประกอบการอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบาก อีกทั้งหากปรับอัตราค่าจ้างขึ้นเป็นวันละ 492 บาท ก็อาจมีผลกระทบอย่างอื่นตามมา เช่น นักลงทุนต่างชาติที่จะไปลงทุนหรือขยายกิจการในประเทศไทยอาจไม่มาเพราะค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้น หรือในทางกลับกันก็ทำได้ ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งตัดสินใจปิดกิจการ เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นและผลที่ได้คือการยกเลิกหรืออย่างอื่นอาจส่งผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้น arinanikitina.com ต้องการช่วยคลายทุกข์และลดภาระการจ่ายเบี้ยประกันโดย ลดเบี้ยประกันสูงสุด 5,000 บาท รับมือพิษเศรษฐกิจตอนนี้รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสารสำคัญ เพียงแตะเพื่อเป็นเพื่อนกับ

ที่มาของบริษัทรายการแนะนำ

  • วิธีสมัครเน็ตฟรี
  • วิธีกดรับเงินเราชนะ 7,000 ผ่านแอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงิน
  • รัฐแจงบัตรยากจนรักษาโควิด อันละ 11800 พันบาท
  • คลินิกตรวจเวลาบริการและคลินิกทันตกรรม ขยายเวลาตรวจสิทธิบัตรทอง
SEE ALSO  เครดิตบูโร มีผลอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | Arinanikitina