เรียนต่ออเมริกา เป็นความฝันของใครหลายคน เพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ มีคุณภาพการศึกษาที่ดีด้วยหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย จากปริญญาตรีสู่โท และปริญญาเอก แต่ไปเรียนที่อเมริกาด้วยตัวเอง คุณต้องขอวีซ่านักเรียนอเมริกา ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทหนึ่ง เอฟ-1 และเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่า F1 คืออะไร

สมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกา 2022

วีซ่า F1 เป็น วีซ่าที่ออกให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนส่วนตัวหรือนักเรียนที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศของตนหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระยะสั้นเท่านั้น 6 เดือน เรียนต่อปริญญาตรี ผู้เชี่ยวชาญ วิชาเอก หรือกำลังเรียนหลักสูตรวิชาการ

SEE ALSO  วิธีตรวจสถานะขอทบทวนสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท  ผ่านเว็บ เราไม่ทิ้งกัน | Arinanikitina

แต่ถ้าเป็น วีซ่า D1 เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและมีหน้าที่ต้องเดินทางกลับประเทศของตนหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

เอกสารประกอบการสมัครวีซ่านักเรียนสหรัฐ (วีซ่า F1)

1. หนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทาง)

หนังสือเดินทาง

คือหนังสือเดินทางปัจจุบัน มีอาเหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน แต่กรณีศึกษานานกว่า 6 เดือน แนะนำให้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่รวมทั้งหนังสือเดินทางเล่มเก่าทั้งหมด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

แสดงหน้าแรกของรีจิสทรี และหน้าดูชื่อ-นามสกุลของผู้ที่ต้องการขอวีซ่าอเมริกา

3. แบบฟอร์ม I-20

นี่คือจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา

4. แบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)

โดยกรอกรายละเอียดการติดต่อในเว็บไซต์ที่ https://ceac.state.gov/genniv/ นี่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของนักเรียน และข้อมูลของพ่อและแม่ (ชื่อนามสกุล, วันเกิด) รวมทั้งข้อมูลตาม I-20 ถูกต้อง ข้อมูลสำคัญนี้ที่สถานทูตใช้ในการยื่นขอวีซ่าหรือไม่?

5. รูปภาพ 1 ใบมีด และไฟล์รูปภาพ

ภาพถ่ายวีซ่าสหรัฐอเมริกา เป็นไฟล์ .JPEG ตัด 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวไม่มีเงา หน้าตรง ไม่ใส่แว่น เห็นหู 2 ด้านข้าง และไม่เกิน 6 เดือน หรือคุณสามารถแจ้งร้านถ่ายรูปว่านี่คือการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

SEE ALSO  ดูแลรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้นาน ต้องทำอย่างไรบ้าง | Arinanikitina

6. ใบรับรองผลการเรียนทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ (ถอดเสียง)

วีซ่าอเมริกา

เป็นหลักฐานแสดงประกาศนียบัตรทุกระดับ (Certificate, Diploma) และการแปลภาษาอังกฤษ

7. หนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ (ถอดความ)

เพื่อเป็นหลักฐานประกาศนียบัตร จากสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

ข้อสังเกต: หากคุณกำลังทำงานอยู่ จำเป็นต้องมีใบรับรองการทำงานที่มีคุณวุฒิและระดับการศึกษาสูงสุด

8. หลักฐานทางการเงิน

วีซ่าอเมริกา

แสดงหลักฐานการรับเงินในบัญชี ซึ่งแสดงว่านักเรียนหรือผู้สนับสนุนมีเงินเพียงพอสำหรับค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพในช่วงระยะเวลาการศึกษาที่ต้องการ? เป็นหลักฐานสำคัญขอวีซ่าอเมริกา

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

เตรียมบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมสำเนา หากมีสปอนเซอร์ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้อุปถัมภ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนและผู้สมัคร

10. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเพียงแค่)

วีซ่าอเมริกา

11. ค่าสมัคร วีซ่านักเรียน F-1

  • ค่าใช้จ่าย วีซ่านักเรียน F-1 จำนวน *4,960 บาท
  • ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม SEVIS จำนวน $350 เศษเงิน
SEE ALSO  10 สีรถยนต์ที่ชอบ ทายนิสัยแท้จริงของคุณได้ | Arinanikitina

*สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่านักเรียน F-1 ของสหรัฐอเมริกา อัตราอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เตรียมตัวก่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

เพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ กรณีเจ้าหน้าที่สอบถาม เอกสารอะไรส่งมาเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและเตรียมวันที่สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ หรือสถานทูตสหรัฐฯ เชียงใหม่ ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนสหรัฐฯ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย คุณสามารถใส่ชุดยูนิฟอร์มของสถาบันได้

สถานทูตอเมริกัน

ต่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า เตรียมภาษาอังกฤษ เพราะเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ชั้นเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร สนับสนุนการเรียน ฯลฯ ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจตอบทุกคำถาม จะช่วยผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณ

ถ้าคุณพร้อมมาก เชื่อมั่น ความฝันที่จะเรียนที่อเมริกานั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แต่ถ้าไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกา สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาหรือติดต่อสถานทูตอเมริกันโดยตรง ทำให้การยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา 2022 ของคุณง่ายขึ้น

วีซ่าอเมริกา

เพิ่มความอุ่นใจ ซื้อประกันการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ โบลท์เทคอี คุ้มครองการยื่นคำร้องขอวีซ่า คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย การชดเชยค่าเล่าเรียนที่สูญหาย รวมถึงสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหาย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรียน

ประกันเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

#ขอวซานกเรยนอเมรกา #ตองใชเอกสารอะไรบาง

0/5 (0 Reviews)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *